Arbetsuppgifter och kvalifikationer


Arbetsuppgifter för en Lauritz.com partner

 • Förmedla konceptet till potentiella säljare och köpare.
 • Utveckla, planera och genomföra säljinsatser för att införskaffa varor till auktion. 
 • Arbetsplanering och coaching av medarbeetare.
 • Utveckling av medarbetare.
 • Skapa en kultur där kunden är i fokus. 
 • Skapa och genomföra marknadsförings- och säljaktiviter i närområdet. 
 • Aktivt skapa nätverk i närområdet med företag, press och andra aktörer. 
 • Budgetering och uppföljning av försäljning och kostnader.
 • Korrekt konceptstyrning och kvalitetskontroll av procedurer och varor i auktionshuset.
 • Kontakt med Lauritz.coms huvudkontor i Herlev/Köpenhamn
 • Deltagande i partnermöte fyra gånger per år och ett årligt seminarium för alla på Lauritz.com. 
 • Övrig kontakt via telefon och skriftlig korrespondens.

Erfarenhet och personliga egenskaper:

 • Sälj- och resultatinriktad.
 • Chefs- och ledarererfarenhet.
 • Bra på att skapa nätverk och stora kontaktnät inom ett brett spektra.
 • Kunskap om varuflöden och hur de optimeras.
 • Interesse och gärna erfarenhet av inernet som säljkanal. 
 • Administrativ styrka med förmåga att definiera logiska arbetsprocesser.
 • Ekonomi- och uppföljningsorienterad.
 • Logisk, strukturerad och uthållig.
 • Förmåga att tänka konceptuelt.
 • Gärna intresse och kunskap om design, antikviteter och konst - dock inget krav.
 • Förstå och tala engelska. 
 • Van IT-användare.