Opprett deg som bruker på Lauritz.com
Fornavn
 
Etternavn
 
Adresse
 
Postnummer
 
Poststed
 
Land
 
Telefon
 
E-post
 
Bekreft e-post
 

Ditt passord til Lauritz.com

Passordet ditt må inneholde:
  • Minimum 6 tegn
  • Store og små bokstaver
  • Tall eller spesialtegn
Velg et passord
 
Gjenta passord
 

Lauritz.coms kjøpsvilkår

Disse vilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester på www.lauritz.com og andre sider fra Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, Danmark, CVR 24994570.

Registrering som kunde
For å kunne legge inn bud og kjøpe varer og tjenester hos Lauritz.com, må du opprette en kundeprofil, lese og bekrefte våre kjøps- og salgsvilkår samt personvernpolicy.
    
Vurdering og varebeskrivelse
Vurderingen av en vare hos Lauritz er basert på vår erfaring med salg av samme type vare, aktuelle markedstendenser samt selgers forventninger til hammerslaget. Vurdering er ikke en eksakt vitenskap, men en indikasjon. I siste instans er det alltid kjøperne som bestemmer markedsprisen, og prisen kan derfor variere. Det betyr at noen av hammerslagene vil falle høyere eller lavere enn vurderingen.

Vi tar kun med varer og tjenester som er beskrevet og vurdert av vårt eget personale.

Som utgangspunkt selges alle varer som brukt kvalitetsinnbo eller tilsvarende. Derfor beskrives ikke vanlig forventet bruks- og aldersslitasje samt lukt som følge av f.eks. røyking. Hvis en vare har defekter, feil eller mangler i tillegg til forventet bruksslitasje, prøver vi å beskrive eller fotografere det.

Budgivning og avtaleinngåelse
Du er ansvarlig for alle de bud som avgis med ditt kundenummer og passord. Budgivning skjer anonymt, men kundenummeret ditt vil være synlig når du har lagt inn et bud. Alt selges til høyeste bud, uansett vurdering. Hvis det er avtalt en minstepris på en vare/tjeneste, vil du bli informert om dette når du bekrefter et bud. Hvis du får hammerslag på en vare/tjeneste, vil du motta en hammerslags-e-post og avtalen anses for inngått. Selger kan ikke by på egen vare. Det er heller ikke tillatt å by på en vare der man tidligere har anvendt sin angrerett. Vi forbeholder oss retten til å slette bud, dersom vi vurderer at budgivningen ikke er i overensstemmelse med våre retningslinjer.

Angrerett
Hvis du handler som forbruker, har du angrerett ifølge den danske forbrukeravtaleloven. Les mer om angreretten sist i dette dokumentet.

Salær og hammerslagsgebyr
For hvert kjøpte varenummer kommer det i tillegg kjøpersalær på 22,5 % på hammerslagsprisen inkl. moms. Det legges også på NOK/DKK/SEK 95/EUR 13 i hammerslagsgebyr for hvert varenummer (ved leasingbiler er gebyret på DKK/SEK/NO 600 og EUR 80).

Moms
Det framgår av varebeskrivelsen om varen selges etter vanlige momsregler, eller etter ordningen med bruktmoms. Den prisen du skal betale, er den samme uansett om varen selges etter vanlige momsregler eller bruktmomsreglene.

Varer som selges etter vanlige momsregler, vil få beregnet moms av både hammerslag, salærer og gebyrer.

Hvis du er en momsregistrert virksomhet og kjøper en vare som selges etter vanlige momsregler, har du mulighet til å trekke fra moms etter de vanlige momsreglene.

Ved handel over landegrensene beregnes momsen også etter ovenstående regler. Ønsker du å søke om å få momsen refundert, skjer dette ved henvendelse til de lokale skattemyndigheter i det land hvor du har kjøpt varen. Vær oppmerksom på reglene for toll og importmoms på varer som krysser EUs grenser, eller varer som handles mellom to land der begge er utenfor EU. Les mer om spesifikke momsregler på www.lauritz.com under 'Kjøp' – 'Toll og importmoms'.

