Upprätta dig som kund på Lauritz.com
Förnamn
 
Efternamn
 
Adress
 
Postnummer
 
Ort
 
Land
 
Telefon
 
E-post
 
Bekräfta e-post
 

Ditt lösenord till Lauritz.com

Ditt lösenord måste innehålla:
  • Minst 6 tecken
  • Både stora och små bokstäver
  • Minst en siffra eller ett specialtecken
Välj ett lösenord
 
Upprepa lösenord
 

Lauritz.coms köpvillkor

Dessa villkor gäller vid köp av varor och tjänster på www.lauritz.com och andra hemsidor som tillhör Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, Danmark, CVR 24994570.

Kundkonto
För att kunna lägga bud och köpa varor och tjänster hos Lauritz.com måste du först skapa ett kundkonto samt läsa och godkänna våra köp- och försäljningsvillkor och vår sekretesspolicy.

Värdering och varubeskrivning
Utropspriset för en vara hos Lauritz.com baseras på vår erfarenhet från tidigare försäljningar av samma typ av vara, aktuella marknadstrender och säljarens förväntningar på klubbslaget. Värdering är inte en exakt vetenskap, utan en indikation. I slutänden är det köparna som avgör marknadspriset, och det fluktuerar. Det innebär att vissa klubbslag kommer att bli högre och vissa lägre än värderingen.

Vi accepterar endast varor och tjänster som beskrivits och värderats av vår egen personal.

Som utgångspunkt säljs alla varor som begagnat kvalitetsbohag eller motsvarande. Av denna anledning beskrivs inte allmänt förväntat bruks- och åldersslitage eller lukt från exempelvis tobaksrökning. Om en vara har defekter, fel eller brister utöver förväntat bruksslitage försöker vi att beskriva och fotografera dessa.

Budgivning och ingående av avtal
Du ansvarar för samtliga bud som lämnas med hjälp av ditt kundnummer och ditt lösenord. Budgivning sker anonymt, men ditt kundnummer visas när du har lagt ett bud. Allt säljs till högsta bud, oavsett värdering. Om ett bevakningspris avtalats på en vara eller tjänst kommer du bli informerad om det vid bekräftelse av bud. När du vinner en auktion för en vara eller tjänst kommer du att erhålla ett klubbslagsmeddelande, och ett köpeavtal anses därmed vara ingånget. Säljare får inte lägga bud på egna varor. Det är inte heller tillåtet att lägga bud på varor för vilka man tidigare utnyttjat ångerrätten. Vi förbehåller oss rätten att annullera bud om vi bedömer att budgivningen inte sker i enlighet med våra riktlinjer.

Ångerrätt
Om du handlar som privatperson gäller ångerrätt enligt den danska konsumentavtalslagen. Läs mer om ångerrätten i slutet av detta dokument.

Provision och klubbslagsavgift
För varje köpt varunummer beräknas köpprovision på 22,5 % av klubbslaget inkl. moms, och för varje varunummer tillkommer det även en klubbslagsavgift på SEK/DKK/NOK 95 eller EUR 13 (för leasingbilar dock DKK/SEK/NOK 600 och EUR 80).

Moms
Det framgår av varubeskrivningen om varan säljs enligt allmänna momsregler eller enligt reglerna for vinstmarginalbeskattning. Du ska betala samma belopp oavsett om varan säljs enligt allmänna momsregler eller enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning.

För varor som säljs enligt allmänna momsregler beräknas moms på både klubbslag, provision och avgifter.

Om du har ett momsregistrerat företag och köper en vara som säljs enligt allmänna momsregler kan du dra av momsen enligt allmänna momsregler.

Vid handel med utlandet beräknas momsen också enligt dessa regler. Om du vill få tillbaka momsen ska du vända dig till de lokala skattemyndigheterna i det land där du har köpt varan. Observera att det gäller särskilda regler för tull och importmoms för varor som går över EU:s gränser och vid handel med varor mellan två länder som båda ligger utanför EU. Läs mer om särskilda momsregler på www.lauritz.com under 'Köp' – 'Tull och importmoms'.

