Kopierade möbler

Som Skandinaviens största auktionshus är Lauritz.com en viktig och mycket synlig aktör på marknaden för auktionshandel med värdeföremål. Varje dag kommer många kunder som vill lämna in sina värdeföremål till till försäljning. Våra kunder, köpare såväl som säljare, är helt vanliga hederliga människor som köper eller säljer föremål till sitt bohag, sin samling, sin hobby eller liknande. Man ska kunna lita på att när man köper en vara hos oss, så är den äkta.

Vi har alldeles tydliga rutiner som ska göra att vi undviker att kopierade varor hamnar på auktion hos oss, och om det skulle ske har vi också rutiner för hur vi kan spåra och klara upp dessa fall. Lauritz.com tar avstånd från all försäljning av kopierade varor på vår försäljningsplattform. Vår ambition är att vara ett trovärdigt och säkert ställe att handla på och vi vill inte ge grogrund för kriminell verksamhet. 


Här kan du läsa mer om vad vi gör för att kopierade varor inte ska komma på auktion på Lauritz.com:

  • Våra värderingsexperter är förutom att vara utbildade i att värdera konst, möbler med mera ofta också själva passionerade konstälskare. Som en helt naturlig del av arbetet sorterar de därför bort de kopierade varor som eventuellt skulle dyka upp innan de överhuvudtaget kommer på auktion.

  • Lauritz.com samarbetar alltid gärna med upphovsrättsinnehavare av skyddade varor. Blir vi uppmärksammade på ett problem med ett föremål, som vi hittills inte har varit uppmärksamma på eller sett kopior av, stoppas försäljningen naturligtvis genast och all relevant personal informeras. Vi ber i dessa tillfällen alltid om behörig dokumentation för upphovsrätten.

  • Vi har få saker om kopierade varor. Så det är lyckligtvis inte ett omfattande problem. När den här typen av ärenden inträffar samarbetar vi alltid med upphovsrättsinnehavare och följer deras instruktioner för att klara upp saken fram till en eventuell fällande dom.

  • Lauritz.com för en intern lista med detaljerad information om vanligt förekommande kopior som konstant uppdateras med hjälp av information från konstgallerier, konstnärer, möbelbutiker, tillverkare, designer med mera, så att alla våra auktionshus är uppdaterade om någon skulle försöka lämna in kopierade föremål till försäljning. 

  • Det senaste årets utveckling av organiserad försäljning av kopierade möbler har dock inneburit att också vi måste införa skärpta åtgärder. Syftet med åtgärderna är att vi så långt möjligt ska kunna garantera säljarens rättmätiga äganderätt till en vara och att vi alltid kan spåra en vara tillbaka till säljaren. Medlet är ett försäljningssystem som är tillräckligt öppet för vanliga hederliga kunder, men tillräckligt preventivt för folk som inte handlar i god tro.

  • För att kunna sälja hos Lauritz.com skall man uppge namn, adress och telefonnummer. Dessutom skall man visa ID-handling (till exempel körkort, pass eller liknande). I vårt system noteras vilken form för ID-handling som visats upp.

  • Avräkning sker normalt via bank vilket betyder att vi har säljarens kontonummer och med den informationen kan vi, via banken, spåra personen och pengarna. 

  • Vi kontrollerar e-postadresser mot servern. 

  • Om en kund i ont uppsåt har sålt eller försökt att sälja kopierade varor hos Lauritz.com stängs kundkontot naturligtvis och vederbörande kan inte längre lämna in föremål till försäljning i våra hus.