Godkännande av cookies på Lauritz.com

Webbplatsen använder cookies för att komma ihåg dina inställningar, för statistik och för målinriktad annonsering. Informationen delas med tredje part. Cookies används bl.a. för att förbättra din upplevelse, mäta hur de olika delarna av Lauritz.com används och stödja marknadsföringen av våra tjänster. Genom att klicka dig vidare på Lauritz.com godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies på Lauritz.com
Kategori  Utropspris 
Tid Showroom
Visa endast deLuxe-varor Visa endast varor på valt språk Visa begagnade varor
Visa
Nyproducerade varor

Axel Salto


Axel Salto (1889–1961) är att betrakta som en av de viktigaste formgivarna inom dansk konsthistoria. Han debuterade 1911 och blev snabbt en central figur på den danska konstscenen. Han var en av sin tids mest experimenterande och allsidiga kulturpersonligheter och bidrog till att införa modernistisk konst i Danmark. Hans konstverk är idag eftertraktade auktionsföremål och framförallt hans skålar och vaser av stengods når höga klubbslag.

Utöver att vara keramiker, var Axel Salto även tidsskriftutgivare, skribent och en viktig aktör i den samtida konstdebatten. På sitt visitkort kunde han skriva konstnär, grafiker och författare. Den grekiska myten om jägaren Aktaion, som straffas genom att förvandlas till en hjort, inspirerade Salto och utgör ett återkommande motiv som han utforskade såväl i sina tidiga tavlor som i grafik och keramik. Salto använde sig även av bokens möjligheter, både som författare och illustratör. Han illustrerade egna böcker och skrev både lyrik och prosa om konst och keramik.

'De Fire'
Axel Salto var medlem i och en av grundarna till konstnärsgruppen 'De Fire', som utöver honom själv även bestod av konstnärerna Vilhelm Lundstrøm, Svend Johansen och Karl Larsen. De fyra vistades under 20-talet huvudsakligen i Frankrike, där de under en period både bodde och arbetade kollektivt. De fyra konstnärerna hade sin första utställning tillsammans runt årsskiftet 1920–21 och hade sedan varje år gemensamma utställningar fram till 1930. De fyra 'brandade' sig själva på ett i det närmaste modernt sätt, som de fyra fenomenen, och det uppstod livliga debatter runt deras utställningar. De kom att ge uttryck för ett skifte inom konsten och deras verk upplevdes som unga, vågade och nyskapande. Salto sa i en intervju i tidningen Politiken: 'Vi letar efter den fasta strukturen, de rena och monumentala färgklangerna – med andra ord den inre konstruktion som är konstens sanna väsen ...'

Klingen
Axel Salto gav sig 1916 ner till Paris där han träffar Picasso och Matisse. Detta kom att bli ett markant och avgörande möte för hans ambitioner och konst och han återvände till Danmark fylld av inspiration. Här startade han för egna pengar den dynamiska och debatterande konsttidskriften 'Klingen'. Den utvecklades till ett forum där man kunde diskutera den modernistiska rörelsen och många av dåtidens konstnärer bidrog med hetsiga inlägg. Salto skrev även själv i tidskriften, liksom bl.a. även Otto Gelsted och Poul Henningsen, som blev tidskriftens tongivande skribenter.

Stengodset
Saltos arbete som keramiker inleds vid Världsutställningen i Paris 1925. Det är inledningsvis Bing & Grøndahl som ber honom skapa verk i stengods. De internationella framgångarna för Salto låter inte vänta på sig – både på det personliga och konstnärliga planet. Stengodset blir därefter det material och uttrycksmedel som Salto föredrar att arbeta med. Under en period om 20 år framställer Salto drygt 3 000 olika stengodsföremål. Många av dem producerade i Carl Halliers verkstad på Frederiksberg i Köpenhamn. En ansenlig del av hans produktion från mitten av 30-talet är från Den Kgl. Porcelainsfabrik.

Räfflat, knoppande och spirande
Man talar om tre väsentliga fenomen i Saltos keramik, som betecknas som den räfflade, knoppande och spirande stilen – alla mycket tydligt naturinspirerade; Bornholms småbladiga murgröna, som i det närmaste smälter samman med klipporna, naturens detaljrikedom t.ex. sjöborrens stjärnformade mönster, knoppande och spirande växter. Allt detta sublimeras i keramiken och Salto demonstrerar en hantverksmässig och materialmässig finess genom sitt mycket medvetna förhållande till glasyren.

Den räfflade stilen kännetecknas genom ett enkelt, stiliserat och räfflat sicksackmönster nära besläktat med primitiv konst. Med hjälp av glasyrens sätt att smälta igenom fördjupningarna, att förtätas och tjockna för att sedan dra sig tillbaka, bildas ett stjärnliknande mönster.
Den knoppande stilen är en vidareutveckling av den räfflade. Glasyrens och färgens täthet ändras i formernas variation och sammanfogas med dessa i ett skiftande samspel.
Den spirande stilen skapar en illusion av rörelse och tillväxt. Den naturalistiska förebilden är grenens spirande, nyutsprungna knoppar . Rörligheten i vasens sidor gör glasyren mycket varierad eftersom den löper fritt mellan höjder och fördjupningar.