Musselmalet


Musselmalet - Etablering af den danske porcelænsfabrik
Etableringen af den danske porcelænsfabrik skete i 1775. Man mente, at fabrikken skulle koncentrere sig om produktion af musselmalet porcelæn, hvilket kineserne producerede med stor succes. Den tyske porcelæns fabrik i Meissen var ligeledes et forbillede for de danske producenter og var dem Den Kongelige Danske Porcelænsfabrik lænede sig op ad i begyndelsen. Det var planen fra starten, at musselmalet porcelæn skulle være hvermandseje og dermed et stel der henvendte sig til alle sociale lag. Musselmalet porcelæn var meget billigere og enklere at producere end det mere prestigefyldte broget-malede porcelæn og man forventede fra start, at det ville sælge godt og man forventede desuden, at det skulle blive fabrikkens økonomiske rygrad.


SE MUSSELMALET PÅ AUKTION HER.

 

Kongehuset og musselmalet
Fabrikken blev støttet økonomisk af Kongehuset og støtten var nok påvirket af at der i par år forinden var gjort store fund af Kobolt i Norge, hvilket er en vigtig faktor i produktionen af musselmalet porcelæn. Derudover kunne mange af råstofferne til produktionen hentes inden for monarkiets grænser. Norge hørte på daværende tid under Danmark og regenten hed derfor også Christian den 7.

Produktionen af musselmalet porcelæn gik ikke specielt godt i starten, kvaliteten var simpelthen ikke god nok. Dette illustreres nok bedst ved, at Kongehuset i stedet for musselmalet fra porcelænsfabrikken, købte kvalitetsporcelæn fra Tyskland i de første produktionsår og dette var selvom kongehusets ydede økonomisk støtte til fabrikken. Dog blev kvaliteten af porcelænet acceptabel fra ca. 1780. Befolkningen købte dog stadig porcelæn i Tyskland og dette irriterede kongen så meget, at han indførte et kongeligt forbud mod import af fremmed porcelæn i 1780. Dette forbud gjaldt dog ikke kinesisk porcelæn. Dermed var der næsten sikret eneret til Den Kongelige Danske Porcelænsfabrik og musselmalet porcelæn.

Musselmalet
Hvorfor det hedder musselmalet er der mange bud på. Men den historie som de fleste eksperter holder sig til er, at musselmalet kommer af det tyske ord for musling (muschel), da porcelænsgenstandenes ydersider er riflet som på en muslingeskal. Det vil sige at navnet egentlig gik på selve stellet, men som gennem årene er blevet betegnelsen for selve mønsteret. Det karakteristiske mønster på musselmalet er inspireret af gammel kinesisk porcelæns foretrukne motiver og består af stiliserede blomster (chrysantemum og potentil) med 'palmetter' dannet af småblade. Selvom det er blevet produceret i Meissen i Tyskland længe før vi i Danmark begyndte produktionen af musselmalet, er mønstret verdenskendt som typisk dansk. I dag forbinder hele verden den blå farve med Danmark og mange samlere accepterer i dag kun porcelæn med de 3 karakteristiske bølger i underglasuren på bagsiden af de forskellige dele. Netop disse 3 blå bølger symboliserer Danmark – nemlig de 3 vandveje der omgiver Danmark - Øresund, Storebælt og Lillebælt

Derudover har det kølige, stramme og rene udtryk en stor andel i, at musselmalet forbindes med Danmark. Stilen passer godt ind i den danske indretning og samler på mange områder det som dansk design står for.

Nye Tider
I 1784 tog Kronprins Frederik magten ved et kup og dette kom også til at betyde ændringer i ledelsen på porcelænsfabrikken. I løbet af 1800 tallet forsvandt populariteten omkring musselmalet porcelæn og det var først ved ansættelsen af Arnold Krog i 1884 som kunstnerisk leder på Den Kongelige Porcelænsfabrik, at produktionen igen nåede nye højder. Han beskriver i sin erindring om sit første møde med underglasuren styrke og særpræg.

”Porcelainet var hvidt og blankt som en sleben Ædelsten uden Farve. Dejligt i sig selv, haardt i sit Stof, men blødt at skue og føle paa, og det var som kunne man se dybt ind i det, som gennem stille Vand. Og hvorfor saa ødelægge det med Stads, Ornamenter og brogede Farver, der blev som klistret udenpaa og berøvede det sin hvide naturlige Glans og Blødhed. Skulle der Stads og Farve paa, maatte det ligge indeni, være en del af selve det kostelige Stof, saadan at det hele var som om der ikke var pyntet paa det af Menneskehænder, men at det var gjort færdigt af selve Naturen.”

Det danske musselmønster
Musselmønstret på de første produktioner af musselmalet fra Danmark er næsten nøjagtigt kopieret fra stellene fra den tyske fabrik i Meissen. Men der skete dog hurtigt en 'fordanskning' af mønsteret. Mønstret blev hurtigt mere enkelt i alle aspekter af mønstres opbygning. Dette hang selvfølgelig sammen med kravet om effektiv produktion og prisbilligt porcelæn, men kan bestemt også ses som en forvandling til en mere skandinavisk stil.

Helt frem til 1868 var musselmalet et rent mandeerhverv. Det var først i januar 1868 at den første kvindelige blåmaler blev ansat. Fra dette årstal blev flere og flere kvinder ansat og det blev langsom til et kvindeerhverv, hvilket det også er i dag. Det at male en tallerken eller kop er et håndværk, der kræver betydelig akkuratesse og koncentration og indebærer en lang kompliceret arbejdsproces. Der går ca. 1.200 penselstrøg til en almindelig tallerken og dette tager en rutineret maler en halv time.

I 2001 introducerede Royal Copenhagen Musselmalet Mega og dette blev fra start, en kæmpe succes. Det var den unge danske designer Karen Kjældgård-Larsen, som opfandt det nye mønster og som er det originale mønster i en forstørret udgave.

Det bliver spændende at se hvad fremtiden byder på og følge udviklingen i det karakteristiske mønster. En ting er sikkert – musselmalet er kommet for blive.

 

SE MUSSELMALET PÅ AUKTION HER.