Auktionsförlängning

Om någon bjuder på en vara och det är mindre än 2 minuter kvar till auktionen tar slut kommer auktionen automatiskt förlängas så att den slutar 2 minuter efter budet.

 

På så vis säkerställer vi att alla som så önskar får möjlighet att bjuda på den aktuella varan. Därför kommer man alltid att ha minst 2 minuter på sig att bjuda över. Om någon lägger ännu ett bud på varan förlängs auktionen ytterligare.

 

Lauritz.com förbehåller sig dessutom rätten att ta bort ett föremål från auktionen, förlänga eller låta auktionen gå om, om missbruk utifrån uppstår, tekniska eller andra förhållanden som efter auktionshusets bedömning gör detta nödvändigt.