Category
Time
Estimate
Showroom
Brand new items
Save list   Create Lot search
12»   Lots per page   53 results ListGallery
Description Estimate Showroom Closing time Next bid
August Strindbergs brev 22 volymer komplett
STRINDBERGS BREV KOMPLETT (22). STRINDBERG, AUGUST. August Strindbergs brev. I-XXII. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri respektive Arlöv, Berlings respektive Uddevalla, Media Print, 1948-2001.
Volym 1-15 häftade med lätt nötta omslag, resterande delar i originalklotband med skyddsomslag. Del 1 med reva längs ryggen nedtill på främre omslaget. Del 8 med svag fläck på ryggen. Ryggarna och omslagen i olika grad gulnade, delvis på grund av skiftande papperskvaliteter, skyddsomslagens ryggar på volym 16 och 17 dock särdeles gulnade. Enstaka blyertsunderstrykningar samt diskreta blyertsnoteringar på preliminärblad. Del 1-5 och 7-9 med dedikation från Torsten Eklund till Nils Afzelius.

Strindbergssällskapets skrifter. De första 15 delarna (1948-76) utgavs av Torsten Eklund, resterande volymer av Björn Meidal.
Komplett svit där sista delen avslutas med ett generalregister.

Lot no: 5774993
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:55
See more
Karta Canada Mackenzie 1801
CANADA. MACKENZIE, ALEXANDER. Carte de la route d' Alex. dre Mackenzie, du fort Chipiouyan à la mer glaciale, en 1789. (Paris 1801).

Engraved map with text cartouche, about 560x600 mm. Showing West Canada.

From Voyages d' Alex. dre Mackenzie, dans la intérieur de L'Amerique Septentrionale...

Lot no: 5774998
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:00
See more
Bauers biografier, 4 vol.
BAUERS BIOGRAFIER (4). BAUER, JOHANN CHRISTIAN AUGUST. Nöjsamma anecdoiter från det adertonde århundradet. I-VIII. Stockholm, Henrik A. Nordström, 1814-18.
8:o. 183 x 110 mm. (8), 296; (8), 309, (1 blank, 2); (12), 200; (4), 243, (1); (4), 271, (1); (8), 272; (8), 264; (6), 293, (1) s. Något nötta samtida halvfranska band med guldornerade ryggar med nummerspeglar av grönt skinn, marmorerade pärmpapper och gula snitt. En del småfläckar, bitvis lagerfläckig. Brombergs namnteckningar och stämplar från fideikommissbibliotek. 4 volymer.

Lot no: 5775002
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:04
See more
Nordenflychts dikter 1774
NORDENFLYCHTS DIKTER 1774. NORDENFLYCHT, HEDVIG CHARLOTTA. Fru Hedvig Charlotta Nordenflychts utvalda arbeten. Stockholm, hos Lars Kumblin, 1774.
8:o. 174 x 103 mm. (10), 354, (2) s. Något nött samtida halvfrenskt band med guldornerad rygg med upphöjda bind, stänkdekorerade pärmpapper och sprängda snitt. Något lagerfläckig, några småfläckar. Spår efter etikett på främre pärmens insida, namnteckningar på försättsbladet, bland annat Staffan Dahl.

Första upplagan. Redigerad av Johan Fischerström.

Lot no: 5775013
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:15
See more
Huish on bees and honey 1815
HUISH ON BEES AND HONEY 1815. HUISH, ROBERT. A Treatise on the Nature, Economy, and Practical Management, of Bees; in which the Various Systems of the British and Foreign Apiarians are Examined, and the Most Improved Methods Laid Down for Effectually Preserving the Lives of the Bees. Containing also, an Accurate Description, Illustrated by Plates, of the Hives, Invented by Lombard, Ducouedic, Huber, Vicat, l'Abbé Della Rocca, and other Foreign Apiarians; and of a Newly Invented Hive, for the Purpose of Depriving the Bees of Their Honey, with Safety and Expedition: Forming The most complete Guide to the Study and Management of those Valuable Insects. London, printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1815.
8vo. 225 x 135 mm. XXIII, (1), 414, (2) pp. 6 engraved plates, of which 1 folding. Uncut and partly unopened, in worn and repaired publisher's paper boards. Some slight foxing. Offsetting from plate 1 to title and of plate 2 to p. 404.

First edition.