Lauritz.com agerar i vissa fall förmedlare. Detta är alltid fallet för paketresor. Om Lauritz.com agerar förmedlare är den enda skillnaden för dig som kund att du måste vända dig Lauritz.coms kundservice på support@lauritz.com om du önskar en faktura med specificerad moms i förbindelse med köp av en momsvara.

Följerättsersättning (droit de suite)
Sverige: I enlighet med den svenska upphovsrättslagen § 26n-p ska alla svenska Lauritz.com auktionshus utkräva följerättsersättning på organisationen Bildupphovsrätt i Sverige vägnar vid försäljning av verk av alla svenska och vissa utländska konstnärer som är nu levande eller avlidna sedan högst 70 år om försäljningspriset överstiger SEK 2 240. Varor för vilka följerättsersättning avräknas är märkta med 'BUS' i varubeskrivningen.

Danmark: I enlighet med den danska upphovsrättslagen § 38 ska alla danska Lauritz.com auktionshus utkräva följerättsersättning på organisationen Copydans vägnar vid försäljning av verk av alla danska och vissa utländska konstnärer som är nu levande eller avlidna sedan högst 70 år om försäljningspriset (klubbslag plus provision exkl. moms) överstiger EUR 300. Varor för vilka följerättsersättning ska avräknas är märkta med 'CD' i varubeskrivningen.

Tyskland: I enlighet med den tyska upphovsrättslagen § 26 ska alla tyska Lauritz.com auktionshus utkräva följerättsersättning på organisationen Bild-Kunsts vägnar vid försäljning av verk av alla nyare tyska och vissa utländska konstnärer om försäljningspriset överstiger EUR 400. Varor för vilka följerättsersättning ska avräknas är märkta med 'BK' i varubeskrivningen.

Följerättsersättning beräknas enligt följande:

1) 5 % (i Tyskland dock 4 %) av försäljningspriset upp till EUR 50 000
2) 3 % av den del av försäljningspriset som är mellan EUR 50 000,01 och 200 000
3) 1 % av den del av försäljningspriset som är mellan EUR 200 000,01 och 350 000
4) 0,5 % av den del av försäljningspriset som är mellan EUR 350 000,01 och 500 000
5) 0,25 % av den del av försäljningspriset som överstiger EUR 500 000

Betalning
Lauritz.com erbjuder två betalningslösningar.

1) Internetbetalning: Den köpta varan ska betalas inom 3 dagar via ’Min sida’ – ’Betalningar’. Om betalning inte sker inom 3 dagar debiteras du en påminnelseavgift och ditt konto hos Lauritz.com stängs för ytterligare köp och försäljning.

2) Lauritz.com Easypay: Betalningen sker automatiskt så snart du har registrerat en fast betalningsmetod och anmält dig till vår betallösning Easypay.

Registrering av fast betalningsmetod: Om du väljer att registrera en fast betalningsmetod kommer dina betalningsuppgifter att sparas automatiskt hos vår PCI-certifierade betalväxel AltaPay. All information som skickas mellan Lauritz.com och AltaPay krypteras (SSL-kryptering). Följande gäller för registrering av fast betalningsmetod:

•    Fast betalningsmetod registreras på ’Min Sida’ under ’Basuppgifter’
•    Namnet på din betalningsmetod (betalkort) måste vara identiskt med namnet på ditt kundkonto
•    Du kan registrera flera betalningsmetoder på ditt kundkonto, men en betalningsmetod ska vara förvald
•    Du kan när som helst ändra din förvalda betalningsmetod på ’Min sida’ under ’Basuppgifter’.

Oavsett om du väljer internetbetalning eller Easypay får du alltid en bekräftelse via e-post tillsammans med en faktura och information om avhämtning, postförsändelse, transport m.m. Du kan läsa mer om de olika betalningsalternativen på www.lauritz.com under 'Köp' – 'Betalning'.