Lauritz opptrer i visse tilfeller som formidler. Dette gjelder alltid ved pakkereiser. Hvis Lauritz opptrer som formidler, er den eneste forskjellen for deg som kunde at du skal rette henvendelsen til Lauritz sin kundeservice på support@lauritz.com, hvis du i forbindelse med kjøp av en momsvare ønsker en faktura med spesifisert moms.

Følgerettsvederlag
Danmark: Ifølge den danske opphavsrettslovens § 38 skal alle danske Lauritz auksjonshus på vegne av Copydan kreve følgerettsvederlag ved salg av verker av alle danske og visse utenlandske kunstnere, som enten er levende eller ikke har vært døde i mer enn 70 år, hvis salgsprisen (hammerslagsprisen inkl. salær ekskl. moms) er over EUR 300. Hvis det skal beregnes følgerettsvederlag, er det markert med 'CD' i varens beskrivelse.

Sverige: Ifølge den svenske opphavsrettslovens § 26n-p, skal alle svenske Lauritz auksjonshus på vegne av Bildupphovsrätt i Sverige kreve følgerettsvederlag ved salg av verker av alle svenske og visse utenlandske kunstnere som enten er levende eller ikke har vært døde i mer enn 70 år, hvis salgsprisen er over SEK 2 240. Hvis det skal beregnes følgerettsvederlag, er det markert med 'BUS' i varens beskrivelse.

Tyskland: Ifølge den tyske opphavsrettslovens § 26, skal alle tyske Lauritz auksjonshus på vegne av Bild-Kunst kreve følgerettsvederlag ved salg av verker av alle nyere tyske og visse utenlandske kunstnere, hvis salgsprisen er over EUR 400. Hvis det skal beregnes følgerettsvederlag, er det markert med 'BK' i varens beskrivelse.

Følgerettsvederlaget beregnes som:
1) 5 % (i Tyskland 4 %) av den del av salgsprisen som utgjør inntil EUR 50 000;
2) 3 % av den del av salgsprisen som ligger mellom EUR 50 000,01 og 200 000;
3) 1 % av den del av salgsprisen som ligger mellom EUR 200 000,01 og 350 000;
4) 0,5 % av den del av salgsprisen som ligger mellom EUR 350 000,01 og 500 000; og
5) 0,25 % av den del av salgsprisen som ligger over EUR 500 000.

Betaling
Lauritz tilbyr to betalingsløsninger.

1) Betaling via nettbetaling: Den kjøpte varen betales i løpet av 3 dager via 'Min side' – 'Betalinger'. Hvis du ikke betaler i løpet av 3 dager, pålegges du purregebyr, og din konto hos Lauritz vil bli lukket for ytterligere kjøp og salg.

2) Lauritz Easypay: Betalingen skjer automatisk så snart du har valgt en fast betalingsmetode og registrert deg som bruker av vår Easypay-løsning.
Registrering av fast betalingsmetode: Hvis du velger å registrere fast betalingsmetode, vil din betalingsinformasjon automatisk bli lagret hos den PCI-sertifiserte betalingsutbyderen AltaPay. All informasjon som sendes frem og tilbake mellom Lauritz og AltaPay, sendes kryptert (SSL-kryptering).

Følgende gjelder for registrering av fast betalingsmetode:

•    Fast betalingsmetode registreres på ’Min Side’ under ’Stamopplysninger’.
•    Navnet på din kundeprofil og navnet på din betalingsmetode (betalingskort) skal være identiske.
•    Du kan registrere flere betalingsmetoder på din profil, men én betalingsmetode skal være din primære.
•    Din primære betalingsmetode kan til enhver tid endres på ’Min side’ under dine ’Stamopplysninger’.

Uavhengig av om du betaler via nettbank eller via Easypay, vil du alltid motta en bekreftelse via e-post som kvittering med faktura og opplysninger om henting, postforsendelse, transport mv. Les mer om spesifikke betalingsmuligheter på www.lauritz.com under 'Kjøp' – 'Betaling'.

Vær oppmerksom på at det finnes særskilte regler for kjøp og betaling av pakkereiser og cruiseturer i forbindelse med utstedelse av reisegarantibevis. Les mer på www.lauritz.com under 'Kjøp' – 'Kjøp av pakkereiser og cruiseturer'.

