Falsk budgivning

Som tur är händer det sällan att Lauritz.com upplever problem med kunder som uppträder under falskt namn för att köpe varor. Men vi har förstås ändå utarbetat en policy som är avsedd att ytterligare främja säkerheten för de som handlar på Lauritz.com.

  • När man registrerar sig som kund hos Lauritz.com måste man alltid bekräfta registreringen via en länk som skickas till kundens personliga e-postadress. 

  • Vi genomför finmaskiga stickprovskontroller på våra 2 000 nya kundregistreringar i veckan. Av dessa har max 0,5 % uppgivit falskt namn och adress vid registreringen. Sett till branschen är detta mycket bra siffror. 

  • Konstaterar vi via vår stickprovskontroll att det rör sig om missbruk, blockeras den aktuella IP-adressen direkt. 

  • I de fåtal fall då en falsk kund köper en vara, informeras säljaren om detta och varan läggs ut till försäljning på nytt. 

  • Lauritz.com har självfallet inget intresse av att låta falska budgivare trissa upp priserna. Först och främst strider det mot vår yrkesheder. När en vara måste auktioneras ut på nytt vållar det dessutom problem för vår kundservice gentemot säljaren och dubbla kostnader för logistik och administration.

  • Lauritz.com är Nordens i särklass största nätbaserade auktionshus. Vår verksamhet bygger på reella kunder som vi litar på. Vi erbjuder en säker och pålitlig försäljningsplattform som vi medvetet har försökt att göra så användarvänlig som möjligt i syfte att göra det lätt för alla och envar att registrera sig och bjuda på varor.