Kategori  Utropspris 
Tid Showroom
Visa endast deLuxe-varor Visa endast varor på valt språk Visa begagnade varor
Visa
Nyproducerade varor

Konsumenträttigheter


Lauritz.com drivs av nöjda kunder. Vi gör vårt yttersta för att alltid erbjuda bästa möjliga service. Om du ändå skulle vara missnöjd med en vara eller tjänst som är köpt hos oss ska du skicka ett klagomål till vår Customer Support via e-post till support@lauritz.com eller via brev till Lauritz.com A/S, Dynamovej 11, 2860 Søborg, Danmark. Märk brevet med Customer Support.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hitta en bra lösning. Om du inte är enig i utfallet av ditt klagomål, kan du vända dig till:

Sverige:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Klagomål kan riktas på http://www.arn.se/

Danmark:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Klagomål kan riktas på www.forbrug.dk

Norge:
Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Klagomål kan riktas på www.forbrukerradet.no/ Tyskland:
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vzbv, Markgrafenstr. 66, 10969 Berlin, Tyskland. Klagomål kan riktas på http://www.vzbv.de/

Belgien:
Consumentenombudsdienst / Service de Médiation pour le Consommateur, Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bryssel, Belgien.  Klagomål kan riktas på http://www.consumentenombudsdienst.be//nl / http://www.mediationconsommateur.be//fr

ODR (Tvistlösning på nätet)
Slutligen kan du även rikta ditt klagomål till ODR (Online Dispute Resolution), EU:s digitala onlinelösning för tvistlösning. ODR vänder sig dels till alla konsumenter i EU som handlar online i andra EU-länder, dels till alla europeiska onlineföretag. Du kan rikta ditt klagomål till ODR på http://ec.europa.eu/odr.