Bli partner eller associate med Lauritz


• Hvis du eier et tradisjonelt auksjonshus og enten ønsker å selge ditt auksjonshus til Lauritz eller konvertere til rene onlineauksjoner som Lauritz partner, kan du bli en del av Lauritz sitt internasjonale og solide konsept. Les mer her.
• Hvis du eier et tradisjonelt auksjonshus og ønsker å beholde ditt navn og merkevare, kan du likevel inngå et associate-samarbeid med Lauritz.

Hva er en associate hos Lauritz?
Hvis du inngår et assosiert samarbeid med Lauritz, beholder ditt auksjonshus lokalene, medarbeiderne, navnet, tradisjonene, kompetansen og kundene. Men dere bygger ut og videreutvikler det som dere allerede har bygget opp. Varene deres kommer, i eget navn, på onlineauksjon hos Lauritz.

Fordeler ved Lauritz sin associate samarbeidsmodell
• Eksponering til en stor, global kundedatabase med ca. 3,7 mill. registrerte kundenummer sikrer den beste markedsprisen.
• Auksjonsvarer og merkevarer blir eksponert for ca. 3,5 mill. besøk i måneden fra opptil 200 land.

• Associate samarbeidspartnere har mulighet til å beholde egen merkevare og betingelser.

• Forbedret kundeservice med muligheten til å tilby selgere hurtigere omsetning ved 7 dagers onlinesalg.

 

Se Lauritz sine associate samarbeidspartnere her.

For ytterligere informasjon, kontakt stifter, eier og konsernsjef Bengt Sundstrøm på tlf. +45 20 20 98 00 eller på e-post bengt@lauritz.com.

Lauritz er Skandinavias største auksjonshus. Lauritz sin stifter og eier Bengt Sundstrøms kongstanke er å sette kunden i sentrum og flytte auksjonene fra det fysiske rommet til nettet. Lauritz har i dag 13 filialer fordelt i Danmark (12) og Belgia (1). Her kan selgere daglig levere inn varer til auksjon, akkurat som byderne kan gå på fysisk ettersyn i filialenes showroom. Alle varer vurderes, beskrives og fotograferes objektivt av Lauritz sine egne eksperter og fotografer. All budgivning skjer online. I dag eier Lauritz Group QXL (en C2C-auksjonsplattform). Totalt har gruppen ca. 3,7 mill. registrerte kundenummer og ca. 3,5 mill besøk om i måneden. De besøkende kommer fra ca. 200 land. Omsetningen på Lauritz er gått fra EUR 2,7 mill. i 2000 til EUR 81,61 mill. i 2019.