Hva kan selges

 • Varekriterier og vurdering
  Lauritz.com mottar kun verdifulle varer av ypperlig kvalitet, med materialer og en stil der man kan forvente et hammerslag på minimum 800 DKK. Et varenummer kan kun bestå av flere deler hvis det er en logisk sammenheng mellom disse. For større møblement, glasspartier samt porselen gjelder det derimot høyere forventninger til hammerslaget. Som hovedregel hhv. 5000 DKK for større møblement og 3000 DKK for større partier med glass og porselen. Kopivarer mottas ikke.

 • Vurderingseksperten vil i tvilstilfeller be om å få varen inn til nærmere undersøkelse, og deretter vil selgeren bli kontaktet med nærmere informasjon.

 • For innrammet billedkunst vil rammen ikke bli beskrevet og vurdert. Det kan forekomme unntak, hvis rammen er produsert av et kjent rammeverksted, hvis det er snakk om f.eks en Damborg-ramme, eller hvis rammen er helt spesiell i sin utforming.

 • Varebeskrivelse
  Beskrivelsen av varen til auksjonen foretas etter nøye undersøkelser og etter beste skjønn av Lauritz.coms vurderingseksperter. Les Godt å vite når du kjøper

 • Selger garanterer at han ved innlevering har gitt Lauritz.com samtlige opplysninger om varen. Umiddelbart etter auksjonsstart skal selger kontrollere at varebeskrivelsen er korrekt. Hvis ikke dette er tilfellet, skal selger omgående meddele dette til Lauritz.com.

 • Hvis det etter auksjonen viser seg at varen er en forfalskning, at varebeskrivelsen har vært beheftet med vesentlige feil eller mangler, eller at varen har vært i vesentlig dårligere stand enn antatt, vil kjøper være berettiget til å annullere kjøpet eller ev. få et forholdsmessig avslag i prisen. Kjøper vil så få refundert den totale kjøpesummen, eller et mindre beløp, etter en rimelig vurdering. I disse tilfellene er selgeren forpliktet til ved påkrav å tilbakebetale det avregnede beløpet. Det samme gjelder dersom Lauritz.com må betale erstatning til kjøper som følge av mangler ved selgerens besittelse av varen, eller som følge av defekter ved varen og påfølgende produktansvar.

 • Bud og startbud
  Bud er synlige, men budgiveren er anonym. Alt selges til høyeste aksepterte bud bud, uansett vurdering. Du kan ved innlevering foreslå et startbud. Det er auksjonshuset som, i henhold til våre overordnede retningslinjer, avgjør om det kan/skal settes et startbud på en vare/tjeneste.

 • Les også om salgsvilkår

Ofte stilte spørsmål
Kan jeg få vurdert mine effekter ut fra bilder?
Ja, du kan sende dine bilder pr. e-post eller post til det Lauritz.com auksjonshuset som ligger nærmest deg. Du vil bli kontaktet av en vurderingsekspert. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke våre auksjonshus og få en vurdering på stedet.
Når får jeg svar på min forespørsel?
Vi bestreber oss på å besvare alle henvendelser så hurtigt som mulig. Så vidt mulig innenfor 2-3 dager.
Når kommer mine varer på auksjon?
De fleste varer kommer på auksjon 2-3 dager etter at de er innlevert.
Hvor lang tid løper auksjonene?
En auksjon løper typisk 5 dager.