Stjålne varer


Som Skandinaviens største auktionshus er Lauritz.com en vigtig og meget synlig aktør på markedet for brugte værdigenstande. Dagligt får vi besøg af mange kunder, der ønsker at indlevere deres værdigenstande til auktion. Vores kunder, købere såvel som sælgere, er helt almindelige, reelle mennesker, der køber eller sælger til deres indbo, samling, hobby eller lign. Som på alle samfundets øvrige områder kan der være brodne kar, der begår ulovligheder, fx ved at forsøge at sælge stjålne varer på auktion. Lauritz.com tager afstand fra alt salg af stjålne varer på vores auktioner. Vi ønsker at være et troværdigt og sikkert sted at handle, og vil ikke give grobund for kriminel virksomhed. Derfor har vi længe haft helt faste procedurer, der skal sikre, at vi undgår, at stjålne varer ender på auktion hos os, og hvis det skulle ske, har vi også procedurer for, hvordan vi sammen med politiet kan spore og opklare sagerne. Disse procedurer er i øvrigt udarbejdet i tæt samarbejde med politiet.

Her kan du læse mere om, hvad vi gør for at sikre os mod stjålne varer på lauritz.com:
 • Lauritz.com er ikke et logisk sted at sælge hælervarer. En vare til salg på Lauritz.com eksponeres voldsomt i auktionsperioden med min. 850.000 besøgende kunder på sitet. Varen er synlig med foto og beskrivelse, dvs. meget let genkendelig. Stjålne varer kan afsættes mere usynligt ad andre kanaler, hvor sælger entrerer med køber uden et formidlende, objektivt led. Derudover kan alle inkl. politiet og forsikringsselskaberne følge med på lauritz.com online, hvilket de også gør. 

 • Vi har haft meget få henvendelser omkring mistanke om stjålne varer. Så det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når der opstår den type sager, samarbejder vi altid med politiet og følger deres instruktioner for at opklare sagerne, således at der evt. kan fældes dom.

 • Det senere års udvikling i Danmark af organiseret tyveri af moderne møbelklassikere har afstedkommet, at vi har indført skærpede forholdsregler. Målet med forholdsreglerne er, at vi så vidt muligt sikrer sælgers adkomst til en vare. Samt at vi altid kan spore en vare tilbage til sælger. Midlet er et salgssystem tilstrækkeligt åbent for alm. reelle kunder, men tilstrækkeligt præventivt for folk, der ikke handler i god tro. 

 • Skulle en kunde have købt en vare der senere viser sig at være stjålet, holdes han altid skadefri af Lauritz.com ved at modtage købesummen og eventuelle transportomkostninger retur.

 • For at kunne sælge på auktion hos Lauritz.com skal alle kunder opgive navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Desuden skal alle sælgere vise billed-ID (fx kørekort, pas m.v. ). I vores system noteres hvilken form for ID, der er vist, samt ID-nummer.

 • Lauritz.com fører en intern liste med information fra politiet og producenter om aktuelle tyverisager fra fx. museer, gallerier, antikvitetsbutikker og evt. private hjem, så vores auktionshuse er opdaterede, hvis nogle skulle forsøge at indlevere effekterne til auktion. 

 • Ved større eller gentagne indleveringer af varer direkte fra en producent/ grossist/ importør/ detailforretning eller lignende foretages et stikprøveagtig kontrolopkald til virksomheden for at sikre, at salget er lovligt. Kunden informeres om dette. 

 • Der afregnes typisk pr. bank, hvilket betyder at vi har kontonummer på sælgers konto og kan via det hjælpe politiet til at spore person og penge. 

 • Alle kunderegistreringer (ca. 2.500 ugeligt) gennemses stikprøvevis løbende. Ved mistanke checkes adresse-info af sælger/køber mod De Gule Sider og kunden ringes op. E-mail-adresse kan kontrolleres mod server. 

 • Såfremt der hersker usikkerhed om adkomst til en vare, skal vi se dokumentation for sælgers adkomst til varen, typisk købskvittering, ligesom der noteres CPR-nr. (første 6 cifre). 

 • Ved mistanke om forsøg på hæleri fra en sælger kontaktes politiet vedr. vores mistanke til personen og den givne vare. 

 • Ved designvarer markeret med graveringer, som ikke stemmer overens med sælgers navn, skal vi se kvittering på køb. Derudover kontaktes politiet for en god ordens skyld for at sikre, at varen ikke tidligere er meldt stjålet.

 • Hvis en kunde har solgt stjålne varer hos Lauritz.com, lukkes kundekontoen naturligvis og vedkommende kan ikke længere sætte effekter på auktion i vores huse. 

 • Såfremt vi hos Lauritz.com modtager en henvendelse fra en person, der mener at have set en genstand på auktion, som vedkommende har fået stjålet, opfordrer vi personen til omgående at kontakte politiet og anmelde det. Hvis politiet finder sagen berettiget, kontakter de os og de styrer det videre forløb. Sommetider skal vi standse auktionen, andre gange skal auktionen løbe videre for at give politiet ro til efterforskning.