Lauritz.com kritiseras av Uppdrag Granskning


 

Lauritz.com är en av världens ledande förmedlare av konst och internationella designikoner. Både vi och våra kunder brinner för konst, möbler, antikviteter och unika samlarobjekt. Det är därför mycket viktigt att allt som vi säljer är original och äkta. Lauritz.com tar skarpt avstånd från all försäljning av konstförfalskningar, designkopior och stulna varor.

I denna veckas avsnitt av TV-programmet Uppdrag Granskning (SVT) kritiseras Lauritz.com bl.a. för felaktig varubeskrivning av ett större antal mini-mappar innehållandes 10 offsettryck av den amerikanska pop-art-konstnären Andy Warhol, för att ha sålt grafiska verk av Andy Warhol med oäkta stämplar, för att en av våra chefer sålt egna varor på våra auktioner och för att kunder kan ha flera kundnummer.

Om äkthet och trygghet
Lauritz.com intygar för att de varor som säljs på våra auktioner är äkta. Vi har därför en rad procedurer som säkerställer att vi undgår att sälja förfalskningar och kopior. Skulle det emellertid ändå ske, så återkallar vi varan, ersätter köparen och polisanmäler säljaren i ond tro. I Nytt från Kvalitetskontrollen kan alla löpande följa vilka varor vi har återkallat och varför. Följ Kvalitetskontrollen här:
https://www.lauritz.com/sv/nyheter-fraan-kvalitetskontrollen/a9184/0/0/  

Mette Rode Sundström förklarar: ”När man köper en vara hos oss, så skall man naturligvis alltid kunna lita på att den är äkta. Vi har samma agenda som konstnärer och rättighetsinnehavare; vår önskan är att enbart sälja original. Vi lever på vår expertiskunskap - det är vår livsnerv - men med över 350 000 sålda varunummer om året så kan det förekomma mänskliga fel. Vi kommunicerar alltid öppet när vi har begått ett fel och vi ersätter alltid våra köpare. Exempelvis så har man som köpare på Lauritz.com evig äkthetsgaranti på alla köpta varor."Felbeskrivning Mick Jagger mini-mapp av Andy Warhol
Lauritz.com kritiseras av Uppdrag Granskning för en felaktig beskrivning och feldatering av ett antal mini-mappar, som bestod av inbjudningar och säljmaterial till den ursprungliga vernissagen av Warhols utställning med screen print-verk med Jagger som motiv.

Uppdrag Granskning har rätt i, att vi felaktigt har skrivit att trycken är screen prints. De är offsettryck. Vi beklagar den felaktiga beskrivningen och har kontaktat köparna som med stöd av våra procedurer och eviga äkthetsgaranti kan returnera sina köp.

Vi instämmer inte i kritiken vad gäller feldateringen. Mini-mapparna producerades av Multiples, Inc. och Castelli Graphics i 1975. Verken är ursprungligen sålda av dåvarande galleristen och nuvarande kuratorn för grafik på Museum of Modern Art (MoMA). Han sålde verken till Bengtsson Fine Arts i Sverige. Bengtsson Fine Arts vidaresålde dem till en dansk konsthandlar, som sålde dem till Peter Grossmann, som då var självständig gallerist och nu är chef hos Lauritz.com Hørsholm. Verkens proveniens är dokumenterad i alla led.

 

Lauritz.com har vid kontakt med ledande grafiker blivit hänvisade till Köpenhamns Tekniska Skola och deras specialist inom grafisk teknik och även ledare över den grafiska avdelningen som fastslår att trycktekniken som användes på Warhols Jagger-tryck är ett traditionellt offsettryck som användes under 1970-talet. Detta hade vi redan upplyst Kontant om innan programmet. 

