Kay Bojesen


Kay Bojesen, som föddes 1886, var lärling hos Georg Jensen, där han slutade 24 år gammal 1910. Efter ett par år i Tyskland och Frankrike började han arbeta som silversmed i Köpenhamn. Det visade sig emellertid snart, att Kay Bojesen var alldeles för nyfiken för att stanna kvar inom de ädla metallerna i sina arbeten. Kay Bojesen började arbeta med material som stål och bambu och upptäckte under 1930-talet, att det i bokträ fanns ett speciellt liv, som lämpade sig för industriell behandling och formgivning.
Formgivarens produktion är omfattande och innehåller bl.a. leksaker, silverarbeten, träarbeten, bestick i stål och trädockor.

En medfödd instinkt för enkelhet, naturlighet och klarhet i linjen kännetecknar Kay Bojesens produktion, och han arbetade utifrån den inspiration som livet gav honom. I sitt förhållande till formgivningens konst såg han stora fördelar i sin hantverksmässiga utbildning och bakgrund, och Kay Bojesen beskriver det själv så här:
'Även om ett gammalt ordspråk säger, att för mycket fackkunskap verkar fördummande, vill jag som hantverkare hävda, att den som har tillägnat sig en riktig hantverksutbildning i ett eller annat ämne - vi talar om konstindustrins - ger vederbörande vissa fördelar i formgivningens svåra konst gentemot den, som helt eller delvis arbetar utifrån teoretiskt vetande.'

Kay Bojesens arbete med olika träsorter resulterade i en hel zoologisk trädgård, som växte fram ur hans verkstad – bland dessa de välkända och älskade klassikerna som apan och elefanten. Kay Bojesen arbetade utifrån, att det skall finnas liv, blod och hjärta i föremålen. Man skall kunna tycka om att hålla dem i handen och de skall vara mänskliga, varma och levande. Och dessa regler kännetecknar i hög grad hans produktioner av träleksaker. Apan har utarbetats efter Bojesens motto, att linjer skall le. Under början av 50-talet blev den inköpt och utställd på Victoria och Albert Museum i London.
(Information hämtad från artikel av Jens Andersen, Berlingske Tidende).

Kay Bojesen beskrivs som en barnslig vuxen med stor kärlek till och intresse för barn. Leksakerna, han producerade, skulle inte se ut som en ersättning för 'riktiga levande djur' eller ensidigt agera levande djur. Kay Bojesen gjorde aldrig något, som skulle vara en ersättning för det, som var bättre i verkligheten. (Henrik Steen Møller - August 1965)

1990 köpte designhuset Rosendahl rättigheterna till produktion, marknadsföring och försäljning av Kay Bojesens produkter, däribland hans vakter, trädjur och det prisbelönta Grand Prix besticket.

Bjud på Kay Bojesen här...