Få en LIVE VIDEO värdering via FaceTime, Skype eller WhatsApp

 

Ett leende är som bekant det kortaste avståndet mellan människor. Det gäller också när våra experter ska värdera föremål. Därför har du nu möjlighet att få en LIVE VIDEO värdering via FaceTime, Skype eller WhatsApp med en av våra värderingsexperter. På så sätt har du möjlighet att bjuda hem en värderingsexpert, utan att behöva öppna dörren.

 

Att få en LIVE VIDEO värdering hemma går snabbt och lätt. Det förutsätter bara att du har tillgång till FaceTime på din Iphone, att du har Skype installerat på din telefon eller dator eller om du har WhatsApp på din smartphone.
Kontakta först ditt närmsta auktionshus via telefon eller mejl, varefter en våra experter ringer upp dig.

 

Vi guidar dig. Du ska bara ha de föremål du önskar få värderade tillgängliga eller vara redo att visa runt i ditt hem - så bjuder vi på en kostnadsfri värdering av det du överväger att sälja på auktion. Önskar du sedan att sälja föremålen på auktion erbjuder vi också att hämta upp dessa gratis.

 

- Du undgår fysisk kontakt, men kan fortfarande ställa alla frågor du har

- Du får en värdering av de föremål du överväger att sälja på auktion med detsamma.

- Du kan komma överens med din expert om att få föremålet upphämtat utan kostnad vid samma tillfälle.

 

Vill du hellre skicka bilder till våra experter och få en värdering via mejl är du alltid välkommen att göra det. Läs mer om hur det går till här.


Nedan hittar du ditt närmaste auktionshus:


Online – Stockholm, Magasin 5
Tel 08-453 67 42
vardering@auktionsverket.se

 
Online – Stockholm, Globen
Tel 08-686 98 80
vardering.globen@auktionsverket.se

 
Fine Art – Stockholm, Nybrogatan 32
Tel 08-453 67 50
fineart@auktionsverket.se

 
Online - Göteborg
Tel 031-20 61 10
goteborg@auktionsverket.se

 
Online - Helsingborg
Tel 042-244 344
vardering.helsingborg@auktionsverket.se

 
Online - Malmö
Tel 040-694 98 21
vardering.malmo@auktionsverket.se

 
Online -Norrköping
Tel 011-500 01 00
info.norrkoping@auktionsverket.se

 
Online - Helsingfors, Finland
Tel: +358 9 3542 6700
info.helsinki@auktionsverket.com