Bengt Sundstrøm

Lauritz.coms dynamo

Bengt Sundstrøms viljestyrke og imponerende energi er iøjnefaldende karaktertræk. Hans dristige visioner og store ambitioner tegner dertil billedet af den utraditionelle iværksætter, han er. Bengt Sundstrøm er grundlægger, ejer og bestyrelsesformand for auktionshuset Lauritz.com.

Han er kendt som en synlig og krævende arbejdsgiver, der insisterer på, at man gør sig umage, tænker stringent, og arbejder effektivt. Han er larmende og direkte i sin stil, men er samtidig et begejstret, optimistisk og ærligt menneske, der giver så meget af sit eget hjerteblod, at man kun kan lade sig engagere. Han har mange meninger og kan bedst lide at have ret, men er heldigvis ikke bleg for at skifte standpunkt, hvis andre argumenterer bedre end ham selv. Vejen fra tanke til handling er kort. Hans utålmodighed kan være en plage, men får alligevel ting til at ske hurtigere end ellers muligt. Bengt Sundstrøm er drevet af innovationslyst og tænker naturligt udenfor rammerne. Til gengæld ved han, at han er afhængig af sine medarbejdere og samarbejdspartnere, når hans planer og idéer skal realiseres. Det er i dette samspil, at Lauritz.com hastigt har vokset sig stærk.

Bengt Sundstrøm købte i 1998 det lille fysiske auktionshus Lauritz Christensen Auktioner fra 1885. I december 1999 lancerede han netauktionerne www.lauritz.com. På 15 år er Lauritz.com ekspanderet til 25 huse i Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Her kan sælgere indlevere varer, mens bydere kan gå på eftersyn. Al budgivning sker online, hvor alle varer er præsenteret. Antallet af medarbejdere er i perioden steget fra 5 til 340, hvoraf knapt halvdelen er eksperter. Der er solgt over 4.000.000 varer og registreret over 1.000.000 unikke kunder fra 200 lande.

Bengt Sundstrøm er ikke svensker for ingenting. Hans ultimative vækstmål er at etablere Lauritz.com i hvert land, hvor der findes et IKEA. I 2014 omsatte man for 1,047 mia. kr. mod 12 mio. kr. i 1999.

Lauritz.com er således vokset fra at være en innovativ idé, der i manges øjne var vanskelig at gennemføre, til at være Skandinaviens største auktionshus. Bengt Sundstrøms udgangspunkt var at forene de bedste elementer fra den traditionelle auktionsverden (ekspertise, eftersyn) med moderne informations-teknologi (tilgængelighed og rækkevidde). Hans vision var og er at lære alle mennesker at gå på auktion ved at udvide auktionsbegrebet. Hans kongstanke er at produktudvikle på kundens præmisser. Lauritz.com er derfor formet som en enkel, hurtig, sikker og billig handelsplads, som alle kan forstå. Den moderne forbruger har taget konceptet til sig, alt imens auktionsbranchen er blevet afmystificeret, industrialiseret og digitaliseret.

Bengt Sundstrøm har en fortid som administrativ chef gennem 6 år hos auktionshuset Bruun Rasmussen. Tidligere var han beskæftiget i 5 år som salgschef hos Rank Xerox. Han er kommercielt uddannet, bl.a. fra IMD i Schweiz. Privat er han gift med Mette Rode Sundstrøm.