Kategori  Utropspris 
Tid Showroom
Visa endast deLuxe-varor Visa endast varor på valt språk Visa begagnade varor
Visa
Nyproducerade varor

Lauritz.coms aktieägarrabatt!

 

 

Aktieägare hos Lauritz.com som äger minst 5 000 aktier kan spara upp till SEK 10 000 i provision vid köp och försäljning på auktion både på Lauritz.com och på Stockholms Auktionsverk Online.


Som aktieägare i Lauritz.com har du varje kvartal möjlighet att välja en vara som du köper och en som du säljer att använda din aktieägarrabatt på. Aktieägarrabatten innebär att du får köpprovision (normalt 22,5 %) och säljprovision (normalt 15 %) återbetalad på varor du själv väljer. Aktieägarrabatten gäller för provision för klubbslag på högst SEK 6 666 per vara, oavsett om det faktiska klubbslaget är högre än SEK 6 666. Du kan använda aktieägarrabatten både när du säljer och när du köper en vara på auktion hos Lauritz.com eller Stockholms Auktionsverk. Om du inte utnyttjar din aktieägarrabatt alls ackumuleras den till nästa kvartal. Aktieägarrabatten upphör efter fyra kvartal.

Lauritz.coms grundare och styrelseordförande Bengt Sundström kommenterar den nya aktieägarrabatten: Vi är tacksamma för alla våra privata aktieägare som har investerat i Lauritz.com. De tror på vårt auktionskoncept, och därför vill vi gärna belöna dem med några ekonomiska förmåner när de handlar på auktion hos oss. Vi har länge övervägt att skapa ett förmånsprogram för aktieägare, och idag lanserar vi denna aktieägarrabatt som är ett första initiativ. Aktieägarrabatten gäller både för befintliga och framtida aktieägare. Min ursprungliga vision inför Lauritz.coms börsnotering var att sprida aktien mellan många händer, lite som en folkaktie, och aktieägarrabatten speglar denna vision. Vi erbjuder våra trogna aktieägare en rabatt som inte påverkas av en fluktuerande kursutveckling, utan har sin grund i Lauritz.coms kärnverksamhet. Våra aktieägare får nu förmåner som inga andra har, och det kan förhoppningsvis stimulera känslan av medägande. Jag är säker på att rabatten kommer att få ett positivt mottagande av våra aktieägare, och har likaså fortsatt stor tilltro till vår framtida kursutveckling.


Hur mycket sparar jag som säljer med aktieägarrabatten?

Om din vara säljs för SEK 6 666 betalar du normalt 15 % i säljprovision, d.v.s. SEK 1 000. Som aktieägare kan du således spara upp till SEK 1 000 i provision för en valfri vara per kvartal. Du måste dock fortfarande betala klubbslagsavgift, som är SEK 150 vid försäljning. Om du säljer en vara för mer än SEK 6 666 beräknas aktieägarrabatten endast på ett belopp upp till SEK 6 666.


Hur mycket sparar jag som köper med aktieägarrabatten?
Om du vinner ett klubbslag på en vara på SEK 6 666 betalar du normalt 22,5 % i köpprovision, d.v.s. SEK 1 500. Som aktieägare kan du således spara upp till SEK 1 500 i provision för en valfri vara per kvartal. Du måste dock fortfarande betala klubbslagsavgift, som är SEK 95 vid köp. Om du köper en vara för mer än SEK 6 666 beräknas aktieägarrabatten endast på ett belopp upp till SEK 6 666.


Så mycket kan du spara totalt
Om du utnyttjar din aktieägarrabatt maximalt genom att köpa och sälja på auktion under alla fyra kalenderkvartal kan du sammanlagt spara SEK 10 000.


Vad händer om jag inte använder min kvartalsvisa aktieägarrabatt?
Om du inte utnyttjar din aktieägarrabatt under ett kvartal ackumuleras den till nästa kvartal. Om du inte använder din aktieägarrabatt under exempelvis det första kvartalet har du möjlighet att få aktieägarrabatt under det andra kvartalet, men då för köp respektive försäljning av en vara upp till SEK 13 333. Om du inte köper eller säljer något under de tre första kvartalen sparar du på motsvarande sätt provisionen för ett köp och en försäljning för upp till SEK 26 666 vardera under det fjärde kvartalet. Lägg märke till att du bara kan köpa en vara och sälja en vara per kvartal med aktieägarrabatt.
Om du använder aktieägarrabatten för ett köp men inte en försäljning förs endast aktieägarrabatten för försäljning över till nästa kvartal. Om du använder aktieägarrabatten för en försäljning men inte ett köp på auktion förs på motsvarande sätt aktieägarrabatten för köp över till nästa kvartal.

Om du under ett kvartal använder din aktieägarrabatt för ett köp eller en försäljning med ett klubbslag som är understiger SEK 6 666 är aktieägarrabatten helt förbrukad för det kvartalet, och mellanskillnaden kan inte föras över. Det är endast om du inte använder din aktieägarrabatt för ett köp eller en försäljning som beloppet ackumuleras.


Villkor för aktieägarrabatt
Du minst äga 5 000 aktier* i Lauritz.com Group A/S när du vinner klubbslag på de varor som du vill utnyttja din aktieägarrabatt för, och fortfarande äga minst 5 000 aktier när du löser in din rabatt.
Aktieägarrabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer.


Var och när kan aktieägarrabatten användas?
Aktieägarrabatten kan användas på klubbslag under det kvartal du registrerat dig och under de följande tre kvartalen. Om du registrerar dig innan 1 april 2018 börjar de fyra kvartalen räknas först från 1 april 2018, men du kan använda din första kvartalsrabatt direkt efter registreringen. Efter registreringen skickar du in ditt kundnummer och en kopia av din depåöversikt, där det framgår att du äger minst 5 000 aktier till shareholderdiscount@lauritz.com.
Aktieägarrabatten kan användas på Lauritz.com och Stockholms Auktionsverk Online.
Registrering för aktieägarrabatten ska ske innan slutet av 2018.


Hur fungerar det rent praktiskt?
Du handlar på auktion och betalar provision som vanligt, men provisionen återbetalas efter avslutad handel och betalning genom att du skickar in ditt kundnummer och en kopia av din depåöversikt till shareholderdiscount@lauritz.com. Du ska senast 30 dagar efter avslutat kvartal meddela vilka varor du vill använda aktieägarrabatten för. Du behöver alltså inte bestämma innan de enskilda klubbslagen vilka varor du vill använda rabatten för.

* Lauritz.com Group A/S-aktier (kursvärde cirka SEK 8 400 för 5 000 aktier (per 2018-03-06)). Aktiekursen vid stängning var SEK 1,68 2018-03-06.

Hur köper jag aktier i Lauritz.com?

Här är en kortfattad guide som visar hur du köper aktier i Lauritz.com Group A/S.


  1. KONTAKTA EN AKTIEHANDELSPLATTFORM
Du kan köpa aktier i Lauritz.com Group A/S via din bank eller på nätet, t.ex. hos Nordnet.   

2. KÖP AKTIER
Välj hur många aktier du vill köpa i Lauritz.com Group A/S. För att få aktieägarrabatten måste äga minst 5 000 aktier.    


3. MEDDELA OSS
Skicka ett e-postmeddelande till shareholderdiscount@lauritz.com med ditt kundnummer* och en kopia av din depåöversikt där det framgår hur många Lauritz.com-aktier du äger totalt.    


* Ditt kundnummer som svensk eller dansk kund hos Lauritz.com, QXL, Stockholms Auktionsverk eller Helsingborgs Auktionsverk.