Sikker handel med brugte varer


Som Skandinaviens største auktionshus er Lauritz.com en vigtig og meget synlig aktør på markedet for brugte værdigenstande. Dagligt får vi besøg af mange kunder, der ønsker at indlevere deres værdigenstande til auktion. Vores kunder, købere såvel som sælgere, er helt almindelige, reelle mennesker, der køber eller sælger til deres indbo, samling, hobby eller lign. Som på alle samfundets øvrige områder kan der være brodne kar, der begår ulovligheder, fx ved at forsøge at sælge stjålne varer på auktion. Lauritz.com tager afstand fra alt salg af stjålne varer på vores auktioner. Vi ønsker at være et troværdigt og sikkert sted at handle, og vil ikke give grobund for kriminel virksomhed. Derfor har vi længe haft helt faste procedurer, der skal sikre, at vi undgår, at stjålne varer ender på auktion hos os, og hvis det skulle ske, har vi også procedurer for, hvordan vi sammen med politiet kan spore og opklare sagerne. Disse procedurer er i øvrigt udarbejdet i tæt samarbejde med politiet.

Læs mere om vores samarbejde med politiet her.

Varerne er synlige og tilgængelige for alle
Lauritz.com er ikke et logisk sted at sælge hælervarer. En vare til salg på Lauritz.com eksponeres voldsomt i auktionsperioden med min. 850.000 besøgende kunder på sitet. Varen er synlig med foto og beskrivelse, dvs. meget let genkendelig. Stjålne varer kan afsættes mere usynligt ad andre kanaler, hvor sælger entrerer med køber uden et formidlende, objektivt led. Derudover kan alle inkl. politiet og forsikringsselskaberne følge med på lauritz.com online, hvilket de også gør.

Vi har haft meget få henvendelser omkring mistanke om stjålne varer, så det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når der opstår den type sager, samarbejder vi altid med politiet og følger deres instruktioner for at opklare sagerne således, at der evt. kan fældes dom.

Køber holdes altid skadefri
Skulle en kunde have købt en vare, der senere viser sig at være stjålet, holdes han/hun altid skadefri af Lauritz.com ved at modtage købesummen og eventuelle transportomkostninger retur.

Sådan sikrer vi os mod stjålne varer på Lauritz.com:
•    For at kunne sælge på auktion hos Lauritz.com skal alle kunder opgive navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Desuden skal alle sælgere vise billede-ID (fx kørekort, pas m.v.). I vores system noteres hvilken form for ID, der er vist, samt ID-nummer.
•    Vi afregner pr. bank, hvilket betyder, at vi har kontonummer på sælgers konto og kan via det hjælpe politiet til at spore person og penge.
•    Lauritz.com fører en intern liste med information fra politiet, producenter og kunder om aktuelle tyverisager fra fx. museer, gallerier, antikvitetsbutikker og private hjem, så vores auktionshuse er opdaterede, hvis nogen skulle forsøge at indlevere effekterne til auktion. Har du noget, du har fået stjålet og som du ønsker vist på listen, send da en mail til support@lauritz.com, vedhæft gerne foto af genstanden.
•    Ved større eller gentagne indleveringer af varer direkte fra en producent/ grossist/ importør/ detailforretning eller lignende foretages et stikprøveagtig kontrolopkald til virksomheden for at sikre, at salget er lovligt. Kunden informeres om dette.
•    Alle kunderegistreringer gennemses stikprøvevis løbende. Ved mistanke tjekkes adresse-info af sælger/køber mod De Gule Sider og kunden ringes op. E-mailadresse kan kontrolleres mod server.
•    Såfremt der hersker usikkerhed om adkomst til en vare, skal vi se dokumentation for sælgers adkomst til varen, typisk købskvittering, ligesom der noteres CPR-nr. (første 6 cifre).
•    Ved mistanke om forsøg på hæleri fra en sælger kontaktes politiet vedr. vores mistanke til personen og den givne vare.
•    Ved designvarer markeret med graveringer, som ikke stemmer overens med sælgers navn, skal vi se kvittering på køb. Derudover kontaktes politiet for en god ordens skyld for at sikre, at varen ikke tidligere er meldt stjålet.
•    Hvis en kunde har solgt stjålne varer hos Lauritz.com, lukkes kundekontoen naturligvis, og vedkommende kan ikke længere sætte effekter på auktion i vores huse.

Målet med ovenstående forholdsregler er, at vi så vidt muligt sikrer sælgers adkomst til en vare. Samt at vi altid kan spore en vare tilbage til sælger. Midlet er et salgssystem tilstrækkeligt åbent for almindelige reelle kunder, men tilstrækkeligt præventivt for folk, der ikke handler i god tro.

Hvis du mener at have set en stjålen vare på auktion
Hvis du på vores auktion mener at have set en genstand, som du har fået stjålet, beder vi dig omgående kontakte politiet og anmelde det. Hvis politiet finder sagen berettiget, kontakter de os og styrer det videre forløb. Sommetider skal vi standse auktionen, andre gange skal auktionen løbe videre for at give politiet ro til efterforskning.
Det Kriminalpræventive Råd kører hele tiden informationskampagner mod hæleri, herunder kampagnen ”Hæler? – Ikke mig!” (sammen med TrygFonden, Foreningen Realdania, Videnscenteret Bolius). Hovedbudskabet i disse kampagner er, at man som køber skal kunne identificere sælger samt kunne betale via bank for at sikre sig mod at købe hælervarer. Denne sikkerhed har køberne altid haft, når de handler hos os. Lauritz.com har endda endnu flere sikkerhedsprocedurer, se ovenfor.


Vi bakker selvfølgelig op om Det Kriminalpræventive Råds kampagner, som er med til at sikre, at endnu flere online-salgsplatforme, der handler med brugte varer, bliver mere sikre, så vi i fællesskab kan bekæmpe salg af hælervarer.