Lot no: 5775018
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:20
See more
Mytologi och vidskepelse, 7 vol.
MYTOLOGI OCH VIDSKEPELSE (7). Parti omfattande: STÅLBERG. Försök till ett nordiskt mythologiskt lexikon, jemte ett sammandrag af finska mythologien. Stockholm, 1844 (häftad, oskuren, ljus fuktrand i undre marginalen, bakre omslaget trasigt, Adolf Coyets namnteckning); MÖLLER (övers.). Andeverlden. Samling af sägner, sagor och besvärjelser, samt sällsamma bruk och vidskepliga föreställningar sådane de från äldsta till nuvarande tider fortlefva hos folken. Öfversättning från tyskan aff C. E. Möller. Stockholm, 1869 (brunt samtida halvfranskt band); MANSIKKA. Über russische Zauberformeln mit berücksichtigung der Blut- und Verrekungssegen. Diss. Helsingfors, 1909 (rött senare halvklotband); VON ANDRIAN. Ueber Wetterzauberei. Wien, 1894 (rött senare klotband, främre omslaget medbundet, särtryck); MENZEL. Mythologische Forschungen und Sammlungen. Stuttgart und Tübingen, 1842 (brunt senare halvfranskt band med guldornerad rygg); MANNHARDT. Wald- und FGeldkulkte. Zweite Auflage besorgt von Dr.

Lot no: 5775022
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:24
See more
Språk, äldre ordböcker, 7 vol.
SPRÅK, ÄLDRE ORDBÖCKER (7). BUXTORF. Lexicon hebraicum et chaldaicum... Basel, 1735 (samtida pergamentband, marmorerade snitt, åtskilliga äldre namnteckningar, bl. a. L. Roberg); SMETIUS. Prosodia Henrici Smetii... quae syllabarum positione et diphtongis carentium quantitates... Frankfurt am Main & Leipzig, 1691 (fläckigt samtida pergamentband, äldre namnteckningar, graverat porträtt och graverat extra titelblad, det sistnämnda beskuret nedtill, partiell förlust av tryckåret); MEURMAN. Svenskt och ryskt lexikon. I-II. Helsingfors, 1846-47/sammanbunden med: MERLIN. Tillägg och rättelser till svenskt och ryskt lexikon. Helsingfors, 1851 (hårt nötta samtida halvfranska band, 2 volymer, utgallrade från KB); HEINRICH. Nytt och fullständigt svenskt och ryskt lexicon, med alla sådana upplysningar, som grammatiken ej så noga och bestämdt kan uppgifva. Stockholm, 1828 (samtida halvfranskt band, äldre namnteckningar); STRIDSBERG. Fransysk grammaire efter de nyaste och bästa språk-lärares grunder

Lot no: 5775043
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:45
See more
Stockholm 2 små litografier i ram
STOCKHOLM (2). 2 st små färglitografier, runda, ca 85x85 mm., total med ram ca 235x235 mm. Ramade.

Titlar: Utsigt af Riddarehus Torget i Stockholm / Utsigt af Gustaf Adolphs Torg i Stockholm.

Lot no: 5776220
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
10:20
See more
St. Barthelemy färglitografi
ST. BARTHELEMY. Gustafvia på ön Barthelemy. Abrah. Lundquist & co., ca 1830.
Färglitografi, ca 170x225 mm. Ramad.

Lot no: 5776227
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
10:34
See more
Kartor bla Stockholm
KARTOR, 12 st i mapp, litografiska öfvertryck utfördt vid Generalstabens Litografiska Anstalt 1901-1906, Numrerade: 74. WESTERÅS, 75. STOCKHOLM, 76. VAXHOLM, 83.SALA , 84. UPSALA, 85. NORRTELGE, 91.GYSINGE, 92. ÖSTHAMMAR, 93. GRISSLEHAMN, 98.GEFLE, 99 LÖFSTA, 100. GRUNDKALLEGRUND, uppfodrade på papp med linnekanter, ca 51x66,5 cm vardera

Lot no: 5776246
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
11:32
See more
Samling böcker, marin-litteratur
NAUTICA, 12 volymer, bestående av reseskildringar, om kända kaptenar och upptäcktsfarare, bl a "Vägen till Indien" av Björn Landström (1964), "The Spanish Armada" av Colin Martin mfl. (1988), "The voyage of Captain Cook" av Paul Hanly (1965)

Lot no: 5776335
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 22/09/2020
16:00
See more
Fruktplanscher 7 st Pihl - Eriksson
FRUKTPLANSCHER (7). 7 st färglitograferade planscher ur Svenska fruktsorter i färglagda avbildningar. Red. A. PIHL - J. ERIKSSON. 1924. Ca 265x200 mm. Totalt med passepartout ca 395x305 mm. 7 st.

Efter målning av H. Sjöberg.