Henting og levering
En kjøpt vare kan hentes i det aktuelle Lauritz auksjonshuset i åpningstiden umiddelbart etter hammerslag. I visse tilfeller skal henting skje et annet sted. Se varebeskrivelse for eventuelt endret henteadresse.

Varen må hentes senest 3 dager etter hammerslag. Du som kjøper får først eiendomsrett til varen når kjøpesummen med omkostninger er betalt i sin helhet.

Som kunde hos Lauritz har du flere hente- eller leveringsmuligheter.
1) Du kan velge å få mindre varer, som oppfyller spesifikke størrelses- og vektkrav, tilsendt med posten. Les mer om størrelses- og vektkrav på www.lauritz.com under 'Levering'. I betalingsforløpet vil det dessuten fremgå om varen kan sendes til deg med post. Din vare sendes til deg når vi har mottatt din betaling. Du vil deretter motta varen i løpet av 4-5 dager.
2) Du kan velge å få større objekter tilsendt ved å bruke de transportfirmaene som vises med pristilbud på vår hjemmeside.
3) Du kan velge å hente varen selv, eller gi en annen fullmakt til å gjøre det på dine vegne, deriblant andre transportører enn vår faste transportpartner (Transportbyrån).

Hvis varen hentes av deg, må du huske å ta med kjøpskvittering og bilde-ID (pass eller kjørekort). Sender du en annen på dine vegne, må vedkommende i tillegg til kjøpskvittering og egen ID også ta med en kopi av din ID samt en skriftlig fullmakt fra deg.

Ved valg av løsning 1 eller 2 går risikoen for varen over til deg når varen er levert. Ved valg av løsning 3 går risikoen for varen over til deg ved utlevering fra Lauritz.

Uavhentede varer pålegges gebyr for ekstern oppbevaring og håndtering på NOK/DKK/SEK 200 eller EUR 25 inkl. moms per påbegynte uke.

Ved kjøp av enkelte våpentyper, kan varen først leveres ut når du kan vise våpentillatelse. Din våpentillatelse gjelder bare for det aktuelle våpenet og for deg personlig. Våpen kan derfor ikke hentes av tredjepart med mindre det er snakk om et autorisert fraktfirma. Det pålegges ikke oppbevaringsgebyr i den perioden det tar å få slik tillatelse (normalt 1-3 uker).

Vær oppmerksom på at valg av leveringsløsning har betydning for refusjon av leveringskostnader ved bruk av angreretten. Les mer under 'Angrerett'.

Omsalg
Hvis kjøpesummen inkl. omkostninger ikke betales i henhold til våre vilkår, blir varen satt på auksjon igjen og din konto hos Lauritz blir stengt for ytterligere kjøp og salg. Hvis kjøpesummen er betalt, men varen ikke hentet i tide, er Lauritz berettiget til etter utsending av purrebrev å sette varen på auksjon igjen i ditt navn og for din regning. Du er ansvarlig for påløpte oppbevaringskostnader samt for ethvert tap som måtte oppstå som følge av misligholdet. Lauritz er til enhver tid berettiget til å motregne tap eller annet tilgodehavende i nettoutbyttet fra salg av andre effekter som tilhører deg.

Avbrytelse av en auksjon og tekniske forbehold
Hvis auksjonen er i gang og varenummeret vist på Internett, kan varen/tjenesten ikke trekkes tilbake fra auksjonen. Vi forbeholder oss likevel retten til å ta en vare/tjeneste ut av auksjon, forlenge auksjonen eller la den gå på nytt hvis vi vurderer at det er hensiktsmessig, f.eks. pga. mistanke om misbruk, feil, tekniske forhold, velbegrunnet tvil om eiendomsretten eller annet. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer/Internett-problemer av noen art, heller ikke hvis det skyldes Lauritz sine datamaskiner eller tekniske forhold.

