Köp av paketresor och kryssningar på Lauritz.com


Lauritz.com agerar som förmedlare för arrangörer av resor världen över.

Vid köp av paketresor och kryssningar på Lauritz.com gäller särskilda procedurer. Det är för att säkerställa att ditt köp alltid omfattas av en resegaranti som gör att du får pengarna tillbaka om researrangören skulle gå i konkurs och som täcker nödvändiga kostnader för hemtransport om du redan kommit iväg på din resa.

Köp av paketresor och kryssningar från danska researrangörer
När du köper en resa som erbjuds av en dansk researrangör omfattas du automatiskt av den danska Resegarantifonden i händelse av konkurs. Det beror på att Lauritz.com innan försäljningen har tecknat ett avtal med researrangören och skickat det till Resegarantifonden, som noterat att Lauritz.com agerar förmedlare för researrangören. Därefter har Lauritz.com rätt att erbjuda och vidareförsälja researrangörens produkter i dennes namn och med dennes resegaranti.

Köp av paketresor och kryssningar från tyska researrangörer
När du köper en resa som erbjuds av en tysk researrangör skyddas du istället genom ett resegarantibevis (Sicherungsschein) i händelse av konkurs. Innan försäljningen av resan har det tyska företaget registrerats av den danska Resegarantifonden, varefter Lauritz.com i egenskap av förmedlare har rätt att erbjuda och vidareförsälja researrangörens produkter i dennes namn.

För att erhålla resegarantibeviset från den tyska researrangören ska du snarast möjligt och senast inom tre dagar kontakta researrangören för att bekräfta din bokning. Kom ihåg att ange ditt Lauritz.com kundnummer, namn på alla resenärer, dina personliga kontaktuppgifter och varunummer. Därefter erhåller du ditt resegarantibevis.

Kontaktuppgifter till researrangören anges i varubeskrivningen för din resa. Varubeskrivningen finns också i det e-postmeddelande som du får en kort stund efter att du vunnit auktionen.

Därefter ska du bekräfta att du mottagit ditt resegarantibevis på Lauritz.com. Det gör du genom att gå in på ’Min sida’ – 'Mina köp av resor' och klicka på 'Bekräfta'.

Slutligen ställer vi ut en faktura. Skicka kvittot på din betalning till researrangören, så att denne kan utfärda dina slutgiltiga resedokument.

Ansvar vid bekräftelse av mottaget resegarantibevis
Det är viktigt att du väntar tills du verkligen erhållit ditt resegarantibevis innan du bekräftar mottagandet. Resegarantibeviset är din garanti för att du får pengarna tillbaka om researrangören inte kan genomföra resan p.g.a. konkurs.

Ångerrätt vid köp av resor på auktion
Ångerrätten gäller inte rekreativa fritidsaktiviteter som kulturarrangemang, resor eller upplevelser, om det framgår av auktionen vilken dag eller inom vilken bestämd period den aktuella tjänsten skall användas.

Vi önskar alla våra kunder en god resa.