Lauritz.com kritiseres af Kontant
Lauritz.com er en af verdens førende formidlere af kunst og internationale designikoner. Både vi selv og vores kunder brænder for kunst, møbler, antikviteter og unikke samlerobjekter. Det er os derfor magtpåliggende, at alt hvad vi sælger er originalt og autentisk. Lauritz.com tager skarpt afstand fra alt salg af kunstforfalskninger, designkopier og stjålne varer.

I denne uges udgave af TV-programmet Kontant (DR1) kritiseres Lauritz.com for at have fejlbeskrevet et større antal minifolier indeholdende 10 offsettryk af den amerikanske pop art kunstner Andy Warhol og for at en af vores chefer har solgt egne varer på vores auktioner.

Om ægthed og tryghed
Lauritz.com indestår altid for ægthed af alle varer, der udbydes på vores auktioner. Derfor har vi en række procedurer, der skal sikre, at vi undgår at sælge forfalskninger og kopier. Skulle det alligevel ske, trækker vi altid salget tilbage, erstatter køber og politianmelder sælgere i ond tro. I Nyt fra Kvalitetskontrollen kan alle løbende følge med i, hvilke varer vi har tilbagetrukket og hvorfor. Følg Kvalitetskontrollen her:
https://www.lauritz.com/da/nyt-fra-kvalitetskontrollen/a11936/0/0/  

Mette Rode Sundstrøm forklarer: ”Når man køber en vare hos os, skal man naturligvis altid kunne stole på, at den er ægte. Vi har samme dagsorden som kunstnere og rettighedshavere; vi ønsker også kun at sælge originale værker. Vi lever af vores ekspertise – det er vores hjerteblod- men med 350.000 solgte varenumre om året vil der ske menneskelige fejl. Vi kommunikerer altid åbent, når vi har fejlet, og vi holder altid køberne skadesløse. Fx har man som køber på Lauritz.com tidsubegrænset ægthedsgaranti på alle købte varer.”Fejlbeskrevet Mick Jagger minifolie af Andy Warhol
Lauritz.com kritiseres af Kontant for at have fejlbeskrevet og fejldateret et antal minifolier, der udgjorde invitationerne og salgsmaterialet til en fernisering af Warhols udstilling af screen print-værker med Mick Jagger som motiv. 

Kontant har ret i, at vi fejlagtigt har skrevet, at trykkene er screen prints. Det er offset-tryk. Vi beklager beskrivelsesfejlen og har kontaktet køberne, der qua vores procedurer og evige ægthedsgaranti kan returnere deres køb.

Vi er ikke enige i kritikken af fejldateringen. Minifolierne er produceret af Multiples, Inc. and Castelli Graphics i 1975. Værkerne er oprindeligt solgt af en daværende gallerist og nuværende kurator for grafik på Museum of Modern Art. Han solgte værkerne til Bengtsson Fine Arts i Sverige. Bengtsson Fine Arts videresolgte dem til en dansk kunsthandler, der solgte dem til Peter Grossmann, der dengang var selvstændig gallerist og nu er chef hos Lauritz.com Hørsholm. Værkernes proveniens er dokumenteret i alle led.

 

Lauritz.com er af førende grafikere og grafiske værksteder blevet henvist til Københavns Tekniske Skole – og deres specialist - grafisk tekniker og leder af grafisk afdeling. Han fastslår, at trykteknikken anvendt på Warhols Jagger tryk er en traditionel offset trykteknik, som blev anvendt tilbage i 1970’erne. Dette havde vi allerede oplyst til Kontant inden programmet.Medarbejderes ret til at sælge egne varer på vores auktioner 
Kontant kritiserer, at en af vores filialejere har solgt egne varer på vores auktioner. Generelt må ansatte hos Lauritz.com ikke sælge professionelt. Køb og salg er tilladt til privat brug i bolig eller til samling. En eksperts privatsalg behandles altid af anden ekspert. Det sikrer, at vi altid agerer objektivt i forhold til varekatalogiseringer. Sommetider har nye filialchefer eller medarbejdere en fortid som fx gallerist eller antikvitetshandler. Inden man starter på Lauritz.com skal en sådan aktivitet lukkes ned. Filialchefen eller medarbejderen kan dog godt få tilladelse til at sælge et tidligere kunst- eller antikvitetslager, hvis dette sker over en bestemt tidsperiode, og salget er forud aftalt med ledelsen på Lauritz.coms hovedkontor.

 

Filialejeren hos Lauritz.com Hørsholm har således de sidste to år fået lov til at sælge ca 300 værker fra sit kunstlager som tidligere gallerist. En del af dette lager var 104 Andy Warhol minifolier, som i god tro desværre var fejlbeskrevet som screenprints i stedet for som offset-tryk. Desværre var trykkene også for højt vurderet af eksperten, hvilket selvsagt er kritisabelt og er blevet alvorligt påtalt.

 
For at imødekomme DR1s kritik har vi opdateret vores offentligt tilgængelige medarbejderetik på sitet. Der er ikke tale om nye regler, kun en mere detaljeret beskrivelse af historiske regler. Se mere om Lauritz.coms auktionsetik her:
https://www.lauritz.com/da/auktionsetik-for-medarbejdere-hos-lauritz-com/a145/3/0/  


 

Om Lauritz.com
Lauritz.com er Nordens førende auktionshus og hører internationalt blandt de største auktionshuse i verden. Lauritz.com har sine rødder i det traditionelle, danske auktionshus Lauritz Christensen Auktioner, der blev grundlagt i 1885. I 1999 konverterede Lauritz.com som det første auktionshus i verden til rene netauktioner. Med sin baggrund i den traditionelle auktionsbranche var den svenske stifter og ejer af Lauritz.com, Bengt Sundstrøms kongstanke at sætte kunden i centrum og flytte auktionerne fra det fysiske rum til nettet. Lauritz.coms forretningsidé er at forene de bedste elementer fra den traditionelle auktionsverden - ekspertisen og eftersynet- med moderne informationsteknologi - nettets rækkevidde og tilgængelighed-.

Lauritz.com har i dag 25 auktionshuse fordelt i Danmark (13), Sverige (8), Tyskland (3) og Belgien (1). Her kan sælgere hver dag indlevere varer til husenes eksperter, ligesom bydere kan gå på fysisk eftersyn i auktionshusenes showroom. Alle varer vurderes, beskrives og fotograferes objektivt af Lauritz.coms egne eksperter og fotografer. Der beskæftiges i dag ca. 340 medarbejdere. Omsætningen var i 2014 DKK 1,047 mia. Lauritz.com har mere end 1.200.000 registrerede kundenumre. Dagligt registreres der over 140.000 besøg på websitet og appen. Besøgene kommer løbende fra ca. 200 lande.