Tänk på att särskilda regler gäller vid köp och betalning av paketresor och kryssningar i samband med utfärdande av resegarantibevis. Läs mer på www.lauritz.com under 'Köp' – ’Köp av paketresor och kryssningar’.

Avhämtning och leverans
En köpt vara kan avhämtas i aktuellt Lauritz.com auktionshus under normala öppettider omedelbart efter klubbslag. I vissa fall ska avhämtning ske på annan plats. Se varubeskrivningen för eventuell ändrad avhämtningsadress.

Varan ska avhämtas senast den 3:e dagen efter klubbslag. Som köpare övergår äganderätten för varan till dig först när köpesumman med omkostnader är fullt betald.

Som kund hos Lauritz.com har du flera avhämtnings- och leveransmöjligheter:

1) Du kan välja att få mindre varor som inte överstiger vissa storleks- och viktbegränsningar skickade med post. Läs mer om storleks- och viktbegränsningar på www.lauritz.com under 'Leverans'. Under betalningsförloppet kommer det att visas om varan kan skickas med post. Din vara skickas när vi har mottagit din betalning och kommer normalt fram inom 4–5 dagar.

2) Du kan välja att få större varor fraktade genom att använda något av de transportföretag som visas med priser på vår hemsida.

3) Du kan välja att själv hämta varan eller ge någon annan fullmakt att göra det å dina vägnar, exempelvis en annan transportfirma än vår fasta transportpartner (Transportbyrån).

Om det är du som hämtar varan måste du ta med kvitto på köpet samt ett giltigt ID med foto (pass eller körkort). Om någon annan hämtar varan å dina vägnar måste vederbörande utöver kvitto och eget ID också ta med sig en kopia av ditt ID och en skriftlig fullmakt.

Vid val av lösning 1 eller 2 övergår risken för varan till dig först när varan har levererats. Vid val av lösning 3 övergår risken för varan till dig vid utlämningen från Lauritz.com.

För varor som inte hämtas ut tillkommer extra avgift för förvaring och hantering på SEK/DKK/NOK 200 eller EUR 25 inkl. moms per påbörjad vecka.

Vid köp av vissa vapen lämnas varan ut först när du kan uppvisa vapenlicens. Din vapenlicens är personlig och måste gälla för det aktuella vapnet. Vapen kan därför inte hämtas av en tredje person, såvida inte detta är en auktoriserad speditör. Det tillkommer ingen förvaringsavgift under den tid det tar att få denna licens (normalt 1–3 veckor).

Var uppmärksam på att val av leveranslösning har betydelse för om du får leveranskostnaderna återbetalade vid ångrat köp. Läs mer under 'Ångerrätt'.

Omförsäljning
Om köpesumman inkl. omkostnader inte betalas i enlighet med våra villkor sätts varan på auktion igen och ditt konto hos Lauritz.com stängs för ytterligare köp och försäljning. Om köpesumman är betald men varan inte hämtas i rätt tid har vi rätt att, efter påminnelse, sätta varan på auktion igen i ditt namn och för din räkning. Du ansvarar för uppkomna förvaringskostnader och för varje förlust som uppstår som följd av försummelsen. Lauritz.com har alltid rätt att räkna av förlust eller annat tillgodohavande i nettovinsten från försäljning av andra föremål som tillhör dig.

Att avbryta en auktion samt tekniska förbehåll
Om auktionen har påbörjats och varunumret visas på internet kan varan eller tjänsten inte dras tillbaka från auktionen. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort en vara eller tjänst från auktionen, förlänga eller låta auktionen gå om då vi anser att detta är lämpligt, t.ex. på grund av misstanke om missbruk, fel, tekniska problem, anledning till tvivel kring äganderätten eller andra förhållanden. Vi ansvarar inte för någon typ av förseningar, driftstörningar, tekniska problem eller internetproblem oavsett art, även om de skulle bero på Lauritz.coms datorer eller tekniska system.

