Om å legge bud

For å gi bud på varer, skal du være logget inn. Du kan opprette en gratis kundeprofil her. Deretter er det bare å finne interessante varer. Alle varer er inndelt i forskjellige kategorier, og du kan også søke på spesifikke varer.


Hos Lauritz.com kan du by på to måter.

1) Den ene måten er ved å by direkte på det neste ledige bud på varen. Blir du deretter overbudt, og du fortsatt ønsker å by, må du avgi et nytt bud.

2) Den andre måten er ved å velge et beløp som du maksimalt vil by for en gitt vare. Dette kaller vi for et max-bud.

 1. Du velger det budet du maksimalt vil by for varen.
 2. Du klikker på 'Gi bud'.
 3. Du blir bedt om å bekrefte budet ditt.
 4. Lauritz.com vil deretter automatisk by for deg hver gang ditt bud blir overbudt, og så lenge det er plass innenfor ditt max-bud. Du behøver dermed ikke passe på budgivningen selv, men kan stole på at datamaskinen byr det neste ledige budintervallet for deg.
 5. Du har mulighet til å endre max-budet ditt.
  1) Du kan enten forhøyde det, hvis du bestemmer deg for å gi mer for en vare enn første gang, eller hvis du har blitt overbudt.
  2) Du kan også redusere max-budet ditt så lenge auktionen ikke har kommet opp i beløpet.
  Eksempel: Hvis det aktuelle høyeste budet er på f.eks. 3 000 og du tidligere har lagt et max-bud på f.eks. 10 000, kan du gå inn og sette max-budet ditt ned til f.eks. 7 000

Du vil aldri by mot deg selv.

Kan to kunder legge det samme max-budet? For max-budgivningen gjelder prinsippet om "først til mølla". Hvis to kunder legger inn det samme budet på en vare, vil den kunden som først legger budet få hammerslaget. Det medfører at en kunde som legget et max-bud på en vare på f.eks.

10 000 vil få varen, selv om en annen kunde senere byr 10 000 med en gang. Hvis to kunder legger det samme max-budet, vil begge bud opptre i budhistorikken og det avgjørende blir tidspunktet da budet ble avgitt.


Det er viktig for Lauritz.com å sikre fortrolighet og sikkerhet når det gjelder kundenes personlige opplysninger, slik at kundene våre også kan føle seg trygge når de benytter vår max-bud tjeneste. Det er derfor kun ganske få utvalgte systemadministratorer hos Lauritz.com som har tilgang til disse oplysningene. Systemadministratorene kan ikke by på varer hos Lauritz.com.

Mottakelse av e-post ved bud
Du vil alltid motta en e-post ved avgivelse av budet ditt, ved overbud samt ved hammerslag. Lauritz.com kan likevel ikke stå til ansvar for utenforstående faktorer som forsinker eller forhindrer e-posten i å komme fram.

Dersom et overbud skulle komme i løpet av de siste minuttene av auksjonen, skal du være oppmerksom på at du muligens ikke rekker å få denne e-posten før auksjonen avsluttes. Hvis du vil sikre deg hammerslag på varen, råder vi deg til å følge varen de siste minuttene av auksjonen.


Bud mot selgers minstepris
Som selger kan man etter avtale med auksjonshuset legge ut sin vare for salg med en minstepris (minimumspris). Hvis selgers vare har en minstepris, vil kjøper kunne by mot denne. Legger du bud under minsteprisen, vil selgers minstepris bli synlig for deg. Hvis bud fremstår røde i budhistorikken, betyr det imidlertid at budet ikke oppnår selgers minstepris. Så snart et bud nærmer seg selgers minstepris, vil budene fremstå røde med fet skrift. Når et bud treffer minsteprisen eller går over, vil budet fremstå sort i budhistorikken.


Røde tall betyr altså at budet ikke oppnår selgers minstepris, mens bud med fet rød skrift betyr at man nærmer seg, og sorte tall betyr at budet er akseptert.Hvis du legger inn et max-bud som er lavere enn minsteprisen, vil budet automatisk bli lagt inn i budhistorikken, selv om du ikke kommer til å vinne auksjonen. Hvis du legger inn et max-bud som er høyere enn minsteprisen, vil budet som tangerer minsteprisen, fremgå av historikken som det høyeste budet. Hvis du blir overbudt etter dette, vil de øvrige budene i max-budet ditt fremgå av budhistorikken.