Diamanter

Diamanternas värld
Diamanten är en av de populäraste smyckestenarna som finns. Den är skapad av naturen och består av hårt pressat kol och är ett av världens hårdaste material. Diamanter bedöms efter gemensamma internationella standarder och de 4 väsentligaste parametrarna är 'cut, carat, clarity and colour'. Detta kallas i diamantbranschen för 'de fyra C:na'.

 • Cut = slipning
  Den råa, oslipade diamanten är som nämnts skapad av naturen. Slipningen (cut) är det enda mänskliga bidraget till den slutliga diamanten, eftersom de övriga parametrarna (carat, clarity och colour) är bestämda på förhand i och med att diamanten uppstår. Slipningen, som endast bör göras av någon med utbildning inom detta viktiga hantverk, är således avgörande för diamantens slutliga utseende.

  Den vanligaste slipningen är briljantslipning, eftersom man menar att denna slipning ger de bästa vinklarna för optimal briljans. Briljantslipningen har 57 facetter och alla vinklar och proportioner är noga uträknade.

 • Carat
  Carat är den viktenhet man använder för att ange en diamants vikt (inte att förväxla med karat, som används för att ange renheten i guld). 1.00 carat är precis 0,20 gram.

  Carat anges med 2 decimaler och även mycket små skillnader i carat kan betyda mycket stora skillnader i pris.

  I de fall det är frågan om infattade diamanter och diamantens vikt inte kan särskiljas från smyckets övriga material, är uppskattad caraten. 
   
 • Clarity = renhet
  Eftersom diamanter är naturprodukter innehåller en del av dem små naturskapta orenheter. De kallas inneslutningar eller inklusioner och består oftast av mineralkristaller eller små sprickor. En diamant med få eller endast mycket små inneslutningar har en bättre briljans än en diamant med fler eller större inneslutningar. Det beror på att inneslutningarna hindrar ljuset från att reflekteras optimalt. För att bedöma och beskriva en diamants renhet används följande internationellt erkända skala:
  FL (Flawless):                         Helt fri från inneslutningar, både inuti och utanpå, under lupp med 10 X förstoring (luppren)
  IF (Internally flawless): Inga inneslutningar under 10 X förstoring
  VVS1 och VVS2
  (Very very small inclusions):
  Mycket små inneslutningar som är mycket svåra att urskilja under 10 X förstoring
  VS1 och VS2
  (Very small inclusions):
  Mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja under 10 X förstoring
  SI1 och SI2
  (Small inclusions):
  Inneslutningar som tämligen lätt kan urskiljas under 10 X förstoring eller som kan ses med blotta ögat
  P1 (Piqué 1): Inneslutningar som kan urskiljas med blotta ögat
  P2 (Piqué 2): Inneslutningar som tydligt kan urskiljas med blotta ögat och som minskar ljusåtergivningen en del
  P3 (Piqué 3): Många eller stora inneslutningar som tydligt kan urskiljas med blotta ögat och som betydligt minskar ljusåtergivningen
 • Colour
  De flesta diamanter är färglösa eller nästan färglösa. Endast sällan förekommer färgade diamanter, som till exempel rosa, blå och gröna. De färgade diamanterna kallas för 'fancy coloured diamonds'.

  Men också de färglösa diamanterna går att, med hjälp av ett tränat öga och de rätta instrumenten, indela i olika små nyanser från vit till gul. Eftersom det vanliga färgregistret inte är tillräckligt detaljerat för detta sammanhang har man tagit fram speciella skalor över de olika färgtonerna i en diamant. Den ena skalan kommer från det erkända amerikanska institutet GIA (Gemological Institute of America) och den andra är en erkänd skandinavisk skala från Scan DN (Scandinavian Diamond Nomenclature). De två skalorna jämförs nedan:  

  GIA Scan D.N. Förklarande beskrivning
  D, E River Mycket sällsynt vit 
  F, G Top Wesselton Sällsynt vit
  H Wesselton Vit
  I Top Crystal Mycket lätt tonad vit 
  J Crystal Lätt tonad vit
  K, L Top Cape Tonad vit 
  M, N Cape Lätt gulaktig
  O, P, Q, R Light Yellow Lätt gul 
  S - Z Yellow Gul

Certifikat
När smycken lämnas in med certifikat, lämnar Lauritz.com inte någon garanti vad gäller det aktuella certifikatet. Vi tar endast ansvar för den beskrivning och värdering som utförs av våra egna experter. Läs mer om värderingsprinciper ovan.

’Lab grown’ diamanter (Labbodlade diamanter)
Labbodlade diamanter även kallade lab grown diamanter säljs på auktion på Lauritz.com. En lab grown diamant är visuellt och kemiskt identisk med en naturlig diamant och har exakt samma fysiska och optiska egenskaper. Om en diamant som säljs på auktion är labbodlad anges det i varubeskrivningen för den aktuella auktionen. Lab grown diamanter graderas och bedöms i enlighet med internationella standarder precis som naturliga, brutna diamanter. Hos Lauritz.com värderas lab grown diamanter efter förväntat klubbslag, där även andra faktorer som t.ex. gradering, material, hantverk och design påverkar värderingen.

Klarhetsbehandlade diamanter

Diamanter är naturprodukter och därmed ofta skapta med små orenheter. Det är möjligt att på konstgjord väg med olika metoder behandla och förbättra diamantens klarhet. Vi på Lauritz.com har dock valt att inte sälja klarhetsbehandlade diamanter utan enbart diamanter som har sin ursprungliga kvalitet.

Värderingsexperter

Alla värderingsexperter hos Lauritz.com, som sköter gradering (dvs. beskrivning av färg, carat och renhet) av diamanter, har genomgått en intensiv internutbildning som garanterar att graderingen sker professionellt.

Ofta ställda frågor
Kan jag få mina föremål värderade från bilder?
Ja, du kan skicka dina bilder via e-post till det Lauritz.com auktionshus som ligger närmast dig. Därefter kontaktar en värderingsexpert dig. Du kan naturligtvis också ta med dig dina bilder till något av våra auktionshus och få en värdering direkt.
När får jag svar på min fråga?
Vi strävar efter att besvara alla frågor så snabbt som möjligt, vanligtvis inom 2-3 dagar.
Vad betalar jag som säljare i provision?
För varje sålt varunummer är säljprovisionen 15 % av budsumman och 200 SEK (för Tidigare leasingbilar dock DKK 600 och för Frimärken, Mynt, sedlar och tackor DKK 50) i säljaravgift. Provisionen och säljaravgift är inklusive moms och täcker alla kostnader för försäljningen, som registrering, fotografering, internetvisningar och förvaring under försäljningsperioden. Provisionen och klubbslagsavgiften dras av när säljaren får betalt.
När läggs varan ut till försäljning?
Varan läggs ut till försäljning 2-3 dagar efter inlämning.
Hur länge pågår försäljningen?
En försäljning pågår vanligtvis i 5 dagar.