Copyright


Alt innhold, uansett form, på Lauritz.coms nettside er beskyttet i henhold til internasjonale lover om opphavsrett, varemerkebeskyttelse mm.

Materialet som blir offentliggjort via Lauritz.coms nettside, f.eks. tekst, fotografier, grafikk, logoer, ikoner, bilder og programvare tilhører Lauritz.com eller en tredjepart som Lauritz.com samarbeider med.

Innholdet må derfor ikke brukes utover det som trengs for å bruke nettsiden under gjeldende vilkår.

Offentliggjort materiale på nettsiden må dermed ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres eller på noen annen måte bearbeides helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Lauritz.com.

Enhver form for krenkelse av de immaterielle rettighetene mm, samt misbruk av nettsiden kan danne grunnlag for rettsforfølgelse, herunder krav om vederlag, erstatning, godtgjørelse mm.