Toll og importmoms

Ved handel mellom land innenfor EUs grenser skal det i utgangspunktet ikke betales toll og importmoms. Hvis du bor i et EU-land og kjøper en vare i et annet EU-land, skal det derfor ikke betales toll og importmoms ved innføring av varen.

Derimot gjelder spesielle regler ved import av varer over EUs grenser. En kjøper i et land utenfor EU (f.eks. Norge) vil bli pålagt utgifter til toll og importmoms ved import av varer kjøpt i et EU-land (f.eks. Danmark eller Sverige). Det samme gjelder hvis en kunde fra et EU-land kjøper en vare i et land utenfor EU.

Ved kjøp av en vare som krysser EUs grense, beregnes moms etter reglene i kjøpsvilkårene. Hvis du ønsker å få momsen refundert, skjer dette ved henvendelse til de lokale skattemyndighetene i det landet hvor du har kjøpt varen. Utgiften til toll og importmoms beregnes av de lokale tollmyndighetene på bakgrunn av hammerslag, frakt, forsikring etc.

Det gjelder spesielle regler og unntak for enkelte varegrupper, for eksempel varer som går inn under tolltariffen for 'kunstverk, samleobjekter og antikviteter', noe som kan gi et lavere beregningsgrunnlag.

Merk at det ved eksport av visse varer ut av Norge kreves en eksporttillatelse. Dette gjelder blant annet for varer som er mer enn 100 år. Det kan ta opp til 14 dager å få en eksporttillatelse.

Det skal likevel understrekes at det kan gjelde spesielle regler for de enkelte landene. Vi anbefaler derfor at de lokale myndighetene kontaktes for et utfyllende svar.

Lauritz.com kan ikke påta seg ansvaret for eventuelle endringer i lovgivningen og lokale restriksjoner på dette området.