Copyright


Allt innehåll, oavsett form, på Lauritz.coms webbplats skyddas enligt internationella lagar gällande upphovsrätt, varumärkesrätt etc.

Allt material som offentliggörs via Lauritz.com som exempelvis texter, foton, grafik, logotyper, ikoner, bilder och mjukvara tillhör Lauritz.com eller tredje part med vilken Lauritz.com samarbetar.

Innehållet får därför inte användas utöver det som krävs för att webbplatsen ska kunna nyttjas under gällande villkor.

Material som offentliggörs på webbplatsen får därför inte laddas ner, kopieras, reproduceras, distribueras eller på annat sätt bearbetas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Lauritz.com.

Varje form av överträdelse av immateriella rättigheter med mera samt missbruk av webbplatsen kan utgöra grund till rättsliga åtgärder såsom krav på bland annat vederlag, kompensation och skadestånd.