Varer med logo

 

Varer med andet logo end Lauritz.coms på auksjon hos Lauritz.com
Hos Lauritz.com kan du også by på varer fra andre utvalgte auksjonshus. Varene selges da under andre logoer enn Lauritz.com sin logo. I disse tilfellene agerer Lauritz.com som formidler. For varer som selges under Lauritz.com sin logo, agerer Lauritz.com som kommisjonær. For kjøperne er vanligvis den eneste forskjellen at man retter en henvendelse til Lauritz.com sin Customer Support på support@lauritz.com, hvis man som virksomhet har fått hammerslag på en nyprodusert vare fra et annet auksjonshus enn Lauritz.com og man ønsker en faktura med spesifisert moms.

Noen ganger, der vi henviser til varer fra andre auksjonshus, vil kanskje andre kjøpsvilkår gjelde. I slike tilfeller vil du som kunde alltid bli gjort spesielt oppmerksom på dette før du aksepterer ditt bud.

Varer med annen logo, og Lauritz.com sitt samarbeid med andre auksjonshus
Det finnes forskjellige metoder for å inngå samarbeid med Lauritz.com.

Man kan bli Lauritz.com sin partner og starte opp et auksjonshus helt fra bunnen av, eller konvertere sitt allerede eksisterende auksjonshus til et Lauritz.com-auksjonshus. Man kan også velge å bli en av Lauritz.com associate. Les mer om mulighetene her.

Lauritz.com har de seneste årene også utviklet og utvidet sitt samarbeid med andre selvstendige auksjonshus, som via Lauritz.com sitt nettsted markedsfører sine varer.

Varer fra våre associate-samarbeidspartnere og fra vårt samarbeid med andre selvstendige auksjonshus, selges alltid under disse husenes egen logo.

Associates hos Lauritz.com 
 


Les mer her

Om Lauritz.com
Lauritz.com er en pioner i auksjonsbransjen og var det første auksjonshuset i verden som gikk over til å holde alle auksjoner online i 1999. Lauritz.com er en åpen og enkel salgsplattform. De beste elementene fra den tradisjonelle auksjonsverdenen, som ekspertise og ettersyn, kombineres med den moderne onlineteknologiens tilgjengelighet og rekkevidde. De seneste årenes eksplosivt stigende interesse for onlineauksjoner betyr at en rekke tradisjonelle auksjonshus for alvor har fått opp øynene for potensialet ved onlineauksjoner.