Auksjonsforlengelse

Hvis det kommer inn bud på en vare og det er mindre enn 2 minutter til auksjonen slutter, så blir auksjonen automatisk forlenget slik at den slutter 2 minutter etter budet.


På denne måten sikrer vi at alle som ønsker å by får en mulighet til det. Det vil derfor alltid være minst 2 minutter igjen hvis man ønsker å overby. Hvis det i denne tidsperioden på nytt blir budt på varen, så forlenges auksjonen ytterligere.


Lauritz.com forbeholder seg dessuten retten til å ta en vare av auksjonen, forlenge eller la auksjonen gå om, såfremt det oppstår utefrakommende misbruk, tekniske eller andre forhold, som etter auksjonshusets vurdering nødvendiggjør dette.