Mangler og reklamasjon
Den danske kjøpslovens regler om mangler kan bli brukt. Hvis det etter auksjonen oppdages at varebeskrivelsen har inneholdt vesentlige feil eller mangler, eller at varen har vært i vesentlig dårligere stand enn antatt, er du berettiget til å annullere kjøpet eller ev. få et forholdsmessig avslag i prisen. Du vil få refundert den totale kjøpesummen eller et mindre beløp etter en rimelig vurdering. Kjøper kan ved en eventuell annullering ikke kreve å få utbetalt renter av kjøpesummen og er heller ikke berettiget til å kreve å få dekket andre utgifter eller tap, inkludert mistet videresalgsfortjeneste.

Retten til å annullere et kjøp gjelder kun den som kjøpte varen hos Lauritz og er betinget av at krav om annullering fremsettes innen 2 år etter kjøpsdagen for Norge, Danmark, Tyskland og Belgia, og 3 år for Sverige, og av at det kjøpte returneres innen samme frist til det lokale auksjonshuset der varen ble kjøpt. Reklamasjonen skal være skriftlig. I enkelte tilfeller må varen sendes i retur for at reklamasjonen kan behandles. Hvis reklamasjonen dreier seg om varens ekthet, ber vi deg om å skaffe en skriftlig uttalelse fra en upartisk og anerkjent ekspert på området.

Det er ikke mulig å kreve å få et kjøp annullert etter ovenstående bestemmelser når følgende kriterier er oppfylt:

•    Varebeskrivelsen var på hammerslagsdagen i overensstemmelse med gjeldende oppfatning blant lærde og eksperter.
•    Den eneste muligheten til å fastslå forfalskning på salgstidspunktet var iverksettelsen av vitenskapelige prosesser, der gyldigheten først ble anerkjent etter salgstidspunktet, eller der prosessene ville ha vært uforholdsmessig kostnadskrevende eller ugjennomførbare uten å skade den aktuelle varen.

I tillegg til ovenstående frister gjelder de alminnelige foreldelsesreglene i den danske foreldelsesloven, der kjøper ikke under noen omstendigheter kan fremsette krav overfor Lauritz når det har gått mer enn 5 år fra kjøpsdagen.

Tilstandsrapport
Vi tilbyr å utferdige tilstandsrapporter for ytterligere å utdype en vares stand og ev. skader, hvis vurderingen er over NOK/DKK/SEK 5 000, EUR 650.

Personlige data - din informasjon
Som kunde hos Lauritz er det viktig og ditt eget ansvar å sikre at stamopplysningene dine er korrekte og komplette, dvs. blant annet at e-posten din og bankkontonummeret ditt er korrekt oppgitt. Du kan alltid kontrollere dette under 'Min side' – 'Stamopplysninger', der du også kan gjøre endringer. Er dine opplysninger ikke korrekte, kan vi uten varsel velge å stenge ditt kundenummer. Skulle dette skje med deg, kan du kontakte vår kundeservice på support@lauritz.com for å få oppdatert dine opplysninger og ev. gjenåpne din konto. Les mer om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger i vår personvernpolicy.

Endring av vilkår
Vi kan til enhver tid endre disse vilkårene. Du vil få beskjed om endringer første gang du logger deg inn etter at endringen trer i kraft, og du vil da bli bedt om å akseptere endringene før du fortsetter.

Klager
Hvis du ønsker å klage på en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, skal du gjøre dette ved å skrive en e-post til vår Customer Support på support@lauritz.com eller sende brev til Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, Danmark. Merk konvolutten Customer Support.

Vi vil gjøre vårt beste for å finne den riktige løsningen. Hvis du ikke er enig i utfallet av din klage, kan du henvende deg til:

Norge:
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Du kan klage via http://www.forbrukerradet.no/

Danmark:
Klageportalen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, Danmark. Du kan klage via  https://kpo.naevneneshus.dk/

Sverige:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Du kan klage via http://www.arn.se/

Tyskland:
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vzbv, Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin, Tyskland. Du kan klage via http://www.vzbv.de/

Belgia:
Consumentenombudsdienst / Service de Médiation pour le Consommateur, Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles, Belgia. Du kan klage via http://www.consumentenombudsdienst.be//nl / http://www.mediationconsommateur.be//fr

ODR (nettbasert tvisteløsning)
Endelig kan du rette din klage til ODR. ODR står for online dispute resolution (nettbasert tvisteløsning).
Denne digitale online-løsningen henvender seg til dels til alle EU-forbrukere, som handler online i andre EU-land, og dels til alle europeiske online-virksomheter. Du kan rette henvendelsen til ODR via http://ec.europa.eu/odr.

