Kategori  Vurdering 
Tid Showroom
Vis kun deLuxe-varer Vis kun varer i det valgte språket Vis brukte varer
Vis
Nyproduserte varer

Stjålne varer

Som Skandinavias største auksjonshus er Lauritz.com en viktig og meget synlig aktør på markedet for brukte verdigjenstander. Vi besøkes daglig av mange kunder som ønsker å levere inn verdigjenstandene sine til auksjon. Kundene våre, både kjøpere og selgere, er helt vanlige, reelle mennesker som kjøper og selger innbo, samlinger, hobbyartikler eller lignende. Som ellers i samfunnet finnes det uærlige personer som begår ulovligheter, f.eks. ved å forsøke å selge tjuvegods på auksjon. Lauritz.com tar avstand fra alt salg av tjuvegods på våre auksjoner. Vi ønsker å være et troverdig og sikkert sted å handle, og vil ikke gi grobunn for kriminell virksomhet. Derfor har vi lenge hatt helt faste prosedyrer som skal sikre at vi unngår at stjålne varer ender på auksjon hos oss. Hvis det derimot skulle skje, har vi også prosedyrer for hvordan vi sammen med politiet kan spore og oppklare sakene. Disse prosedyrene er for øvrig utarbeidet i nært samarbeid med politiet.

Her kan du lese mer om hva vi gjør for å sikre oss mot stjålne varer på www.lauritz.com:

 • Lauritz.com er ikke er et logisk sted for omsetning helervarer. En vare som selges på Lauritz.com eksponeres voldsomt i auksjonsperioden med min. 850 000 besøkende kunder på nettstedet. Varen er synlig med foto og beskrivning, dvs. meget lett gjenkjennelig. Stjålne varer kan omsettes mer usynlig via andre kanaler hvor selger avtaler med kjøper uten et objektivt mellomledd. I tillegg kan alle, inkl. politi og forsikringsselskaper, følge med på www.lauritz.com online, noe de også gjør.
 • I 2014 hadde Lauritz.com ca. 350 000 varer på auksjon, og vi har hatt meget få henvendelser vedrørende mistanke om stjålne varer. Det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når denne type saker oppstår, samarbeider vi alltid med politiet og følger deres instruksjoner når det gjelder å oppklare saken slik at dom kan felles.
 • Det seneste årets utvikling i Danmark av organisert tyveri av moderne møbelklassikere har medført at vi også må innføre skjerpede forholdsregler. Målet for forholdsreglene er at vi så langt det er mulig sikrer selgers tilgang til en vare. I tillegg kan vi også alltid spore en vare tilbake til selger. Midlet er et salgssystem som er tilstrekkelig åpent for vanlige, reelle kunder, men tilstrekkelig preventivt for folk som ikke handler i god tro.
 • Skulle en kjøper ha kjøpt en vare som senere viser seg å være stjålet, holdes han skadefri av Lauritz.com ved å få kjøpesummen og eventuelle transportomkostninger refundert.
 • Alle kunder som ønsker å selge på auksjon hos Lauritz.com må oppgi navn, adresse og telefonnummer. Dessuten må alle selgere vise ID (f.eks. kjørekort, pass osv. ). Vi noterer hvilken identitetshandling som er vist i systemet vårt.
 • Lauritz.com fører en intern liste med informasjon om aktuelle tyverigjenstander fra f.eks. museer, gallerier, antikvitetsbutikker og evt. private hjem slik at våre auksjonshus er oppdatert hvis noen skulle forsøke å levere inn slike gjenstander til auksjon.
 • Ved større eller gjentatte innleveringer av varer direkte fra en produsent/grossist/importør/detaljistforretning eller lignende, foretas en kontrollsamtale til virksomheten for å sikre at salget er lovlig. Kunden informeres om dette.
 • Avregningen skjer normalt via bank, noe som betyr at vi har kontonummeret til selgers konto. Dermed kan vi via kontonummeret hjelpe politiet med å spore både person og penger.
 • Medarbeiderne våre tar fortløpende stikkprøver på kunderegistreringene (ca. 2 500 per uke). Ved mistanke sjekkes selgers/kjøpers adresseinfo mot Gule sider og kunden kontaktes. E-postadresser kan kontrolleres mot server.
 • Skulle det være tvil om eierforholdet til en vare, ber vi om dokumentasjon for selgers rett til varen, f.eks. kjøpekvittering, samtidig som det noteres personnummer (de første seks sifre).
 • Ved mistanke om at det dreier seg om en stjålet vare, kontaktes politiet og vi videreformidler vår informasjon om personen og varen.
 • Ved designvarer med graveringer som ikke stemmer overens med selgers navn, ber vi alltid om kvittering på kjøp. For ordens skyld kontaktes også politiet for å sikre at varen ikke er meldt stjålet tidligere.
 • Hvis en kunde har solgt stjålne varer hos lauritz.com, stenges selvfølgelig kundekontoen og vedkommende kan ikke lenger selge effekter på auksjon hos Lauritz.com.
 • Dersom Lauritz.com mottar en henvendelse fra en person som mener å ha sett en gjenstand på auksjon som vedkommende er frastjålet, oppfordrer vi personen til å kontakte politiet omgående og anmelde saken. Hvis politiet vurderer saken som berettiget, kontakter de oss og de håndterer saken videre. Noen ganger avbryter vi auksjonen, andre ganger løper auksjonen videre for å gi politiet rom for videre etterforskning.