Luksusure

Auktionsetik

For Lauritz.com er det vigtigt at lave auktioner på kundens præmisser. Det gør vi bl.a. ved at være et gennemskueligt, ærligt og sikkert sted at handle på auktion. For at sikre vores objektivitet har vi udarbejdet et etisk regelsæt.

 

 

Budgivning og køb på Lauritz.com

• Medarbejdere må gerne købe til privat brug/bolig, indretning, samling etc.

• Medarbejdere betaler fuldt købersalær

• Medarbejdere har ikke fortrydelsesret

• Medarbejdere må ikke byde egne varer op for at opnå en højere hammerslagspris

• Hos Lauritz.com.com må medarbejdere ikke handle professionelt. Med begrebet 'handle' forstås, at man indkøber en vare (på Lauritz.com, i andet auktionshus, på loppemarked etc.) for at sælge den på Lauritz.com (eller i andet auktionshus, på loppemarked etc.) med fortjeneste

• Medarbejdere må ikke byde sælgeres varer op for at opnå en højere hammerslagspris

• Lauritz.com som firma byder ikke varer op for at opnå en højere hammerslagspris

• Lauritz.com som firma køber ikke varer på Lauritz.com, undtaget enkelte køb til eget inventar eller samling

 

Salg på Lauritz.com

• Medarbejdere må gerne sælge fra privateje, fx fra bolig, indretning, samling, arv etc.

• En eksperts privatsalg behandles af anden ekspert

• Hos Lauritz.com må medarbejdere ikke handle professionelt. Med begrebet 'handle' forstås, at man indkøber en vare (på Lauritz.com, i andet auktionshus, på loppemarked etc.) for at sælge den på Lauritz.com (eller i andet auktionshus, på loppemarked etc.) med fortjeneste

• Hvis en chef/medarbejder har en fortid som gallerist eller antikvitetshandler eller lign., skal chefen/medarbejderen nedlægge sin aktivitet inden ansættelse på Lauritz.com

• En chef/medarbejder kan dog få tilladelse til at sælge sit tidligere lager ud (kunst, antikviteter etc.) over en bestemt tidsperiode hos Lauritz.com. Dette skal forud være aftalt og godkendt af ledelsen på Lauritz.coms hovedkontor

• Lauritz.com som firma indleverer ikke varer til salg på auktion, undtaget enkelte varer fra eget inventar eller samling

• Lauritz.com som firma kan indlevere og sælge varer til fast pris (Køb nu). Er varen usolgt efter 8 uger, kan varen slutteligt sættes på auktion. I det tilfælde vil varen blive vurderet af en ekspert fra en andet Lauritz.com filial end det sælgende auktionshus

 

Køb og salg fra en medarbejders nærtstående

• Hos Lauritz.com må medarbejdere gerne danne par, uanset om de arbejder i samme eller forskellige filialer

• En medarbejder må ikke byde på effekter, som sælges af vedkommendes partner eller nærtstående (familie, andre nært forbundne) og vice versa, med mindre dette forud er godkendt af ledelsen på Lauritz.coms hovedkontor, så man er sikre på, at der er tale om reelle bud

• En medarbejders partner eller nærtstående (familie, andre nært forbundne) må gerne sælge privat hos Lauritz.com i den filial, hvor medarbejderen er ansat. Men salget skal til enhver tid varetages af en ekspert, der ikke kan være medarbejderen

• Hvis en medarbejders partner eller nærtstående (familie, andre nært forbundne) sælger professionelt hos Lauritz.com, må vedkommende ikke sælge i det auktionshus, hvor medarbejderen er ansat

 

Øvrige auktionsetik

• Sælgere må ikke byde på egne varer

• Kun få Lauritz.com systemadministratorer har adgang til kunders max-bud. Således har medarbejdere, ledelse og ejere ikke adgang til kunders max-bud. Systemadministratorer må, som de eneste i koncernen, ikke byde på varer på auktion på Lauritz.com

• For Lauritz.com er det centralt at sikre fortrolighed og sikkerhed om kunders personlige oplysninger. Vi sikrer derfor kundens anonymitet. Dvs. at man som kunde køber og sælger anonymt på Lauritz.com, således at kundens identitet kun er kendt af Lauritz.com. En undtagelse er dog, hvis politiet beder om oplysninger omkring en specifikt sælger eller køber. Da udleveres informationerne til politiet

• Medarbejderne er forpligtede til at gøre sig bekendt med og efterleve de instrukser og politikker, som findes i Lauritz.com’s persondatapolitik