Lovvalg og tvister
Med mindre noe annet framgår av lovgivningen og ikke kan fravikes ved avtale, er tvister mellom Lauritz og kjøper underlagt dansk rett og avgjøres i Københavns Byret etter den danske rettspleielovens regler, herunder reglene om anke. I saker om forbrukeravtaler gjelder den danske rettspleielovens regler om verneting.
 
Angrerett

Du har rett til å angre kjøpet uten grunn i løpet av 14 dager.

Angrefristen gjelder tidligst fra det tidspunktet hvor du har mottatt opplysninger om angreretten og opplysninger om hvor du skal henvende deg for å benytte angreretten. Derfor opplyses du om din angrerett når du registrerer deg som kunde samt ved budgivning og hammerslag. Du kan også lese om angreretten på www.lauritz.com.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen som du, eller en tredjepart som du angir, får varene i fysisk besittelse. Hvis du henter/avtaler henting/mottar en vare mandag den 1. i måneden, har du frist til og med mandagen den 15. i samme måned. Hvis fristen løper ut på en helligdag, en lørdag, julaften eller nyttårsaften, kan du vente til påfølgende hverdag.

Framgangsmåte ved bruk av angreretten
For å benytte deg av angreretten, må du innen utløpet av angrefristen meddele det Lauritz auksjonshuset der du har kjøpt din vare, at du ønsker å angre kjøpet. Dette kan du gjøre enten per brev, faks eller e-post.

Du kan også angre ved å bruke vår e-postservice, som du finner på www.lauritz.com under menypunktet 'Om oss'. Hvis du bruker denne løsningen, svarer vi omgående per e-post at vi har mottatt meldingen din.

Ved hammerslag mottar du også et standard angreskjema i e-posten med hammerslaget som du gjerne kan bruke. Det er imidlertid ikke obligatorisk. Du kan sende inn en hvilken som helst annen tydelig melding om at du ønsker å angre kjøpet direkte til aktuelt auksjonshus, eller til Lauritz sitt hovedkontor på support@lauritz.com.

Retur
Hvis det er snakk om en fysisk vare, må du returnere eller levere den til det Lauritz auksjonshuset der du kjøpte varen snarest mulig og senest 14 dager fra den datoen hvor du har informert oss om at du ønsker å benytte deg av avtalens angrerett. Det er nok at du innen fristens utløp har levert varen inn på posten, eller til en annen fraktvirksomhet som har påtatt seg å returnere varen. Som bevis på at varen er returnert innen fristen, skal du spare på kvitteringen som viser at varen er innlevert til posten eller annen fraktvirksomhet med tanke på forsendelse.

Du må selv betale de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varene. Utgiftene forventes maksimalt å beløpe seg til et beløp tilsvarende leveringskostnadene.

Konsekvenser ved bruk av angreretten
Hvis du angrer på kjøpet av en vare, som du har kjøpt hos Lauritz, så får du refundert hele kjøpsprisen. Dette skjer så snart som mulig og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt meldingen om at du ønsker å angre denne avtalen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene i retur, eller du har lagt fram dokumentasjon på at varene er returnert – alt etter hva som skjer først. Som følge av at EUs forbrukerrettighetsdirektiv ble innført 13. juni 2014, kan kjøper returnere en vare under angreretten også selv om varen er blitt anvendt. Dette vil imidlertid føre til en forringelse av varens verdi. Som kjøper vil du bli motregnet denne forringelsen ved en eventuell bruk av angreretten. Det er auksjonshuset som fastsetter forringelsesverdisummen.

Valg av leveringsløsning har betydning for om du får refundert leveringskostnadene
Som kunde hos Lauritz har du flere muligheter ved valg av leveringsløsning.

