Sofaer

Varer med logo

 

Varer med andet logo end Lauritz.coms på auktion hos Lauritz.com
På Lauritz.com kan du også byde på varer fra andre udvalgte auktionshuse. Varerne sælges da under andre logoer end Lauritz.coms. I disse tilfælde agerer Lauritz.com formidler. For varer, der sælges under Lauritz.coms logo, agerer Lauritz.com kommissionær. For køberne er den eneste forskel typisk, at man skal rette henvendelse til Lauritz.coms Customer Support på support@lauritz.com, hvis man som virksomhed har fået hammerslag på en nyproduceret vare fra et andet auktionshus end Lauritz.com og man ønsker en faktura med specificeret moms.

I visse tilfælde, hvor vi henviser til andre auktionshuses varer, vil der kunne gælde andre købsvilkår. I de tilfælde vil du som kunde altid blive gjort særligt opmærksom på det, inden du accepterer dit bud.

Varer med andet logo og Lauritz.coms samarbejde med andre auktionshuse
Der er forskellige måder at indgå samarbejde med Lauritz.com på.

Man kan blive Lauritz.com partner og starte et auktionshus op helt fra bunden eller konvertere sit allerede eksisterende auktionshus til et Lauritz.com auktionshus. Man kan også vælge at blive Lauritz.com associate. Se mere om mulighederne her.

Derudover har Lauritz.com de seneste år også udviklet og udvidet vores samarbejde med andre selvstændige auktionshuse, som via vores site markedsfører deres varer.

Varer fra vores associate samarbejdspartnere og fra vores samarbejde med andre selvstændige auktionshuse sælges altid under disse huses eget logo.

Associates hos Lauritz.com 
 


Læs mere her

Om Lauritz.com
Lauritz.com er en pionér i auktionsbranchen og var det første auktionshus i verden, der gik over til at afvikle alle auktioner online i 1999. Lauritz.com er en åben og enkel salgsplatform, som kombinerer de bedste elementer fra den traditionelle auktionsverden med ekspertise og eftersyn med den moderne online teknologis tilgængelighed og rækkevidde. De seneste års eksplosivt stigende interesse for online auktioner betyder, at en række traditionelle auktionshuse for alvor har fået øjnene op for potentialet ved online auktioner.