Brister och reklamation
Vid brister kan den danska köplagen utnyttjas. Om det efter auktionen skulle visa sig att varubeskrivningen har varit behäftad med väsentliga fel eller brister eller att varan har varit i väsentligt sämre skick än vad som kunde förväntas har du rätt att häva köpet eller eventuellt få ett motsvarande avdrag på priset. Du får då tillbaka hela köpesumman, eller ett mindre belopp efter en rimlig värdering. Vid hävt köp har köparen inte rätt att erhålla ränta på köpesumman, och är inte heller berättigad till ersättning för andra kostnader eller förluster, inklusive eventuell förlorad vinst vid vidareförsäljning.

Rätten att häva ett köp kan endast utövas av den som köpte varan hos Lauritz.com, och gäller under villkor att reklamation görs inom 2 år från inköpsdatum for Danmark, Norge, Tyskland och Belgien, och 3 år for Sverige, och att den aktuella varan returneras till det lokala auktionshus där den köptes inom samma tidsperiod. Reklamationen ska vara skriftlig. I vissa fall är det nödvändigt att varan returneras för att reklamationen ska kunna behandlas. Om reklamationen handlar om äkthet ber vi dig att framlägga skriftligt utlåtande från en oberoende och erkänd expert.

Ett köp kan inte hävas enligt ovanstående regler om:
•    varubeskrivningen på klubbslagsdagen överensstämde med vid den tidpunkten gällande uppfattningen bland fackpersoner och experter.
•    det enda sättet att fastslå att det rörde sig om en förfalskning vid försäljningstillfället var att genomföra vetenskapliga processer vars giltighet erkänts först efter försäljningstillfället, eller som skulle ha varit oproportionerligt kostnadskrävande eller inte kunnat genomföras utan att skada den aktuella varan.

I tillägg till ovanstående frister gäller de allmänna preskriptionsreglerna i den danska preskriptionslagen, enligt vilken köparen inte under några omständigheter kan göra krav gällande på Lauritz.com efter 5 år från inköpsdatum.

Konditionsrapport
Vi erbjuder att utfärda konditionsrapporter som närmare beskriver en varas skick och eventuella skador om värderingen överstiger SEK/DKK/NOK 5 000 eller EUR 650.

Personuppgifter – din information
Som kund hos Lauritz.com är det viktigt, och ditt ansvar, att se till att dina basuppgifter är korrekta och fullständiga, d.v.s. att bland annat din e-postadress och dina bankuppgifter är korrekt angivna. Du kan alltid göra rättelser under 'Min sida' – 'Basuppgifter'. Om du anger ogiltig information kan vi utan föregående meddelande välja att stänga ditt kundnummer. Om detta skulle hända kan du kontakta vår kundservice på support@lauritz.com för att uppdatera din information och eventuellt öppna ditt konto igen. Läs mer om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Ändring av villkor
Vi kan när som helst komma att ändra dessa villkor. Du meddelas detta nästa gång du loggar in, och kommer då också att ombedjas godkänna ändringarna innan du fortsätter.

Klagomål
Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst som är köpt hos oss ska du skicka ett klagomål till vår Customer Support via e-post till support@lauritz.com eller via brev till Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, Danmark. Märk brevet med Customer Support.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hitta en bra lösning. Om du inte är enig i utfallet av ditt klagomål, kan du vända dig till:

Sverige:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Klagomål kan riktas på http://www.arn.se/

Danmark:
Klageportalen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, Danmark. Klagomål kan riktas på https://kpo.naevneneshus.dk/

Norge:
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Klagomål kan riktas på www.forbrukerradet.no/

Tyskland:
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vzbv, Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin, Tyskland. Klagomål kan riktas på http://www.vzbv.de/

Belgien:
Consumentenombudsdienst / Service de Médiation pour le Consommateur, Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bryssel, Belgien.  Klagomål kan riktas på http://www.consumentenombudsdienst.be//nl / http://www.mediationconsommateur.be//fr.