1) Du kan velge å få mindre varer, som oppfyller spesifikke størrelses- og vektkrav, tilsendt med posten.
2) Du kan velge å få større objekter tilsendt ved å bruke de transportfirmaene som vises med pristilbud på vår hjemmeside.
3) Du kan velge å hente varen selv, eller gi en annen fullmakt til å gjøre det på dine vegne, deriblant andre transportører enn vår faste transportpartner (Transportbyrån).

Når du angrer på kjøpet av en vare, refunderes leveringskostnadene kun når du har fått varen levert med post eller med vår faste transportpartner (Transportbyrån) og benytter samme firma ved retur.

Vær dessuten oppmerksom på at du til enhver tid må betale returfrakten når du bruker angreretten og returnerer en vare til Lauritz. Eventuelle utgifter som du har hatt ved betaling med betalingskort via Internett eller ved bankoverføring, refunderes ikke.

Unntak fra angreretten
Angreretten gjelder ikke for profesjonelle handlende (når transaksjonen inntreffer som del av en kommersiell virksomhet).

Angreretten gjelder heller ikke for en selger som har budt på sin egen vare, eller for personer fra selgerens husstand. Selger og selgers nærmeste kjenner allerede varen inngående og har derfor ikke behov for den beskyttelsen som angreretten yter reelle budgivere.

Det er ikke angrerett på rekreative fritidsaktiviteter, som f.eks. kulturarrangementer, reiser eller opplevelser, hvis det framgår av auksjonen hvilken dag eller innenfor hvilken bestemt periode den aktuelle tjenesteytelsen skal utføres.

Misbruk av angreretten
Lauritz skal sørge for at alle auksjoner avvikles etisk korrekt, og at man som kjøper hos Lauritz kan avgi bud med tillit til at de andre budene som avgis på en auksjon er reelle. Vi kan derfor ikke fortsette kundeforholdet med kunder som gjentatte ganger benytter angreretten på en slik måte at det oppstår et mønster som tyder på at vedkommende ikke har hatt en reell intensjon om å stå for angitt bud.

Lauritz vurderer konkret i hvert enkelt tilfelle om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med målsettingen som beskrives ovenfor. Dersom vi konstaterer adferd som er misbruk av angreretten, sender vi ut et varsel om at hvis dette gjentar seg, så vil vi velge å avslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Lauritz.

Se også handelsvilkår, sortiment og nyheter på www.lauritz.com.
Lauritz.coms salgsvilkår

Følgende vilkår gjelder for salg av varer og tjenester på www.lauritz.com.
Avtalen inngås mellom deg og Lauritz.com A/S, Dynamovej 11 C, 2860 Søborg, Danmark. CVR 24994570.

Registrering som kunde
For å kunne selge varer og tjenester hos Lauritz, må du opprette en kundekonto, lese og bekrefte våre kjøps- og salgsvilkår samt personvernpolicy. Du må også angi bankkontoinformasjon for å motta betaling for salget ditt.

Kriterier, vurdering og varebeskrivelse
Vi mottar kun lovlige varer/tjenester av god kvalitet, og hvor et forventet hammerslag kan innbringe minimum NOK 800. Vurderingen av en vare hos Lauritz er basert på vår erfaring med salg av samme type vare, aktuelle markedstendenser samt selgers forventninger til hammerslaget. Vurdering er ikke en eksakt vitenskap, men en indikasjon. I siste instans er det alltid kjøperne som bestemmer markedsprisen, og prisen kan derfor variere. Det betyr at noen av hammerslagene vil falle høyere eller lavere enn vurderingen. Ved innlevering må du gi oss alle opplysninger du har om varen/tjenesten, og ved auksjonsstart må du kontrollere at beskrivelsen av varen/tjenesten er korrekt. Hvis den ikke er det, må du omgående gi oss skriftlig beskjed. Du skal fremvise bilde-ID (pass eller førerkort) ved innlevering. Hvis du lar en annen levere inn din vare for deg, skal vedkommende i tillegg til fremvisning av egen ID også medbringe kopi av din ID samt en skriftlig fullmakt.

