Levere inn

 • Gratis og uforpliktende vurdering
  Har du et møbel, en kunstgjenstand eller en kuriositet som du kunne tenke deg å selge på auksjon, så kontakt oss i det nærmeste Lauritz.com auksjonshus. Se adresser og åpningstider. Vi vurderer gratis og uforpliktende med henblikk på auksjon. Når du kommer med varen vil vi foreta en vurdering av hvilket hammerslag varen kan forventes å få ved salg på auksjon. Vurdering er ikke en eksakt vitenskap, men en indikasjon. I siste instans er det kjøperne, som bestemmer prisen, og prisen kan derfor variere. Det betyr at noen av hammerslagene vil falle høyere eller lavere enn vurderingen.

  Hvis du har en vare du ønsker å selge på auksjon kan du:
 1. Ta varen med til ditt lokale auksjonshus
 2. Sende en e-post med bilde av varen
 3. Kontakte det lokale auksjonshuset pr. telefon
  Se adresser og åpningstider
 • Hvis du velger å levere inn varen, blir den fotografert, beskrevet og satt på online auksjon. Normalt i løpet av 1-3 dager. En auksjon tar normalt 5 dager.

  Våre kunder kan besiktige varen i det lokale Lauritz.com auksjonshuset, og de kan by på varen online til den når hammerslag. Når varen får hammerslag får du en e-post som bekrefter dette.
 • Hvis du ikke selv kan levere varen til et Lauritz.com auksjonshus, kan du f.eks. kontakte et transportfirma. Du må selv kontakte et firma og avtale transport.

 • Vurdering i hjemmet
  Dreier det seg om et større samlet bo eller effekter av særlig interesse og verdi kan du ringe eller skrive og avtale et vurderingsbesøk i hjemmet ditt. Er det med henblikk på auksjon, er denne service gratis.
  Såfremt du ønsker dine ting satt på auksjon, er Lauritz.com gjerne behjelpelig med å arrangere transport. Omkostningen for transporten fratrekkes avregningen din.

 • Hver dag blir over 1.700 varer satt på auksjon. Før det har mere enn tre ganger så mange effekter vært til bedømmelse. På et år foretar våre eksperter over 1 million vurderinger enten ved skranken, på e-post eller i private hjem.

 • Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål. 

 

Ofte stilte spørsmål
Kan jeg få vurdert mine effekter ut fra bilder?
Ja, du kan sende dine bilder pr. e-post eller post til det Lauritz.com auksjonshuset som ligger nærmest deg. Du vil bli kontaktet av en vurderingsekspert. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke våre auksjonshus og få en vurdering på stedet.
Når får jeg svar på min forespørsel?
Vi bestreber oss på å besvare alle henvendelser så hurtigt som mulig. Så vidt mulig innenfor 2-3 dager.
Når kommer mine varer på auksjon?
De fleste varer kommer på auksjon 2-3 dager etter at de er innlevert.
Hvor lang tid løper auksjonene?
En auksjon løper typisk 5 dager.