ODR (Tvistlösning på nätet)
Slutligen kan du även rikta ditt klagomål till ODR (Online Dispute Resolution), EU:s digitala onlinelösning för tvistlösning. ODR vänder sig dels till alla konsumenter i EU som handlar online i andra EU-länder, dels till alla europeiska onlineföretag. Du kan rikta ditt klagomål till ODR på http://ec.europa.eu/odr.

Tillämplig lagstiftning och tvister
Såvida inte tvingande lagstiftning kräver annat ska tvister mellan Lauritz.com och köpare tolkas enligt dansk lag och avgöras vid Københavns Byret i enlighet med den danska rättegångsbalkens regler, inklusive regler om överklagan. I frågor som rör konsumentavtal gäller den danska rättegångsbalkens domstolsregler.
 
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda köpavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerrätten gäller först från den tidpunkt då du informerats om din ångerrätt och vart du ska vända dig för att häva köpet. Därför upplyses du om ångerrätten när du registrerar dig som kund, när du lägger ett bud och vid klubbslag. Du kan också läsa om din ångerrätt på www.lauritz.com.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part tar varan i fysisk besittning. Om du t.ex. tar emot eller hämtar en vara måndag den 1:a gäller ångerrätten till och med måndag den 15:e. Om ångerperioden tar slut en helgdag, lördag, julafton eller nyårsafton förlängs ångerrätten till nästkommande vardag.

Utnyttja ångerrätten
Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du inom ångerperioden meddela att du vill ångra ditt köp till det Lauritz.com auktionshus där du köpt varan. Detta kan ske via brev, fax eller e-post.

Du kan också utnyttja din ångerrätt genom att använda e-posttjänsten på www.lauritz.com. Klicka på 'Om oss' i menyraden, välj 'Skicka e-post' och välj aktuellt auktionshus. Om du använder denna lösning får du omedelbart en bekräftelse via e-post att vi har mottagit ditt meddelande.

När du vinner ett klubbslag så ingår det i klubbslagsmeddelanden ett standardformulär för att ångra köp som du gärna får använda, men det är inte ett krav. Du kan skicka valfritt meddelande där det tydligt framgår att du önskar ångra ditt köp till det aktuella auktionshuset eller till Lauritz.coms huvudkontor på support@lauritz.com.

Returer
Om det rör sig om en fysisk vara ska du returnera eller leverera den till det Lauritz.com auktionshus där du köpt varan snarast möjligt och senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du önskar utnyttja din ångerrätt. Det räcker att du lämnar in varan till posten eller annat företag som har påtagit sig att sköta returen till Lauritz.com innan tidsfristen löper ut. Du kan spara det kvitto som du får när varan sänds med post eller annan transportör som ett bevis på att varan har returnerats i tid inom ångerperioden.

Du betalar själv kostnaderna för retur av varan. Dessa kostnader överstiger vanligen inte leveranskostnaderna.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du väljer att utnyttja din ångerrätt återbetalar vi hela köpesumman. Detta sker utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande att du önskar utnyttja din ångerrätt. Vi kan komma att återhålla återbetalningen till dess att vi mottagit antingen den returnerade varan eller dokument som visar att du har returnerat varan. Till följd av EU:s konsumenträttsdirektiv som trädde i kraft 13 juni 2014 kan köpare utnyttja ångerrätten för att returnera en vara även om varan använts. Det medför dock att varans värde minskas. Sådan värdeminskning avräknas när du som köpare ångrar ett köp. Det är auktionshuset som fastställer värdeminskningens storlek.

Val av leveranslösning har betydelse för om du får leveranskostnaderna återbetalade.
Som kund hos Lauritz.com har du flera möjligheter vad gäller valet av leveranslösning.

1) Du kan välja att få mindre varor som inte överstiger vissa storleks- och viktbegränsningar skickade med post.
2) Du kan välja att få större varor fraktade genom att använda något av de transportföretag som visas med priser på vår hemsida.
3) Du kan välja att själv hämta varan eller ge någon annan fullmakt att göra det å dina vägnar, exempelvis en annan transportfirma än vår fasta transportpartner (Transportbyrån).

