En sjælden samling dokumenter i retssagen mod Dronning Caroline Mathilde, Johann Friedrich Struensee og Enevold Brandt, ca. 1772

Varenummer: 6170929
Auktionen er afsluttet
Vurdering: DKK 150.000
Den angivne pris tillægges hammerslagsgebyr og salær.

Beskrivelse: 
En sjælden samling samtidige afskrifter af dokumenter i retssagen mod Dronning Caroline Mathilde, Johann Friedrich Struensee og Enevold Brandt, 1772. Omfatter 16 dele beskrevet på 1700-tals papir med vandmærker hovedsageligt fra J. Honig & Zoonen i Holland (nr. 16 dog uden vandmærke). Dokumenterne er skrevet med forskellige hænder og senere nummereret i bly i højre hjørne.

Johann Struensee og Enevold Brandt blev arresteret natten til d. 17. januar 1772. Dronningen, Caroline Mathilde, blev interneret på Kronborg. Udover påstandene om majestætsfornærmelse, magtmisbrug og stræben efter kongens liv var en væsentlig del af anklagen Struensees affære med dronningen. Denne sag var yderst kompromitterende for kongehuset såvel i Danmark som i England - Caroline Mathilde var søster til den engelske konge, George III - og dokumenterne blev derfor hemmeligholdt i mere end 100 år, af hensyn til kongehuset og øvrige involverede parter. Der blev i forbindelse med sagen lavet et mindre antal afskrifter af dokumenterne i sagen, til brug for de implicerede parter. En del af disse samtidige afskrifter befinder sig i Rigsarkivet. Det er sandsynligvis første gang der dukker en så omfattende samling op på auktion siden dommen for 250 år siden i år.

Proveniens: Hidrører fra en privat samling, som er gået i arv gennem flere generationer i samme familie.

Indhold:

1) 'Kammer Advocat Bangs Indlæg paa Kongens Vegne imod Dronningen Carolina Mathilda, Kiöbenhavn d. 24 marts 1772'.

2) 'Procurator Uldals Forsvars Indlæg for Dronning Carolina Mathilda, Kiöbenhavn [ulæseligt] 1772'.

3) 'General Fiscalens Friedrich Wilhelm Wivet. Anklage imod Greverne Johann Friedrich Struensee og Enevold Brandt, fremlagt i Commissionen paa Christiansborg Slot d. 25. Apr. 1772'.

4) 'General Fiscalens Friedrich Wilhelm Wivet Anklage imod Greve Enevold Brandt, Kiôbenhavn d. 21. april 1772'.

5) 'Højeste Rets Advocats Peder Uldal. Forsvar-Skrift for Grev Johan Friedrich Struensee, fremlagt i Commissionen på Christiansborg d. 25. april 1772'.

6) 'Kammer Advocats Oluf Lund Bangs Forsvars Skrift for Greve Enevold Brandt, fremlagt i Commissionen paa Christiansborg Slot d. 25de April 1772'.

7) '[Utydet overskrift] Über Graf Struensee d. 25. Febr. 1772'. D. 25 Febr. 1772 forsamlede sig Commissionen.....og kommandanten Pagh i Citadellet Friedrichshafen- og udspørger Struensee, hvis svar angives med et A og til sidst underskrives af Struensee. Derefter en efterskrift, usign. Alt skrevet på tysk.

8) 'Defensions Schrift Inb. vormahligen Dänische geheime Cabinets-Minister Grafen Johann Friedrich v. Struensee an die über ihm wiedergesetzte Commission, d. 14. april 1772'.

9) 'Anecdotes du Comte de Struensee. Lettre á Mr. Münter. Citadelle ce 27. d'Avril 1772'. Brev på fransk til Grev Rantzau, som skal overbringes af Hr. Münter (præst ved den tyske Petri Kirke og Struensees skriftefader).

10) 'Grev Brandt til Commissionen. Citadellet Friedrichshaven d. 14. Apr. 1772. P.M'. Tilståelse af småforseelser mod Kongen og undskyldninger herfor.

11) 'Oberste Falkenschiolds Gravamina[?]. Fremslagt i Commissionen paa Christiansborg Slot d. 25. Apr. 1772'. Syv punkter på tysk.

12) 'Allernaadigste Konge' Sign. 'E. Brandt'. Brev til Kongen, med sladder og bagtalelse af grev Holck.

13) 'Sire, Permettez au plus tendres...'. Brandts ovenstående brev på fransk, efterfulgt af en 'Parodie' herpå og 'Reponse á la Parodie' [svar på parodien]. Sign. 'E. B.'

14) 'Til Oberste Sames og samtlige Officiers ved det Kongl. Oldenborgske Regiment'. Ordre om at lade alle 'Fæstningers Porte tillukke, at ingen uden tilladelse skal kunne komme ind eller ud'.

15) 'Til hans Majestæt Kongen i alle troe og retskafne Undersaatters Navn. Kiöbenhavn den [uudfyldt] Juli 1771. Bøn om at Struensee og hans parti stilles for undersøgelsescommissionen for at be- eller afkræfte rygter. 'Til hendes Majestæt Enke-Dronningen Juliana-Maria og hans Kongelige Hoyhed Arve-Prints Friedrich i alle troe og retskafne undersaatters Navn. Kiöbenhavn den [uudfyldt] Novemb. 1771'. Bøn om at Struensee og hans parti stilles for undersøgelsescommissionen for at be- eller afkræfte rygter samt en bøn om, at hun vil viderebringe brevet til Kongen.

Endvidere 16) et hæfte med afskrift af 'Kammer Advocat Bangs Indlæg paa Kongens Vegne mod Dronningen' og Høieste Rets Prokurator Uldalls Forsvars Indlæg for Dronning Carolina Mathilda'. Samme indhold som nr. 1) og 2).

Dokumenterne fremstår med aldersrelateret patina, brugsspor, nogle med flossede kanter og enkelte med samtidige pletter.

OBS: Ikke alle sider er affotograferede. Fotos viser første og sidste side af hvert dokument.

Auktionen afsluttes:  07-06-2022 20:38:00
Showroom:   Vejle, DK


Budhistorik
Vis    bud
Kundenr.DatoTid (CET)Bud