Os og omverdenen


Lauritz.com ønsker at være en organisation, der forholder sig aktivt til det omgivende samfund og tager ansvar i forhold til alle sine interessenter. Som virksomhed stiller Lauritz.com høje krav til egen ordentlighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen. Lauritz.com efterlever national og international lovgivning som et minimum. Hvor der kan opstå tvivl, søger vi aktivt afklaring og tager stilling ud fra gældende samfundsnormer.

  • Lauritz.com er med til at støtte velgørenhedsorganisationer ved samarbejder, hovedsageligt omkring auktioner til velgørende formål. Lauritz.com stiller sit auktionsystem, ekspertviden og markedsføring til rådighed og donerer salgs- og købersalær til velgørenhedsorganisationen. Det har vi gjort med nødhjælpsorganisationer som Landsindsamling for ofrene i Sydøstasien, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flytgningehjælp, AIDS-fondet, Læger uden Grænser, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Børns vilkår m.fl. 

  • Lauritz.com samarbejder aktivt med offentlige myndigheder. Lauritz.com har fx et godt samarbejde med politiet, der løbende informerer os om nyligt stjålne varer, således at vi kan identificere dem, hvis de skulle blive forsøgt indleveret til auktion. Vi gør en indsats for at forhindre salg af tyvekoster og hælervarer på auktion. Som fast procedure bedes altid om gyldigt ID ved indlevering af varer, ligesom vi på bedst mulig vis forsøger at sikre os, at kunden har ejendomsretten over den indleverede vare. I sager, hvor der er bestyrket mistanke om ulovligheder, samarbejder vi med politiet for at løse sagen. Af over 3.500.000 salg siden lanceringen af Lauritz har der været ganske få politisager vedr. hælervarer.

  • Lauritz.com betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer alle uanset køn, alder, religion, etnisk tilhørsforhold til at søge ansættelse hos os. Lauritz.com er særlig opmærksom på grupper, der kan have det svært på arbejdsmarkedet. Det gælder fx personer af anden etnisk baggrund end dansk og langtidsledige. Vi samarbejder med AF. 

  • Varer solgt på vores site er primært brugte kvalitetseffekter. Derfor er Lauritz.com med til at fremme genbruget i samfundet. Genbrug sparer på samfundets ressourcer, mindsker energiforbruget til fremstilling af nye varer og mindsker belastningen af miljøet.

  • Lauritz.com indgår i en åben dialog og samarbejder med pressen, interessenter og organisationer, der ønsker det. Vi forventer, at dialogen bygger på gensidig respekt og forståelse.

  • Lauritz.com ønsker ikke at være salgskanal for våben, militaria og propagandamateriale fra Nazi-tidens Tyskland. Derfor tages effekter med sådanne symboler ikke ind til salg.