Vid ångrat köp ersätts leveranskostnader endast om varan levererats med post eller av vår fasta transportpartner (Transportbyrån) och returneras med samma företag.

Lägg också märke till att det alltid åligger dig att betala returfrakten från dig till Lauritz.com vid ångrat köp.

Eventuella utgifter som du ådragit dig vid betalning med betalkort via internet eller vid banköverföring återbetalas inte.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten gäller inte professionella handlare (köp som sker som ett led i en näringsverksamhet).

Ångerrätten gäller heller inte för en säljare som har bjudit på sin egen vara eller för personer i säljarens hushåll. Både säljare och säljares närstående anses redan ha en omfattande kännedom om varan och är därför inte i behov av det skydd som ångerrätten erbjuder budgivare som inte tidigare känner till det objekt som säljs.

Ångerrätten gäller inte rekreativa fritidsaktiviteter som kulturarrangemang, resor eller upplevelser, om det framgår av auktionen vilken dag eller inom vilken bestämd period den aktuella tjänsten skall användas.

Missbruk av ångerrätten
Lauritz.com skall tillgodose att alla auktioner genomförs etiskt korrekt och att man som köpare kan lägga bud med tilltro till att andra bud som lagts på en auktion är reella. Vi kan därför inte fortsätta kundrelationen med kunder som upprepade gånger utnyttjar ångerrätten på ett sådant sätt att det uppstår ett mönster som tyder på att det inte har funnits reella avsikter att stå fast vid sitt bud.

Lauritz.com avgör i varje enskilt fall om en kunds budgivningsmönster överensstämmer med beskrivningen ovan. Om vi kan konstatera ett beteende som är missbruk av ångerrätten skickar vi en varning att vi kommer att välja att avsluta kundrelationen och inaktivera kundens konto hos Lauritz.com om detta upprepas.

Se i övrigt handelsvillkor, sortiment och nyheter på www.lauritz.com.

 
Lauritz.coms försäljningsvillkor
Följande villkor gäller vid försäljning av varor och tjänster på www.lauritz.com.
Avtalet har ingåtts mellan dig och Lauritz.com A/S, Dynamovej 11C, 2860 Søborg, Danmark, CVR 24994570.

Kundkonto
För att kunna sälja varor och tjänster hos Lauritz måste du först skapa ett kundkonto samt läsa och godkänna våra köp- och försäljningsvillkor och vår sekretesspolicy. Dessutom måste du lämna dina bankuppgifter för att kunna ta emot betalning för din försäljning.

Kriterier, värdering och varubeskrivning
Vi tar endast emot lagliga och fullgoda varor och tjänster där ett förväntat klubbslag kan inbringa minst SEK 800. Utropspriset för en vara hos Lauritz baseras på vår erfarenhet från tidigare försäljningar av samma typ av vara, aktuella marknadstrender och säljarens förväntningar på klubbslaget. Värdering är inte en exakt vetenskap, utan en indikation. I slutänden är det köparna som avgör marknadspriset, och det fluktuerar. Det innebär att vissa klubbslag kommer att bli högre och vissa lägre än utropspriset. Vid inlämningen måste du förse oss med samtliga upplysningar du har om varan eller tjänsten. Omedelbart efter auktionsstart ska du kontrollera att varubeskrivningen är korrekt. Om så inte är fallet måste du omgående meddela detta skriftligen till oss. Du måste uppvisa ID med foto (pass eller körkort) vid inlämning. Om någon annan lämnar in din vara å dina vägnar ska vederbörande utöver eget ID också ta med sig en kopia av ditt ID och en skriftlig fullmakt.

