Bang & Olufsen

B&O beolit

Det världsberömda företaget B&O grundades 1925 av Peter Bang och Svend Olufsen. De träffades under sin utbildning och delade en passion för radioteknik. Tillsammans grundade de firman B&O, som i första hand skulle utveckla en radio, som kunde förses med energi direkt via elnätet. Redan året efter grundandet kom B&O's första produkt på marknaden och följande år deras första radio med den önskade elförsörjningen. Även om tekniken var ny och revolutionerande, påminde dess design mest av allt om en möbel och fick en hel del kritik för det. B&O tog kritiken till sig och utvecklade en ny stil i designen av sina produkter. En rad designers har genom åren utvecklat radioapparater för B&O, bl.a. Acton Bjørn tillsammans med Sigvard Bernadotte och Jacob Jensen. Utöver Beolit 505 designade Jacob Jensen också den kända Beolit 400, 500 och 600. Beolit-serien blev en av B&O's stora försäljningssuccéer och vann flera priser för sin design.

 

Se aktulla auktioner med B&O

 

B&O - Beocenter Jacob Jensen hade eget ritkontor och utvecklade design för många olika företag, däribland också det amerikanska General Electrics, som gav honom i uppgift att utveckla framtidens musikanläggning utan att ta hänsyn till kostnaderna. På den tiden liknade en stereoanläggning mest av allt något som kunde passa in i en skokartong, men Jacob Jensen arbetade på en lång, platt och utsträckt design. General Electrics fick designförslaget skickat till sig, men avstod att producera den. Däremot var B&O begeistrade, då de 1965 presenterades för precis samma design efter att ha vänt sig till Jacob Jensen med en önskan om ny design. Det innovativa med 3300 var ett drivhjul, som fyllde många funktioner, och som bl.a. lyfte av spelarmen på skivspelaren mer känsligt än det gick att göra manuellt. Dessutom var 3300 försedd med en fjäderkonstruktion, som balanserade skivspelaren och säkrade att vibrationer eller stötar inte fick armen att komma ur spåret och rispa rakt över grammofonskivan.

 

B&O - Beogram Jacob Jensen har utvecklat omkring 1 500 olika modeller för B&O, varav ca 80 resulterade i produktion. Det är bl.a. tack vare Jacob Jensens insats, som B&O's profil har ett så stort igenkänningsvärde hos publiken. En av de mest avancerade i sin design är skivspelaren BeoGram 4000, som snabbt blev något av det allra bästa en musikälskare kunde äga. Designen var enkel och nytänkande och tekniken revolutionerande. Utvecklingen av den här skivspelaren var även unik inom elektronikdesign, då Jacob Jensen i samarbete med ingenjör K.G. Zeuthen tillverkade en färdig prototyp som kunde sättas i produktion direkt. Det innovativa med skivspelaren var de båda spelarmarna som löper parallellt med varandra och som startar och väljer hastighet automatiskt. BeoGram 4000 vann en mängd priser och är en av många B&O-produkter, som i dag finns representerade på Museum of Modern Art i New York.

 

B&OB&O - Beocomstartade ganska sent med att utveckla produkter inom telekommunikationsteknologi. Under mitten av 1980-talet lanserades deras första telefon på marknaden. Detta bestämdes dels för att både kompetens och erfarenheter inom de audiovisuella medierna kunde bli till nytta även på denna marknad, dels för att bristande utveckling inom den audiovisuella sektorn kunde bli till hinder för framtidens utmaningar inom teknologiska framsteg. Lone och Gideon Lindinger-Löwy designade B&O's första telefon beoCom 7 0. Denna design återanvändes i efterföljarna beoCom 1000 och 2000-serierna och blev senare vidarutvecklade av andra designers. B&O's telefoner blev en framgångsrik utveckling av företagets tekniska produktpalett både gällande design, ljud och funktionalitet.

 

 

B&O - BeovisionUndet loppet av 1900-talet upplevde Danmark liksom de andra europeiska länderna en TV-boom. B&O's första TV-apparat lanserades i samband med deras årsjubileum 1950. De första produkter som kom ut på marknaden var stora och otympliga. Detta inhämtade mycket kritik, inte minst från Poul Henningsen, som svor över den slumpmässiga blandningen av material och stil. B&O tog kritiken till sig och några av tidens ledande arkitekter blev knutna till företaget för att bidra med ny och modern design. Resultatet blev att B&O blev berömt över hela världen för kvalitetsprodukter med stilren modern design. Beovision 3500- modellen var tekniskt sett en revolution av 1970-talets färgTV, eftersom den bara krävde väldigt lite uppvärmningstid för såväl bild som ljud. Även designmässigt blev det ett genombrott, då den tillverkades i vit plast, tidens modefärg med såväl trumpetfot som fyrpassfot med hjul.

 

Se aktulla auktioner med B&O