Nu er det blevet endnu mere sikkert at handle online - to-faktor-godkendelse

 
Det har altid været sikkert at betale online for de varer, du har købt på auktion hos Lauritz.com. 1. jan. i år trådte nye EU-regler i kraft, der gør online handel generelt endnu mere sikker.

 
Det betyder, at du fremover skal godkende dine betalinger på nettet -også på Lauritz.com- med enten NemID eller en sms-kode; den såkaldte to-faktor-godkendelse. To-faktor-godkendelsen gør det sværere for IT-kriminelle at misbruge betalingskort.

 

I praksis
I praksis betyder det, at du fremover, når du betaler for varer, du har fået hammerslag på, på Lauritz.com, enten skal bruge NemIDs nøgleapp eller nøgleviser eller en sms-kode, du får tilsendt af Nets, når du skal godkende din betaling. Altså, at du benytter to forskellige verificeringer på, at betalingskortet, du benytter, er dit. Det gør det markant sværere for IT-kriminelle at udnytte stjålne kort eller stjålne koder til at købe varer på nettet og dermed tømme andres kreditkort for penge.

 

Vi hilser selvsagt EUs tiltag velkomment. Vi har gennem mange år arbejdet med at sikre betalingsoverførslerne bedst muligt. Dette er endnu et skridt til at gøre dig helt tryg ved at bruge dit kreditkort på nettet.

 

På Nets side kan du på forhånd registrere, ændre eller slette mobilnummer og kodeord, tilknyttet dit kort. Se mere her.

 

Du kan læse mere om to-faktor-godkendelse på Finanstilsynets hjemmeside her.