Provision och klubbslagsavgift
Vår säljprovision för varje sålt varunummer är 15 % av klubbslaget inkl. moms, och för varje varunummer tillkommer det även SEK/DKK/NOK 150, EUR 20 i klubbslagsavgift för försäljning (för leasingbilar dock DKK/SEK/NOK 600 och EUR 80). Provisionen och klubbslagsavgiften täcker alla kostnader vid försäljningen, däribland registrering, värdering, varubeskrivning, fotografering, visning och förvaring under auktionsperioden. Provision, klubbslagsavgift och eventuella betalningskostnader dras av vid avräkningen till dig. Utbetalning sker till det kontonummer som du har angivit i ditt kundkonto. Utbetalningen sker senast 42 dagar efter avslutad auktion eller första vardag därefter, under förutsättning att både du och köparen har uppfyllt era förpliktelser.

Köparens ångerrätt
Om köparen inte fullföljer köpet eller utnyttjar sin ångerrätt sätts varan utan föregående varsel på auktion igen i ditt namn. Vi förbehåller oss rätten att sätta varan på auktion igen till dess att den blir såld. Som en följd av EU:s konsumenträttsdirektiv som gäller från 13 juni 2014 har köparen rätt att returnera en vara under ångerperioden även om varan har använts. Som säljare ansvarar du för eventuella förluster i samband med en sådan situation.

Osålda varor
Om varan eller tjänsten inte blir såld behöver du varken betala provision eller klubbslagsavgift. Om inte annat har avtalats har Lauritz rätt att utan föregående meddelande sätta varunumret på auktion igen. Om varunumret redan har varit på auktion fyra gånger så läggs det inte ut fler gånger. Du kan bli ombedd att hämta upp din vara inom 8 dagar, såvida inte annat har avtalats. Om du inte hämtar din vara tillkommer en förvaringsavgift på SEK 200 per vecka, och efter ytterligare 3 veckor kan vi avyttra varan utan ytterligare meddelande eller sälja den i vårt namn för att täcka våra omkostnader.

Moms etc.
Du är ansvarig att följa gällande skatte-, moms- och utgiftsregler. Om du som privatperson säljer begagnade varor omfattas du normalt av reglerna för vinstmarginalbeskattning och behöver inte vara momsregistrerad. Om du är en professionell säljare, butik eller producent som önskar sälja nya och oanvända varor hos oss efter de allmänna momsreglerna måste du vara momsregistrerad i det land där varan säljs. Om du vill sälja begagnade varor som du tidigare dragit av momsen för ska dessa också säljas med moms. Innan du kan börja sälja måste du ange ditt momsregistreringsnummer under 'Min sida' – 'Personuppgifter' på www.lauritz.com. För varor som säljs enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning beräknas moms endast på provision och avgifter. För varor som säljs enligt allmänna momsregler beräknas moms på både klubbslag, provision och avgifter. Som säljare erhåller du fullt klubbslagsbelopp minus säljprovision och avgifter, oavsett vilka momsregler som gäller vid försäljningen. Det är ditt ansvar att lämna korrekta upplysningar om varan eller tjänsten så att det går att avgöra enligt vilka momsregler den ska säljas.

Bud och bevakningspris
Alla bud är synliga, men budgivarna är anonyma. Allt säljs till högsta bud, oavsett utropspris. Vid inlämning kan du föreslå ett bevakningspris. Det är auktionshuset som i enlighet med övergripande riktlinjer avgör om ett bevakningspris kan eller ska sättas på en vara eller tjänst. Som säljare får du inte lägga bud på dina egna varor. Vi förbehåller oss rätten att annullera bud om vi bedömer att budgivningen inte sker i enlighet med våra riktlinjer.

Avbrytande av en auktion och tekniska problem
Om auktionen har påbörjats kan varan eller tjänsten inte dras tillbaka från auktionen. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort en vara eller tjänst från auktionen, förlänga eller låta auktionen gå om då vi anser att detta är lämpligt, t.ex. på grund av misstanke om missbruk, fel, tekniska problem, anledning till tvivel kring äganderätten. Vi ansvarar inte för någon typ av förseningar, driftstörningar, tekniska problem eller internetproblem oavsett art, även om de skulle bero på Lauritz' datorer eller tekniska system.

