Hans Scherfig

 


 

Hans Scherfigs är en av de mest komplexa och intressanta danska konstnärerna under1900-talet. Scherfigs var både målare och författare, men uttrycket och stämningen i Scherfigss konst och i hans böcker pekade åt väldigt olika håll. Där Scherfigss karakteristiska djungelbilder påminner om en paradisvärld, var Scherfigs böcker ofta bitska satiriska samhällsangrepp.

Scherfig var först och främst målare och började skriva först på 30-talet, dels av ekonomiska skäl och dels därför att en ögonsjukdom i flera år nästan tvingade Scherfig att ge upp sitt måleri. Scherfigs kanske mest kända roman. 'Det Forsømte Forår', är en satirisk uppgörelse med den gamla, auktoritära skolan och den tukt och disciplin som Scherfig själv hade upplevt i sin barndom på Metropolitanskolen i Köpenhamn.

Medan littraturen var en stridsplats för Scherfig, där han hudflängde kapitalism och samhälle var måleriet däremot en konstnärlig fristad, präglad av lust och lek. Scherfigs motiv var utopiska skildringar av en natur fri från människor men fylld av färger och utpräglad harmoni.

Djungelmotivet, 22 x 30 cm, är en mycket typisk Scherfig, med ett rikt djurliv och en mängd detaljer. Klubbslaget slutade på 61 730 kronor.

Se om det finns en Scherfig på auktion just nu. 

 

Eller

Se kategorinModern bildkonst