Ny afregningstid for dig som sælger

Ny afregningstid for dig som sælger

Vi gør venligt vores sælgende kunder opmærksomme på, at vi har ændret standardvilkåret for vores afregningstid fra 33 til 40 bankdage. Vi indfører denne ændring som et periodisk tiltag for at imødegå de forandringer i forbrugeradfærden, som vi har registreret de seneste måneder på Lauritz.com.

Desværre har en mindre andel af vores sælgende kunder beklageligvis oplevet forsinkede afregninger fra os i en periode, hvilket selvsagt ikke modsvarer den service, vi sædvanligvis yder. Årsagen skyldes den aktuelle forbrugskrise qua krigen i Ukraine og de deraf højere driftsomkostninger i hjemmet samt den høje inflation, der har fået mange købende forbrugere til at være påholdende. Lauritz har altid klaret sig sikkert igennem økonomiske samfundskriser, der i auktionsbranchen typisk udløser et større antal indleveringer, fordi sælgende kunder realiserer et bidrag til husholdningsøkonomien, mens købelysten blandt bydere svækkes. Historisk har afmatningen i købelysten relativt hurtigt rettet sig op, da forbrugerne bliver endnu mere bevidste om, at de kan købe god kvalitet billigere på auktion end i detailhandlen.

Lauritz.coms udvikling i 2022 har været positiv og stabil frem til november, hvor vi pludselig oplevede en nedgang i vores salg. Umiddelbart faldt timingen sammen med, at forbrugere modtog de store energiregninger for vinterperioden. Allerede i december var nedgangen mindre, og i januar 2023 ser vi indtil videre en normalisering, så vi nu er tilbage på det normale høje omsætningsniveau for januar. Vi ser parallelt en stigning i antallet af indleveringer fra sælgere. Det ser således ud til, at den nuværende forbrugskrise viser samme mønster som tidligere, hvorfor vi også forventer, at købelysten på auktion vil stige i de næste måneder, som er højsæson i branchen.

Når vi hos Lauritz går fra en periode med høje salgstal til en periode med lavere salgstal, skal vi foretage store betalinger til sælgere vedrørende perioden med høje salgstal, medens der i perioden med lavt salg bliver indbetalt mindre fra køberne. Normalt giver disse fluktuationer ikke anledning til forsinkelser i sælgerafregninger, idet vi tager hensyn til forholdet i vores planlægning. Faldet i salget i november og december har dog været større end forventet, hvilket har betydet, at nogle sælgere har modtaget deres betalinger med forsinkelse.

Dertil kommer, at en del af vores købende kunder pt. betaler senere end normalt qua forbrugskrisen, hvilket forskyder perioden for deres lovmæssige fortrydelsesret. Køberes senere betaling kan slå igennem i vores afregningstid til sælgeren af den pågældende vare, da vi først afregner sælger, når vi er sikre på, at købers fortrydelsesret er udløbet og køber dermed har gennemført sit køb. Køber har qua lovgivningen 14 dages fortrydelsesret, der først tæller fra det øjeblik, hvor køber modtager sit køb, typisk sendt med transportør til hjemmets adresse.

Uanset årsager er det selvsagt utilfredsstillende, at vi har set en periodisk forsinkelse af visse afregninger. Det er vi de første til at beklage overfor de af vores sælgere, der måtte være blevet ramt. Dog er det vigtigt at have for øje, at forsinkelsen kun vedrører en mindre andel af de mange tusinde varer, som vi har haft gennem systemet i samme periode.

Det er vores vurdering, at den periodisk forsinkede afregning af nogle af vores sælgere vil bortfalde, når vi nu bevæger os ind i den kommende højsæson og derudover forventer, at køberne genvinder købelysten på kort sigt, hvilket de foreløbige tal for januar så bekræfter. Trods de positive takter i vores omsætningsudvikling vil vi dog gerne tage de forbehold, vi kan, ift. netop den kommende højsæson. For at imødegå en evt. ny omsætningsnedgang, hvis købelysten igen skulle falde hos de danske forbrugere, har vi derfor besluttet periodisk at ændre vores afregningsperiode, når man sælger på auktion hos os. Det betyder, at standardbetingelsen i vores vilkår i en periode ændres til 40 dage i stedet for de hidtil 33 dage. De 40 dage er fortsat indenfor den internationale branchestandard for afregningstid på auktion. Skulle danskernes købelyst igen dykke, er vi dermed bedre klædt på til at sikre rettidig afregning af samtlige sælgere.

Afslutningsvist skal vi beklage, at vi desværre også har været bagud ift. at svare de sælgende kunder, der måtte have henvendt sig til os vedr. en forsinket afregning. Det skyldes udskiftninger i personale i vores centrale økonomiafdeling, hvor vi ikke har fået processerne til at fungere for den fremtidige organisation tilstrækkeligt hurtigt. Vi har nu fået det nye rette personale ombord og har derudover engageret ekstra vikarhjælp for at reetablere vores normale smidige serviceniveau ift. svar på alle typer henvendelser til vores administration.

Ofte stillede spørgsmål
Jeg har aftalt transport af min købte og betalte vare, men nu er der gået noget tid, og jeg har endnu ikke modtaget den, hvorfor?
Kontakt vores transportpartner med det ordrenummer, som du har fået ved bestilling af transport. De kan prøve at spore varen for dig.
Hvorfor sendes våben ikke med posten?

Våben sendes ikke med posten, fordi det er ulovligt at postforsende våben eller blankvåben, som kræver behørig tilladelse. Nogle transportfirmaer har tilladelse til at transportere våben, herunder vores transportpartner. Du er velkommen til at kontakte det pågældende Lauritz.com auktionshus for nærmere information.

Bemærk venligst: Har du ikke bopæl i Danmark, må du ikke selv udføre våbnet af Danmark, eftersom du ikke har tilladelse til at besidde våbnet i Danmark. Våbnet skal da sendes til dit hjemland med en transportør, der lovligt kan transportere våbnet.

Hvem anbefaler I som transportfirma?
Læs mere herom under Levering - Vores transportpartner.