Brister och reklamation
Den danska köplagen gäller hos oss. Då vi bara är en mellanhand (kommissionär) och/eller förmedlare är det du som säljare som bär det slutliga ansvaret för varje typ av ersättningskrav och köprättsliga krav. Om köparen framför krav på oss kan vi komma att hålla tillbaka varan eller avräkningen till dig. Om du redan har erhållit avräkningen när köparen framför sina krav ska du på vår begäran återbetala den del av den mottagna avräkningen som krävs för att täcka köparens krav. Överstiger köparens krav det avräknade beloppet måste du också betala det överskjutande beloppet till oss. Om handeln sker som ett led i en näringsverksamhet bär du det fulla ansvaret för köparens krav, inklusive ersättningskrav, såvida inte kravet enbart kan härledas till vårt ansvarslösa agerande. Detsamma gäller även produktansvarskrav. Du är dessutom skyldig att återbetala eventuella utgifter som vi ådrar oss i samband med återtagande av den sålda varan då köparen häver köpet.

Äganderätt
Du går i god för att ha oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till de föremål du lämnar in och att alla dessa är fria och obelånade. Du kan bara lämna in föremål i ditt eget namn eller med ägarens skriftliga fullmakt. Vid inlämning registrerar vi säljarens namn och adress. Du ger Lauritz fullmakt att erhålla nödvändiga tillstånd som krävs i förbindelse med försäljningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Försäkring
I händelse av brand, inbrott och vattenskada som drabbar ett föremål i Lauritz' förvar hänvisas till villkoren i den danska försäkringslagen. Det innebär att det är din egen hemförsäkring eller varuförsäkring som skall täcka detta om den omfattar föremål som tillfälligt är placerade hos tredje part. Om din försäkring inte täcker detta omfattas varan vanligtvis av vår försäkring. Ersättningen utgör då högst den på auktionen angivna utropspriset med avdrag för provision och klubbslagsavgift. Om varan vid tidpunkten för skadan har ett högre bud eller fått ett högre klubbslag kan hänsyn komma att tas till detta vid beräkning av ersättning. Om den inlämnade varan omfattas av allmänna momsregler kan eventuell ersättning uppgå till självkostnadspris, dock högst till 50 % av rekommenderat butikspris.

Dina kunduppgifter
Som kund hos Lauritz är det viktigt, och ditt ansvar, att se till att dina personuppgifter är korrekta och fullständiga, d.v.s. att bland annat din e-postadress och dina bankuppgifter är korrekt angivna. Du kan alltid göra rättelser under 'Min sida' – 'Personuppgifter'. Läs mer om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy. Lauritz samarbetar med polisen. Därför lämnar Lauritz ut kunduppgifter till polisen i den mån det är nödvändigt för att assistera polisen i deras undersökningsarbete.

Ändring av villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tillägg till och ändra dessa försäljningsvillkor. Du meddelas detta nästa gång du loggar in på www.lauritz.com, och kommer då också att ombedjas godkänna ändringarna innan du fortsätter.

Tillämplig lagstiftning och tvister
Såvida inte tvingande lagstiftning kräver annat ska tvister mellan Lauritz och säljare tolkas enligt dansk lag och avgöras vid Københavns Byret i enlighet med den danska rättegångsbalkens regler, inklusive regler om överklagan. I frågor som rör konsumentavtal gäller den danska rättegångsbalkens domstolsregler. Läs mer på www.lauritz.com.

 

 

 

 

Varför bli kund?

  • Det är gratis och utan förpliktelser
  • Bjud på 12.000 auktioner om dagen
  • Få dina varor värderade online
  • Lauritz.com är en säker plats att handla på
  • Betala med kreditkort


 Till toppen
Use of this website implies full acceptance of the conditions of purchase and sale as well as the rules and regulations concerning personal data policy.
Copyright Lauritz.com 2004-2021