Bra att veta när du handlar

 

Sortiment

Lauritz.com kan endast ta med varor som beskrivits och värderats av vår egen värderingsexperter. Värderingsexperterna beskriver sedan varan sakligt och obkjektivt efter noggrann undersökning.

Som utgångspunkt säljs alla varor som begagnat kvalitetsbohag eller motsvarande.
Av denna anledning beskrivs inte allmänt förväntat bruks- och åldersslitage eller lukt från exempelvis tobaksrökning. Om en vara har defekter, fel eller brister utöver förväntat bruksslitage försöker vi att beskriva och fotografera dessa.

Ett varunummer omfattar bara flera varor då det finns ett logiskt sammanhang mellan dessa delar. För att större möbler samt glas-och porslinspartier ska komma med i vår online-katalog krävas dock högre förväntningar på klubbslaget. I huvudregel SEK 5 000 för större möbler och SEK 3 000 för större partier glas och porslin.

 

Garanti
Om det efter försäljningen skulle visa sig att varubeskrivningen har varit behäftad med väsentliga fel eller brister eller att varan har varit i väsentligt sämre skick än vad som kunde förväntas har du rätt att häva köpet eller eventuellt få ett motsvarande avdrag på priset. Du får då tillbaka hela köpesumman, eller ett mindre belopp efter en rimlig värdering.

Konditionsrapport
Lauritz.com utfärdar konditionsrapporter på begäran av budgivaren för att ytterligare ange en varas skick och eventuella skador, om värderingen överstiger DKK/SEK/NOK 5 000 eller EUR 650.

Diamanter 
Alla värderingsexperter på Lauritz.com som utför gradering av diamanter (d.v.s. beskriver diamanters färg, karat och klarhet) har genomgått en intensiv internutbildning för att säkerställa att graderingen utförs professionellt.
Läs mer om diamanter...


Vin

Hos Lauritz.com säljer vi inte bara unga viner, utan även äldre viner som vanligtvis inte säljs i butiker. Vin – och i synnerhet äldre vin – är en känslig produkt. Av denna anledning kan Lauritz.com inte garantera drickbarheten hos vin som köpts och säljs på auktion hos Lauritz.com. Vid beskrivning av vin noteras endast flaskans skick samt etiketten. Läs mer om vin här...

Förklaringer

Om ett varunummer består av flera delar, anges detta inom parentes sist i överskriften, ex stolar (6).

Beteckningen 'ett par' används endast när det rör sig om 2 likadana föremål , ex ett par stolar. Beteckningen används också för ett par koppar (kopp inkl. fat). I båda fallen anges antalet inom parentes.

I katalogiseringen av inramad bildkonst beskrivs och värderas inte konstverkets ram. Undantag kan ske i de fall då ramen är tillverkad av en känd rammakare ex en Damborg-ram eller om den är mycket speciell i sin utformning.

För föremål med nyckelhål eller nyckellås framgår det av varubeskrivningen om nycklar medföljer eller ej.

Konstnärsnamn och tillskrivningar
Följande gäller vid beskrivning av föremål som auktioneras ut hos Lauritz.com

  • Beskrivning: Martinus Rørbye, 1803-1848
    Ett originalarbete av konstnären där Lauritz.com står som garanter för föremålets äkthet i enlighet med köpvillkoren.

Reservationer
Följande reservationer görs efter Lauritz.com's övertygelse och är ämnad som vägledning för köpare. De är dock ingen garanti och kan ej utgöra underlag för en reklamation.

  • Beskrivning: Martinus Rørbye 1803-1848 (tillskriven)
    Verket är sannolikt från konstnärens tid och är möjligen utfört av denne.

  • Beskrivning: Okänd konstnär, kopia efter Martinus Rørbye.
    Konstnärsignatur är inte angiven, men verket är utfört efter konstnärens original.

Förkortningar
Sign. - Originalsignatur av konstnären
30/125 - Numrering samt upplaga på grafik
S.P. – Samma plats
U.R. – Utan ram