Arbetsuppgifter och kvalifikationer

Arbetsuppgifter för en Lauritz.com partner

 • Förmedla konceptet till potentiella säljare och köpare
 • Utveckla, planera och genomföra säljinsatser för att införskaffa varor till auktion
 • Arbetsplanering och coaching av medarbeetare
 • Utveckling av medarbetare
 • Skapa en kultur där kunden är i fokus
 • Skapa och genomföra marknadsförings- och säljaktiviter i närområdet
 • Aktivt skapa nätverk i närområdet med företag, press och andra aktörer
 • Budgetering och uppföljning av försäljning och kostnader
 • Korrekt konceptstyrning och kvalitetskontroll av procedurer och varor i auktionshuset
 • Kontakt med Lauritz.coms huvudkontor i Herlev/Köpenhamn
 • Deltagande i partnermöte fyra gånger per år och ett årligt seminarium för alla på Lauritz.com
 • Övrig kontakt via telefon och skriftlig korrespondens

Erfarenhet och personliga egenskaper:

 • Sälj- och resultatinriktad
 • Chefs- och ledarererfarenhet
 • Bra på att skapa nätverk och stora kontaktnät inom ett brett spektra
 • Kunskap om varuflöden och hur de optimeras
 • Interesse och gärna erfarenhet av inernet som säljkanal
 • Administrativ styrka med förmåga att definiera logiska arbetsprocesser
 • Ekonomi- och uppföljningsorienterad
 • Logisk, strukturerad och uthållig
 • Förmåga att tänka konceptuelt
 • Gärna intresse och kunskap om design, antikviteter och konst - dock inget krav
 • Förstå och tala engelska
 • Van IT-användare