Lot no: 5776338
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
16:06
See more
Gezelius Försök til et biographiskt lexicon 4 vol.
BIOGRAFISKT LEXIKON (4). GEZELIUS, GEORG. Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män. I-III + supplement (IV.). Stockholm - Uppsala - Åbo (M. Swederus - Swederus - Kongl. Acad. Bokhandeln) 1778-1787.
8:o. (175x110 mm.).
Del I-III i uniforma samtida hfrbd, något nötta, ryggar skadade i övre kant, guldornerade ryggar, röda snitt, del IV i senare band från tidigt 1900-tal i samma utförande. Några småfläckar. Exlibris Fredrik Vult von Steyern och Julius Fredric Vult von Steyerns namnteckning på de tre första titelbladen daterade 1780. Anteckning på eftersättsbladet i del IV.
4 vol.

Julius Fredrik Wilhelm Vult von Steijern (1851-1919), svensk journalist och bibliofil.

Lot no: 5776365
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
17:18
See more
Karolinska krigares dagböcker 12 volymer
KARL XII (12). Karolinska krigares dagböcker. Utg. A. Quennerstedt. I-XII. Lund 1901-18.

4:o. Porträtt, kolorerade planscher o.a. illustrationer. Medbundna omslag.
Samtida gröna klotband med svarta titeletiketter på ryggen, 4 st något avvikande. Exlibris Carl och Signe Bergwall. Tryckt i 200-300 exemplar. 12 vol.

Lot no: 5776379
EUR 776 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
18:04
See more
Samling böcker, marinlitteratur
NAUTICA, 34 volymer, böcker, häften och tidskrifter, bla Ritningar och konstruktion, båtbyggeri, bl a "Boatbuilding" av Howard Chapelle (1941), "Båtar - en skissbok" av Arne Gadd (1978), "Från hjullangare till atomfartyg" av W.A. Baker (1965) samt Longitude tidsskrifter

Lot no: 5776386
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 22/09/2020
18:20
See more
Modeplanscher 6 st i passepartout 1800-tal
MODEPLANSCHER (6). 6 st färglitograferade planscher ur Le Journal des Dames et des Demoiselles, 1850-tal. Ca 235x195 mm. I passepartout (totalt 365x300 mm.)
2 st med hund på bilden.

Lot no: 5776404
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
19:07
See more
'En by i provinsen', samling originale manuskripter, 1977-78 (9)
En samling originale manuskripter til DR tv-serien 'En by i provinsen' sæson 2 og 3, 1977-78, skrevet af bl.a. Johannes Møllehave og Poul-Henrik Trampe. I alt ni hæfter, ét pr. afsnit. Tre hæfter fremstår med navn skrevet på forsiden. (9)

Lot no: 5771574
EUR 134 DK, Vejle, Dandyvej 22/09/2020
20:02
EUR 121
Bibel / Heilige Schrift, Leder, Papier, 1721
Bibel / Heilige Schrift, Leder, Papier, 1721. Bibel in altdeutscher Sprache, vorne mit Widmungsblatt und Datierung, mit einem Einband aus Leder aus dem Jahr 1829, vorderseitig geprägt und rückseitig mit Stempel, H.13,5cm, B.23cm, T.20cm, altersgemäße Gebrauchs- und Reibespuren, partiell stärkere ...

Lot no: 5643412
EUR 325 DE, Köln, Kunst- und Auktionshaus Herr 22/09/2020
20:16
EUR 40
Samling böcker , marin-litteratur
NAUTICA, 25 volymer, böcker och häften, svenska och nordiska berättelser om sjöfart bl a "För fulla segel" av Einar Moberg (1957), "Gösta Werner - hans liv i egna bilder" av Ralph Herrmanns, "Regalskeppet Kronan" Red. Björn Axel Johansson (1985)

Lot no: 5776475
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 22/09/2020
20:18
See more
Samling böcker, marin-litteratur
NAUTICA, 16 volymer, böcker om sjöfartshistoria, sjökort, handelsflottor mm. bl a "The Golden Age of China Trade" av Red. Bengt Johansson (1992)
"Ostindiefararen Götheborgs porslinslast" av Berit Wästfelt mfl (1990), "Nautiska Antikviteter" av Jean Randier (1975), "Maps and mapmakers" av R.V. Tooley (1970)

Lot no: 5776484
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 22/09/2020
20:27
See more
Strindberg Creditorer 1889
STRINDBERG, AUGUST. Creditorer. Tragikomedie. Dansk oversaettelse ved Nathalia Larsen. Köpenhamn (forlagt af I. H. Schibothes boghandel) 1889.

8:o. (6), (1)-97, (1 blank) s. Omslag.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan.

Z:I:45, Svedlin 52. Denna danska översättning är det verkliga originaltrycket av "Fordringsägare".

