Auksjonsetikk

For Lauritz.com er det viktig å tilby auksjoner på kundens premisser. Det gjør vi blant annet ved å være et gjennomskuelig, ærlig og sikkert sted å handle på auksjon. For å sikre vår objektivitet, har vi utarbeidet et etisk regelsett.

 

Budgivning og kjøp på Lauritz.com
• Medarbeidere kan gjerne kjøpe til privat bruk, bolig, innredning, samling etc.
• Medarbeidere skal ikke by på egne varer for å oppnå en høyere hammerslagspris
• Medarbeidere skal ikke by på selgeres varer for å oppnå en høyere hammerslagspris
• Lauritz.com som firma byr ikke på varer for å oppnå en høyere hammerslagspris
• Lauritz.com som firma kjøper ikke varer på egen auksjon, unntatt enkelte kjøp til eget inventar eller samling
• Medarbeidere har ikke angrerett
• Hos Lauritz.com skal medarbeidere ikke handle profesjonelt. Med begrepet 'handle' forstås at man kjøper en vare (på Lauritz.com, i annet auksjonshus, på loppemarked etc.) for å selge den på Lauritz.com (eller i annet auksjonshus, på loppemarked etc.) med fortjeneste

Salg på Lauritz.com
• Medarbeidere kan gjerne selge fra privat bolig, innredning, samling, arv etc.
• En eksperts privatsalg behandles av annen ekspert
• Hvis en sjef/medarbeider har en fortid som gallerist eller antikvitetshandler eller lignende, skal sjefen/medarbeideren legge ned sin aktivitet innen ansettelse hos Lauritz.com
• En sjef/medarbeider kan derimot få tillatelse til å selge sitt tidligere lager (kunst, antikviteter etc.) i løpet av en bestemt tidsperiode hos Lauritz.com. Dette skal være avtalt og godkjent på forhånd av ledelsen på Lauritz.com sitt hovedkontor
• Lauritz.com som firma selger ikke varer på egen auksjon, unntatt enkelte salg fra eget inventar eller samling
• Hos Lauritz.com skal medarbeidere ikke handle profesjonelt. Med begrepet 'handle' forstås at man kjøper en vare (på Lauritz.com, i annet auksjonshus, på loppemarked etc.) for å selge den på Lauritz.com (eller i annet auksjonshus, på loppemarked etc.) med fortjeneste

Kjøp og salg fra en medarbeiders nærmeste
• Hos Lauritz.com kan medarbeidere gjerne bli et par, uansett om de arbeider i samme eller forskjellige filialer
• En medarbeider kan ikke by på effekter som selges av vedkommendes partner eller nærmeste (familie, andre nært forbundne) og vice versa, med mindre dette er godkjent på forhånd av ledelsen på Lauritz.com sitt hovedkontor, slik at man er sikre på at det er snakk om reelle bud
• En medarbeiders partner eller nærmeste (familie, eller andre nært forbundne) kan gjerne selge privat hos Lauritz.com i den filialen der medarbeideren er ansatt. Men salget skal til enhver tid ivaretas av en ekspert som ikke kan være medarbeideren
• Hvis en medarbeiders partner eller nærmeste (familie, andre nært forbundne) selger profesjonelt hos Lauritz.com, kan personen ikke selge i det auksjonshuset der medarbeideren er ansatt

Øvrig auksjonsetikk
• Selgere skal ikke by på egne varer
• Kun få systemadministratorer hos Lauritz.com har adgang til kunders max-bud. Således har medarbeidere, ledelse og eiere ikke adgang til kunders max-bud. Systemadministratorer kan, som de eneste i konsernet, ikke by på varer på auksjon på Lauritz.com
• For Lauritz.com er det viktig å sikre fortrolighet og sikkerhet om kunders personlige opplysninger. Vi sikrer derfor kundens anonymitet. Dvs. at man som kunde kjøper og selger anonymt på Lauritz.com, slik at kundens identitet kun er kjent av Lauritz.com. Et unntak er likevel hvis politiet ber om opplysninger omkring en spesifikk selger eller kjøper. Da utleveres informasjonen til politiet
• Medarbeidere er forpliktet til å gjøre seg kjent med og overholde de instrukser og policyer som finnes i Lauritz.coms personvernpolicy.