Konsumenträttigheter

Lauritz.com drivs av nöjda kunder. Vi gör vårt yttersta för att alltid erbjuda bästa möjliga service. Om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt hos Lauritz, gör du det genom att kontakta det auktionshus där du har köpt varan. Om du behöver mer hjälp kan du också skriva till vår Kundtjänst på mejladressen support@lauritz.com.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hitta en bra lösning. Om du inte är enig i utfallet av ditt klagomål, kan du vända dig till:

Sverige:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Klagomål kan riktas på //www.arn.se/

Danmark:
Klageportalen for Nævnenes Hus, Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, Danmark. Klagomål kan riktas på https://naevneneshus.dk/
 
Norge:
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Klagomål kan riktas på www.forbrukerradet.no/

Tyskland:
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vzbv, Rudi-Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin, Tyskland. Klagomål kan riktas på //www.vzbv.de/

Belgien:
Consumentenombudsdienst / Service de Médiation pour le Consommateur, Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bryssel, Belgien.  Klagomål kan riktas på //www.consumentenombudsdienst.be//nl / //www.mediationconsommateur.be//fr

ODR (Tvistlösning på nätet)
Slutligen kan du även rikta ditt klagomål till ODR (Online Dispute Resolution), EU:s digitala onlinelösning för tvistlösning. ODR vänder sig dels till alla konsumenter i EU som handlar online i andra EU-länder, dels till alla europeiska onlineföretag. Du kan rikta ditt klagomål till ODR på //ec.europa.eu/odr.