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.

Lot no: 5776495
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
20:38
See more
Vue de Macao en Chine
MACAU. MASQUELIER - DE VANCY. Vue de Macao en Chine. Paris 1797.
Hand-coloured engraving, c. 270x400 mm. Framed.

First published in "Atlas du Voyage de la Perouse" in 1797. Jean Francois de Galaup Comte de la Perouse travelled 1785-89.

After a drawing by Gaspard Duche de Vancy c1786 and engraved by Masquelier c. 1797.

Lot no: 5776520
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
21:03
See more
Böcker Kina
BÖCKER, 11 st., bl a om kinesiskt måler och bronser

Lot no: 5776529
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
21:12
See more
Helsides annonce i Ekstra Bladet
Helsides annonce i Ekstra Bladet - 6 spalter á 365mm - skal indrykkes senest en måned efter hammerslag. Annoncen placeres bedst muligt i avisen. Auktionsvinder leverer trykklart materiale, og overholder deadlines. Se: Materialekrav ...

Lot no: 5101635

Brand new item
EUR 1,074 DK, Esbjerg, Oddesundvej 22/09/2020
21:25
EUR 40
St. Petersburg lithograph view c 1830
ST. PETERSBURG. Maison de l'église Holandaise perspective de Newsky. St. Petersburg (?), chez Velten, maison de l'église hollandaise à St Pétersbourg, no date, c. 1830.
Lithograph in colour, c. 290x350 mm. Framed (at Flodins, Stockholm).

Russian and French text.

Lot no: 5776563
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
21:46
See more
Faber Codex Fabrianus 1681
LAW. FABER, ANTONIUS. Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum. Ad ordinem titulorum codicis Justinianei, quantum fieri potuit ad usum forensem accommodatus, et in novem libros distributus. Lugduni (Lyon), P. Borde - J. & P. Arnaud, 1681.

Folio (360x220 mm.). Woodcut title vignette and woodcut head- & tailpieces.
Contemporary vellum. Note to inside of upper cover: "To the Linde family ...", flyleaf with owner's inscription Ex bibliotheca Russell Scabbo.
Not collated.

Later edition (1st Lyon 1606). Antoine Favre (Antonius Faber /Antonio Fabro, 1557-1624), French lawyer.
This work is a report of the decisions of this court organized after the Justinian Code.

Lot no: 5777803
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 23/09/2020
15:26
See more
Svenskt Konstnärslexikon
SVENSKT KONSTNÄRSLEXIKON, 5 volymer, Red. G. Lilja o.a., band I-V. Malmö 1952-67 (Allhem)

Lot no: 5777828
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 23/09/2020
16:30
See more
Harald Sonesson originalillustration
HARALD SONESSON (född 1942): Illustration till bok om Pelle Svanslös, signerad Harald Sonesson, akvarell, ca 16x13 cm, oramad

HISTORIK: Harald Sonesson har sedan 1980-talet skildrat livet i Mumindalen i både serie- och bokform (Bonnier Carlsen förlag): "Mumin på cirkus", "Mumin följer strömmen", "Mumin och storfiskaren", "Mumin blir detektiv", "Mumin och överraskningen", "Mumin - När veden tog slut", "Mumin gör så gott han kan", "Mumin hittar vägen hem", "Mumin blir detektiv", "Mumin får en hund". Dessa är nyskrivna berättelser baserade på Tove Janssons klassiska karaktärer och är utgivna i ett flertal länder. Sonesson är också känd för sina figurer Pelle Svanslös och Rasmus Nalle

Lot no: 5777878
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Malmö 23/09/2020
18:38
See more
Halvsides annonce i Ekstra Bladet
Halvsides annonce i Ekstra Bladet - 3 spalter á 365 mm - som skal indrykkes i avisen på en hverdag eller lørdag, senest en måned efter hammerslag. Annoncen placeres på bedst muligvis. Auktionsvinder leverer trykklart materiale, og overholder deadlines. Se: Materialekrav ...

Lot no: 5586182

Brand new item
EUR 537 DK, Esbjerg, Oddesundvej 24/09/2020
10:53
EUR 47
Helsides annonce i Ekstra Bladet
Helsides annonce i Ekstra Bladet - 6 spalter á 365mm - skal indrykkes senest en måned efter hammerslag. Annoncen placeres bedst muligt i avisen. Auktionsvinder leverer trykklart materiale, og overholder deadlines. Se: Materialekrav ...

Lot no: 5101631

Brand new item
EUR 1,074 DK, Esbjerg, Oddesundvej 24/09/2020
20:59
EUR 40
12»
My Lot searches