Auktionsetik

För Lauritz.com är det viktigt att förrätta auktioner på kundens premisser. Det gör vi bl.a. genom att vara ett öppet, ärligt och säkert ställe att handla på auktion. För att säkerställa vår objektivitet har vi tagit fram etiska regler.

Budgivning och köp på Lauritz.com

• Medarbetare får gärna köpa för privat bruk till bostad, inredning, samling o.s.v.  

• Medarbetare får inte bjuda upp egna varor för att nå ett högre klubbslag  

• Medarbetare får inte bjuda upp säljares varor för att nå ett högre klubbslag   

• Lauritz.com som företag bjuder inte upp varor för att nå ett högre klubbslag  

• Lauritz.com som företag köper inte varor på egen auktion, med undantag för enstaka köp till egna inventarier eller samling  

• Medarbetare har ingen ångerrätt  

• Hos Lauritz.com får inte medarbetare bedriva professionell handel. Med professionell handel avses köp av en vara (på Lauritz.com, andra auktionshus, loppmarknad o.s.v.) i syfte att sälja den med vinst på Lauritz.com (eller annat auktionshus, loppmarknad o.s.v.)

 

Försäljning på Lauritz.com
• Medarbetare får gärna sälja från deras privategendom, t.ex. från bostad, inredning, samling, arv o.s.v.

• En experts privata försäljning behandlas av annan expert
• Om en chef/medarbetare har ett förflutet som gallerist, antikhandlare eller liknande ska sådan verksamhet läggas ned innan chefen/medarbetaren påbörjar sin anställning på Lauritz.com
• En chef/medarbetare kan dock få tillåtelse att sälja sitt tidigare lager (konst, antikviteter o.s.v.) under en bestämd tidsperiod på Lauritz.com. Detta ska avtalas i förväg och godkännas av ledningen på Lauritz.coms huvudkontor
• Lauritz.com som företag säljer inte varor på egen auktion, med undantag för enstaka försäljningar från egna inventarier eller samling
• Hos Lauritz.com får inte medarbetare bedriva professionell handel. Med professionell handel avses köp av en vara (på Lauritz.com, andra auktionshus, loppmarknad o.s.v.) i syfte att sälja den med vinst på Lauritz.com (eller annat auktionshus, loppmarknad o.s.v.)

 
Köp och försäljning för medarbetares närstående
• Hos Lauritz.com får medarbetare gärna ingå ett privat förhållande, oavsett om de arbetar på samma eller olika filialer
• En medarbetare får inte bjuda på föremål som säljs av medarbetarens partner eller andra närstående (t.ex. familj, nära umgängeskrets) och vice versa, såvida inte detta i förväg godkänts av ledningen på Lauritz.coms huvudkontor, så att det inte uppstår något tvivel om det är tal om verkliga bud
• En medarbetares partner eller andra närstående (t.ex. familj, nära umgängeskrets) får gärna sälja privat på Lauritz.com i den filial där medarbetaren är anställd. Sådan försäljning ska dock alltid behandlas av en annan expert än medarbetaren
• Om en medarbetares partner eller andra närstående (t.ex. familj, nära umgängeskrets) säljer professionellt på Lauritz.com får detta inte ske i det auktionshus där medarbetaren är anställd

Övrig auktionsetik
• Säljare får inte bjuda upp egna varor
• Endast några få Lauritz.com systemadministratörer har tillgång till kunders max-bud. Således har medarbetare, ledning och ägare inte tillgång till max-bud. Systemadministratörer får, som de enda i koncernen, inte bjuda på varor på auktion på Lauritz.com
• För Lauritz.com är det centralt att säkerställa konfidentialitet och säkerhet kring kunders personuppgifter. Vi säkerställer därför kundens anonymitet. Det innebär att kunden kan köpa och sälja anonymt på Lauritz.com och att endast Lauritz.com känner till kundens identitet. Undantag görs dock om polisen begär information kring en viss säljare eller köpare. I sådana fall lämnar vi ut information till polise
• Medarbetarna är skyldiga att sätta sig in i och efterleva de instruktioner och policyer som anges i Lauritz.coms personuppgiftspolicy