Hur man bjuder

För att bjuda på varor måste du vara inloggad – du kan skapa ett gratis kundkonto här. Sedan är det bara att börja leta efter spännande varor. Varorna är indelade i olika kategorier och du kan också söka efter specifika varor.


Hos Lauritz.com kan du bjuda på två sätt.

1) Det ena sättet är att bjuda direkt på nästa lediga bud på varan. Blir du därefter överbjuden, och du fortfarande önskar bjuda, ska du ge ett nytt bud.

2) Det andra sättet är att välja det belopp som du maximalt vill bjuda på en given vara. Detta kallar vi för max-bud.

 1. Du väljer det bud du maximalt vill bjuda för varan.
 2. Du klickar på 'Ge bud'.
 3. Du blir ombedd att bekräfta ditt bud.
 4. Lauritz.com bjuder sedan automatiskt för dig varje gång ditt bud bjuds över och så länge det finns inom ramen för ditt max-bud. Du behöver således inte själv bevaka budgivningen utan kan lita på att datorn bjuder på nästa lediga budintervall för din räkning.
 5. Du har möjlighet att ändra ditt max-bud.
  1) Antingen kan du höja det, om du beslutar dig för att ge mer för en vara än första gången, eller om du blir överbjuden.
  2) Eller du kan sänka ditt max-bud såvida auktionen inte har nått upp till beloppet.

  Exempel: Om det aktuella högsta budet är på 3 000 och du tidigare har lagt ett max-bud på 10 000 kan du gå in och sänka ditt max-bud till exempelvis 7 000.

Du kan aldrig bjuda upp dig själv.

Kan två kunder ge samma max-bud?
För max-budgivningen gäller principen om "först till kvarn". Lägger två kunder in samma bud på en vara får den kund som först lägger budet klubbslaget. Alltså får en kund som lägger ett max-bud på en vara på exempelvis max. 10 000 varan även om en annan kund senare bjuder

10 000 direkt. Har två kunder lagt samma max-bud kommer bägge buden uppträda i budhistoriken och det avgörande är då tidpunkten för när budet gavs.


Det är centralt för Lauritz.com att garantera konfidentialitet och säkerhet när det gäller personliga upplysningar så att våra kunder också kan känna sig trygga med att använda vår max-budstjänst. Därför är det bara några få utvalda systemadministratörer hos Lauritz.com som har tillgång till dessa upplysningar. Systemadministratörerna får inte bjuda på varor hos Lauritz.com.

Mottagande av e-postmeddelande vid bud
Du kommer alltid att få ett e-postmeddelande när du ger ditt bud, vid överbud samt vid klubbslag. Lauritz.com kan dock inte göras ansvariga för omständigheter utanför vår kontroll som försenar eller hindrar e-postmeddelandet att komma fram.

Vid tillfällen då ett överbud kommer inom de sista minuterna av auktionen ska du vara uppmärksam på att du möjligen inte hinner få detta e-post-meddelande innan auktionen avslutas. Om du vill vara säker på att få klubbslag på varan råder vi dig att följa varan under auktionens sista minuter.


Bud mot säljares lägsta pris.
I några få kategorier finns dolda lägstapriser.
Lägsta priset är dolt för budgivarna. Bud som visas röda i budhistoriken innebär att budet inte når upp till säljarens lägsta pris. När ett bud prickar lägsta priset eller är högre, visas budet svart i budhistoriken. Röda siffror betyder alltså att budet inte är högt nog.

De två sista buden, innan man når lägsta priset, visas röda i fet stil i budhistoriken. Dessutom får budgivaren i budbekräftelsefältet besked om att budet är nära lägsta priset.