Salær og hammerslagsgebyr
Vårt selgersalær er 15 % av hammerslagsprisen inkl. moms for hvert solgte varenummer. Det legges også på NOK/DKK/SEK 150, EUR 20 i hammerslagsgebyr på salg på hvert solgte varenummer (för leasingbilar dock DKK/SEK/NOK 600 och EUR 80). Salæret og hammerslagsgebyret dekker omkostningene til registrering, vurdering, varebeskrivelse, fotografering, visning og oppbevaring i auksjonsperioden. Salæret, hammerslagsgebyret og omkostninger ved betalingsoverføring trekkes fra ved avregningen til deg. Utbetaling skjer til det kontonummeret du har oppgitt på kundekontoen din. Utbetalingen skjer senest 42 dager etter avsluttet auksjon, eller første påfølgende hverdag, forutsatt at både du og kjøper har oppfylt forpliktelsene deres.

Kjøpers angrerett
Hvis kjøper ikke gjennomfører kjøpet, eller benytter seg av angreretten, settes varen tilbake på auksjon igjen i ditt navn og uten forutgående varsel. Vi forbeholder oss retten til å gjenaktivere varen på auksjon helt til den er solgt. Som følge av EUs forbrukerrettighetsdirektiv, innført 13. juni 2014, kan kjøper returnere en vare i løpet av angrefristen også selv om varen har vært brukt. Som selger pålegges du selv eventuelle tap dersom en slik situasjon skulle oppstå.

Usolgte varer
Hvis varen/tjenesten ikke blir solgt, behøver du hverken betale salær eller hammerslagsgebyr til oss. Hvis ikke annet er avtalt, har Lauritz retten til uten forutgående varsel å sette varen på internettauksjon enda en gang. Hvis varen allerede har vært på auksjon fire ganger, legges den ikke ut på nytt. Du kan bli bedt om å hente varen din med en frist på 8 dager, med mindre annet er avtalt. Hvis varen ikke hentes, må du betale et oppbevaringsgebyr på NOK 200 pr. uke. Etter ytterligere 3 uker kan vi avhende eller selge varen i vårt navn for å dekke våre omkostninger.

Moms osv.
Du er selv ansvarlig for at du håndterer skatte-, moms- og avgiftsmessige forhold korrekt. Som privat selger av brukte varer er du normalt omfattet av ordningen med bruktmoms og behøver derfor ikke å være momsregistrert. Er du profesjonell selger, butikk eller produsent og selger nye og ubrukte varer etter vanlige momsregler, må du være momsregistrert i det landet varen selges, for å kunne selge hos oss. Hvis du ønsker å selge brukte varer, som du ved kjøpet har trukket moms fra, skal disse også selges med moms. Før du kan begynne å selge, må du ha registrert momsnummeret ditt under 'Min side' – 'Personlige opplysninger' på www.lauritz.com. På varer som selges etter reglene for bruktmoms, beregnes det kun moms av salærer og gebyrer. Ved varer som selges etter vanlige momsregler, vil det beregnes moms av både hammerslag, salærer og gebyrer. Uansett hvilke momsregler det selges etter, får du utbetalt fullt hammerslag minus salær og gebyrer. Du er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger om varen/tjenesten, slik at vi kan vurdere etter hvilke momsregler varen/tjenesten skal selges.

Bud og minstepris
Bud er synlige, men budgiveren er anonym. Alt selges til høyeste bud, uansett vurdering. Du kan ved innlevering foreslå en minstepris. Det er auksjonshuset som, i henhold til våre overordnede retningslinjer, avgjør om det kan/skal settes en minstepris på en vare/tjeneste. Som selger skal du ikke by på dine egne varer. Vi forbeholder oss retten til å slette bud, dersom vi vurderer at budgivningen ikke er i overensstemmelse med våre retningslinjer.

Avbrytelse av en auksjon og tekniske forbehold
Hvis auksjonen er i gang kan varen/tjenesten ikke trekkes tilbake fra auksjonen. Vi forbeholder oss likevel retten til å ta en vare/tjeneste ut av auksjonen, forlenge auksjonen eller la den gå på nytt hvis vi vurderer at det er hensiktsmessig, f.eks. pga. mistanke om misbruk, feil, tekniske forhold eller velbegrunnet tvil om eiendomsretten. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer/internettproblemer av noen art, heller ikke om det skyldes Lauritz' datamaskiner eller tekniske forhold.

