Kategori  Vurdering 
Tid Showroom
Vis kun deLuxe-varer Vis kun varer i det valgte språket Vis brukte varer
Vis
Nyproduserte varer

Godt å vite når du kjøper

Hos Lauritz.com beskriver ekspertene varen faktabasert og objektivt. Som utgangspunkt selges alle varer som brukt kvalitetsinnbo eller tilsvarende. Derfor beskrives ikke vanlig forventet bruks- og aldersslitasje samt lukt som følge av f.eks. røyking. Hvis en vare har defekter, feil eller mangler i tillegg til forventet bruksslitasje, prøver vi å beskrive eller fotografere det.

For innrammet billedkunst beskrives og vurderes rammen ikke. Unntak kan være, hvis rammen er produsert av et kjent rammeri, f.eks. en Damborg ramme, eller hvis den er helt spesiell i sin utforming.

Består et varenummer av flere deler, angis dette i en parentes, som den siste opplysning i overskriften, f.eks. Salongstoler (6).

Betegnelsen 'Par' brukes når det dreier seg om 2 like effekter, f.eks. par stoler. Betegnelsen brukes også ved par kopper (kopp inkl. underkopp). I begge tilfelder er antallet angitt i parentes.

Når det gjelder effekter med nøkkelhull eller nøkkellås, så fremgår det av varebeskrivelsen om nøkler er inkludert eller ikke. 


Vin

Hos Lauritz.com selger vi ikke bare ung vin, men også eldre vin som ikke er til salgs i butikkene. Vin, og spesielt en eldre vin, er et følsomt produkt. Nettopp derfor kan Lauritz.com ikke garantere for drikkbarheten. Les mer om vin her


Kunstnernavn og tilskrivninger 

Beskrivelse: Martinus Rørbye, 1803-1848
Dette indikerer et originalt arbeide av kunstneren, og Lauritz.com innestår for at varen er autentisk i henhold til kjøpskondisjonene.

Forbehold
Følgende forbehold foretas etter Lauritz.coms beste overbevisning og tjener som veiledning for kjøper, men kan ikke gjøres til gjenstand for reklamasjoner.

Beskrivelse: Martinus Rørbye 1803-1848 (tilskrevet)
Verket er sansynligvis fra kunstnerens tid og muligvis utført av denne.


Beskrivelse: Ukjent kunstner, kopi etter Martinus Rørbye.
Kunstnersignaturen er ikke gjengitt, men verket er utført etter kunstnerens original.

Forkortelser:
Sign. - Original signatur av kunstneren
30/125 - Billednummer samt opplag på grafikk
Sst. - Samme sted
U.R. - Uten ramme