Sikker handel med brukte varer

Som Skandinavias største auksjonshus er Lauritz.com en viktig og meget synlig aktør på markedet for brukte verdigjenstander. Vi besøkes daglig av mange kunder som ønsker å levere inn verdigjenstandene sine til auksjon. Kundene våre, både kjøpere og selgere, er helt vanlige, reelle mennesker som kjøper og selger innbo, samlinger, hobbyartikler eller lignende. Som ellers i samfunnet finnes det uærlige personer som begår ulovligheter, f.eks. ved å forsøke å selge tjuvegods på auksjon. Lauritz.com tar avstand fra alt salg av tjuvegods på våre auksjoner. Vi ønsker å være et troverdig og sikkert sted å handle, og vil ikke gi grobunn for kriminell virksomhet. Derfor har vi lenge hatt helt faste prosedyrer som skal sikre at vi unngår at stjålne varer ender på auksjon hos oss. Hvis det derimot skulle skje, har vi også prosedyrer for hvordan vi sammen med politiet kan spore og oppklare sakene. Disse prosedyrene er for øvrig utarbeidet i nært samarbeid med politiet.

Varene er synlige og tilgjengelige for alle
Lauritz.com er ikke et logisk sted for omsetning av helervarer. En vare som selges på Lauritz.com eksponeres voldsomt i auksjonsperioden med min. 850 000 besøkende kunder på nettstedet. Varen er synlig med foto og beskrivelse, dvs. meget lett gjenkjennelig. Stjålne varer kan omsettes mer usynlig via andre kanaler hvor selger avtaler med kjøper uten et objektivt mellomledd. I tillegg kan alle, inkl. politi og forsikringsselskaper, følge med på www.lauritz.com online, noe de også gjør.

Vi har hatt meget få henvendelser vedrørende mistanke om stjålne varer. Det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når denne type saker oppstår, samarbeider vi alltid med politiet og følger deres instruksjoner når det gjelder å oppklare saken slik at dom kan felles.

Kjøper holdes alltid skadesløs

Skulle en kjøper ha kjøpt en vare som senere viser seg å være stjålet, holdes han/hun skadesløs av Lauritz.com ved å få kjøpesummen og eventuelle transportomkostninger refundert.

Slik sikrer vi oss mot stjålne varer på Lauritz.com:

•    Alle kunder som ønsker å selge på auksjon hos Lauritz.com må oppgi navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dessuten må alle selgere vise ID (f.eks. kjørekort, pass osv.). Vi noterer hvilken identitetshandling som er vist i systemet vårt.
•    Vi avregner per bank, noe som betyr at vi har kontonummeret til selgers konto. Dermed kan vi via kontonummeret hjelpe politiet med å spore både person og penger.
•    Lauritz.com fører en intern liste med informasjon fra politiet, produsenter og kunder om aktuelle tyverigjenstander fra f.eks. museer, gallerier, antikvitetsbutikker og ev. private hjem slik at våre auksjonshus er oppdatert hvis noen skulle forsøke å levere inn slike gjenstander til auksjon. Hvis du har fått stjålet noe, som du ønsker vist på listen, send da en e-post til support@lauritz.com. Legg gjerne ved et bilde av gjenstanden.
•    Ved større eller gjentatte innleveringer av varer direkte fra en produsent/grossist/importør/detaljistforretning eller lignende, foretas en stikkprøvelignende kontrollsamtale til virksomheten for å sikre at salget er lovlig. Kunden informeres om dette.
•    Medarbeiderne våre tar fortløpende stikkprøver på kunderegistreringene. Ved mistanke sjekkes selgers/kjøpers adresseinfo mot Gule sider, og kunden kontaktes. E-postadresser kan kontrolleres mot server.
•    Skulle det være tvil om eierforholdet til en vare, ber vi om dokumentasjon for selgers rett til varen, f.eks. kjøpskvittering, samtidig som det noteres personnummer (de første seks sifre).
•    Ved mistanke om at det dreier seg om en stjålet vare, kontaktes politiet, og vi videreformidler vår informasjon om personen og varen.
•    Ved designvarer med graveringer som ikke stemmer overens med selgers navn, ber vi alltid om kvittering på kjøp. For ordens skyld kontaktes også politiet for å sikre at varen ikke er meldt stjålet tidligere.
•    Hvis en kunde har solgt stjålne varer hos Lauritz.com, stenges selvfølgelig kundekontoen, og vedkommende kan ikke lenger selge effekter på auksjon hos Lauritz.com.

Målet for forholdsreglene er at vi så langt det er mulig sikrer selgers tilgang til en vare. I tillegg kan vi også alltid spore en vare tilbake til selger. Midlet er et salgssystem som er tilstrekkelig åpent for vanlige, reelle kunder, men tilstrekkelig preventivt for folk som ikke handler i god tro.

Hvis du tror du har oppdaget en stjålet vare på auksjon
Hvis du tror du har sett en gjenstand på vår auksjon som du har fått frastjålet, ber vi deg om å kontakte politiet umiddelbart og anmelde saken. Hvis politiet vurderer saken som berettiget, kontakter de oss, og de håndterer saken videre. Noen ganger avbryter vi auksjonen, andre ganger løper auksjonen videre for å gi politiet rom for videre etterforskning.
Det Kriminalpræventive Råd kjører hele tiden informasjonskampanjer mot heleri, deriblant kampanjen «Hæler? – Ikke mig!» (sammen med TrygFonden, Foreningen Realdania, Videnscenteret Bolius). Hovedbudskapet i disse kampanjene er at man som kjøper skal kunne identifisere selger samt betale via bank for å sikre seg mot å kjøpe stjålne varer. Denne sikkerheten har kjøperne alltid hatt når de handler hos oss. Lauritz.com har også enda flere sikkerhetsprosedyrer, se ovenfor.Vi støtter selvfølgelig Det Kriminalpræventive Råds kampanjer, som er med på å sikre at enda flere salgsplattformer online, som handler med brukte varer, blir tryggere. Slik kan vi i fellesskap bekjempe salg av stjålne varer.