Mangler og reklamasjon
Den danske kjøpsloven gjelder hos oss. Da vi kun er mellommann (kommisjonær) og/eller formidler, er det du som står for samtlige erstatnings- og kjøpsrettslige krav. Hvis kjøper kommer med krav til oss, kan vi holde tilbake varen eller avregningen overfor deg. Hvis kjøper kommer med krav etter at vi har gjort en avregning overfor deg, må du etter krav fra oss betale tilbake den del av avregningen som er nødvendig for å dekke kjøpers krav. Overstiger dette kravet det avregnede beløpet, må du også betale det resterende beløpet til oss. Hvis en handel skjer som et ledd i din forretningsdrift, bærer du det fulle ansvaret for kjøpers krav, herunder erstatningskrav, med mindre kravet alene kan knyttes til uaktsomhet fra vår side. Det samme gjelder produktansvarskrav. Du er også forpliktet til å refundere oss eventuelle utgifter som vi har hatt i forbindelse med tilbaketakelse av solgt vare ved kjøpers opphevelse av kjøpet.

Eiendomsrett
Du garanterer at du har uinnskrenket eiendomsrett til og råderett over de innleverte varene og at disse i ethvert tilfelle er frie og ubeheftede. Du kan kun innlevere i eget navn, eller med skriftlig fullmakt fra eier. Ved innlevering registrerer vi selgers navn og adresse. Du gir Lauritz fullmakt til å innhente de nødvendige tillatelsene, som i forbindelse med salget kan bli påkrevd etter gjeldende lovgivning.

Forsikring
I tilfelle brann, innbrudd, tyveri, vannskade osv. av en gjenstand i Lauritz' varetekt, henvises det til betingelsene i den danske forsikringsavtaleloven. Dvs. at det er din egen innboforsikring eller vareforsikring som dekker hvis forsikringen omfatter dekning av dine eiendeler som midlertidig er plassert hos en tredjepart. Hvis din forsikring ikke omfatter dekning hos tredjepart, er din gjenstand normalt forsikret av oss. Erstatningen utgjør da maksimalt auksjonens vurderingspris minus salær og hammerslagsgebyr. Hvis varen på skadetidspunktet har oppnådd et høyere bud eller hammerslag, kan det bli tatt høyde for dette ved erstatningsutmålingen. Hvis den innleverte varen omfattes av vanlige momsregler, kan erstatning gis til varens kostpris, men maksimalt et beløp tilsvarende 50 % av den gjeldende varens anslåtte butikkpris.

Dine opplysninger
Som kunde hos Lauritz er det viktig, og ditt eget ansvar, å sikre at din personlige informasjon er korrekt og komplett, f.eks. at e-posten din og bankkontonummeret ditt er korrekt oppgitt. Du kan alltid gjøre endringer under 'Min side' – 'Personlige opplysninger'. Les mer om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger i vår Personvernpolicy. Lauritz samarbeider med politiet. Derfor utleverer Lauritz kundeopplysninger til politiet i det omfanget som er nødvendig for å assistere politiet i en etterforskning.

Endring av vilkår
Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre og utarbeide tillegg til salgsvilkårene. Du vil få beskjed om endringer første gang du logger deg inn på www.lauritz.com etter at endringene trer i kraft, og du vil da bli bedt om å akseptere endringene før du fortsetter.

Lovvalg og tvister
Med mindre noe annet framgår av lovgivningen og ikke kan fravikes ved avtale, er tvister mellom Lauritz og selger underlagt dansk rett og avgjøres i Københavns Byret etter den danske rettspleielovens regler, herunder reglene om anke. I saker om forbrukeravtaler gjelder den danske rettspleielovens regler om verneting. Se mer på www.lauritz.com.

 

Hvorfor bli bruker?

  • Det er gratis og uforpliktende
  • By på 12.000 auksjoner daglig
  • Få vurdert dine varer online
  • Lauritz.com er et sikkert sted å handle
  • Betal med kredittkort

 Til toppen
Bruk av dette websitet forutsetter aksept av avtalene om kjøps- og salgsvilkår samt personvernpolicy.
Copyright Lauritz.com 2004-2021