Kategori  Vurdering 
Tid Showroom
Vis kun deLuxe-varer Vis kun varer i det valgte språket Vis brukte varer
Vis
Nyproduserte varer

Diamanter

Diamantenes verden
Diamanten er en av de mest populære smykkesteinene som finnes. Den er skapt av naturen og består av hardt sammenpresset kull. Den er også ett av verdens hardeste materialer. Diamanter vurderes i følge internasjonale standarder, og de 4 viktigste parametrene er cut, carat, clarity og colour. I diamantverdenen kalles dette 'de 4 c-ene'.

 • Cut = slip
  Den rå, uslepne diamanten er som nevnt skapt av naturen. Slipingen (cut) er det eneste som er utført av mennesket på den endelige diamanten. De øvrige parametrene (carat, clarity og colour) bestemmes når diamanten skapes. Slipingen, som kun skal foretas av en person med utdanning innenfor dette viktige håndverket, er dermed avgjørende for diamantens endelige uttrykk og utseende.

  Den mest vanlige slipeformen er brilliantslip, ettersom man mener at denne slipingen gir de beste vinklene for optimal brillians. Brilliantslipingen har 57 fasetter, og alle vinkler og proporsjoner er nøye utregnet.

 • Carat
  Carat er den vektenheten man benytter seg av for å angi en diamants vekt (skal ikke forveksles med karat, som brukes for å angi gulls renhet). 1.00 carat er nøyaktig 0,20 gram.
  Carat angis med 2 desimaler, og selv meget små forskjeller i carat kan bety meget store forskjeller i pris.

  I de tilfellene hvor det er snakk om innfattede diamanter og diamantens vekt ikke kan skilles fra smykkets øvrige materiale, vurderes carat ut fra skjønn. 

   
 • Clarity = klarhet
  Diamanter er naturprodukter og noen diamanter kan inneholde små, naturskapte urenheter. Disse kalles inneslutninger eller inklusjoner, og består som oftest av mineralkrystaller eller små sprekkdannelser. En diamant med få eller kun meget små inneslutninger vil ha en bedre brillians enn en diamant med flere eller større inneslutninger, ettersom inneslutningene forhindrer lyset fra å bli reflektert optimalt. For å bedømme og beskrive en diamants klarhet benyttes følgende internasjonalt anerkjente skala:


 • FL (Flawless):                         Ingen inneslutninger, hverken i eller utenpå under lupe med 10 X forstørrelse (Lupe-ren)
  IF (Internally flawless): Ingen inneslutninger under 10 X forstørrelse
  VVS1 og VVS2
  (Very very small inclusions):
  Meget små inneslutninger som er vanskelige å se under 10 X forstørrelse
  VS1 og VS2
  (Very small inclusions):
  Meget små inneslutninger som er litt vanskelig å se under 10 X forstørrelse
  SI1 og SI2
  (Small inclusions):
  Inneslutninger som relativt enkelt kan ses under 10 X forstørrelse eller som kan ses med det blotte øyet
  P1 (Piqué 1): Inneslutninger som kan ses med det blotte øyet
  P2 (Piqué 2): Inneslutninger som tydelig kan ses med det blotte øyet og som reduserer lysets refleksjoner en del
  P3 (Piqué 3): Mange eller større inneslutninger som tydelig kan ses med et blotte øyet og som reduserer lysets refleksjon vesentlig

 • Colour = farge
  De fleste diamanter er fargeløse eller nesten fargeløse. Kun sjelden forekommer fargede diamanter som f.eks. rosa, blå og grønn. Fargede diamanter kalles 'fancy coloured diamonds'.

  Men selv i fargeløse diamanter kan man ved hjelp av et trenet øye og riktige instrumenter dele diamantene inn i ulike nyanser fra hvit til gul. Ettersom det vanlige fargeregisteret ikke er så detaljert som man har bruk for i denne sammenhengen, så er det utarbeidet skalaer over de forskjellige fargetonene i en diamant. Den ene skalaen kommer fra det anerkjente amerikanske instituttet GIA (Gemological Institute of America), og den andre er en anerkjent skandinavisk skala fra Scan D.N. (Scandinavian Diamond Nomenclature). De to skalaene er stilt opp ved siden av hverandre nedenfor:  

  GIA Scan D.N. Forklarende beskrivelse
  D, E River Meget sjelden hvit  
  F, G Top Wesselton Sjelden hvit
  H Wesselton Hvit 
  I Top Crystal Meget svakt tonet hvit
  J Crystal Lett tonet hvit
  K, L Top Cape Tonet hvit
  M, N Cape Lett gulaktig
  O, P, Q, R Light Yellow Gulaktig
  S - Z Yellow Gul

Sertifikater
Dersom et smykke med sertifikat leveres inn til auksjon, så tar Lauritz.com ikke noe ansvar for dette sertifikatet. Vi tar kun ansvar for den beskrivelsen og vurderingen som er foretatt av våre egne eksperter. Les mer om vurderingsprinsippene våre ovenfor.

Klarhetsforbedrede diamanter
Diamanter er et naturprodukt, og er ofte skapt med små urenheter. Det er mulig å forbedre en diamants klarhet på en kunstig måte med forskjellige metoder. Vi på Lauritz.com har imidlertid valgt å ikke selge klarhetsforbedrede diamanter, men kun å selge diamanter med sin opprinnelige kvalitet.

Vurderingseksperter
Alle vurderingseksperter hos Lauritz.com som tar seg av gradering (dvs. beskrivelse av farge, carat og klarhet) av diamanter, har gjennomgått en intensiv, intern utdanning som sikrer at graderingen utføres profesjonelt.