Varor med falska CMOA-stämplar
Uppdrag Granskning kritiserar även Lauritz.com för att ha sålt verk med oäkta stämplar. Det har cirkulerat grafiska tryck med falska CMOA-stämplar (Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, vars huvudorganisation hyser The Warhol Museum). Lauritz.com har en god dialog med CMOA, som bekräftar att de har sett en rad falskstämplade tryck. Museet undersöker vem som står bakom dessa tryck och arbetar för att få stopp på försäljningen. Det är mycket beklagligt att ett fåtal av våra experter inte varit tillräckligt noggranna med varukatalogiseringen, Lauritz.com har därför även sålt några av dessa grafiska tryck. Det är värt kritik eftersom vi varnar just för dessa CMOA-stämplar i vår varningslista, vår så kallade Watch-out-lista, som är en förteckning som våra experter använder för att hela tiden hålla sig à jour med bl.a. konstförfalskningar och konststölder. Med anledning av detta och i enlighet med vår eviga äkthetsgaranti har vi återkallat alla sålda föremål med CMOA-stämpel. Säljaren har polisanmälts till polisen i Stockholm.


 

Medarbetare har rätt till att sälja egna varor på våra auktioner
Uppdrag Granskning kritiserar att en av våra filialägare har sålt egna varor på våra auktioner. Generellt sett så får anställda hos Lauritz.com inte sälja professionellt. Köp och försäljning är tillåtet för privat bruk till hemmet eller till en samling. En experts privata försäljning behandlas alltid av en annan expert. Det säkerställer att vi alltid agerar objektivt i förhållande till varukatalogiseringar. Emellanåt har nya filialchefer eller medarbetare ett förflutet som exempelvis gallerist eller antikhandlare. Innan man startar hos Lauritz.com skall sådan aktivitet stängas ned. Filialchefen eller medarbetaren kan dock få tillåtelse att sälja ett tidigare konst- eller antikvitetslager, om detta sker under en bestämd tidsperiod, och försäljningen i förväg är avtalad med ledningen på Lauritz.coms huvudkontor. Filialägaren hos Lauritz.com Hørsholm har således de två senaste åren fått tillåtelse att sälja ca 300 verk från sitt konstlager som tidigare gallerist. En del av detta lager var 104 Andy Warhol mini-mappar, som i god tro dessvärre var felaktigt beskrivna som screenprints istället för offset-tryck. Dessvärre var trycken även för högt värderade av experten, vilket naturligtvis är klandervärt och det är något som allvarligt har påpekats.

Angående filialchefen i Örebro, så har hon fått tillåtelse av Lauritz.coms ledning att sälja en större mängd föremål från ett privat hem. Försäljningen är resultatet av en skilsmässa, flera flyttar till mindre bostäder samt en närstående familjemedlems dödsfall. Vi tycker att det är kränkande och går över alla gränser att vi nödgas lämna ut så privat information om våra chefers personliga förhållande, men väljer att göra det för att undgå att vederbörande orättfärdigt misstänkliggörs.

För att bemöta SVTs kritik har vi uppdaterat vår offentligt tillgängliga medarbetaretik på vår webbsida. Det rör sig inte om nya regler, det är endast en mer detaljerad beskrivning av redan existerande regler. Läs mer om Lauritz.coms auktionsetik här:
https://www.lauritz.com/sv/auktionsetik/a145/3/7/  

Kunder får gärna ha flera kundnummer
Uppdrag Granskning kritiserar Lauritz.com för att man som kund kan ha flera kundnummer. Vi instämmer inte i kritiken. Kunder har historiskt sett kunnat registrera sig med flera kundnummer online hos oss, precis som hos andra auktionshus. Ganska många köpare glömmer sitt kundnummer eller lösenord, vilket de ofta upptäcker när de försöker lägga bud på en vara. Då skapar kunden ett nytt kundnummer. Professionella säljare delar ofta upp sina räkenskaper genom exempelvis att ha ett kundnummer per varukategori, liksom exempelvis advokater ofta upprättar ett kundnummer per dödsbo eller konkursbo etc.

Historiskt har Lauritz.com tillåtit kunder att ha flera kundnummer för att vi inte har känt att systemet har utnyttjats och för att vi har föredragit att ha en överblick över omfånget av kundnummer per kund. Lauritz.com har alltid tagit avstånd från att säljare lägger bud på egna varor. Det är dock enligt lag inte förbjudet. Om en säljare köper sin egen vara betalas både sälj- och köpprovision.

För att bemöta Uppdrag Gransknings kritik har vi beslutat att i förbindelse med införandet av vårt nya betalningssystem senare i år skärpa våra kundvillkor, så att man endast får ha ett begränsat antal kundnummer och att man som säljare inte får bjuda på sina egna varor. Sker detta så stängs säljaren för vidare försäljning.


 

Tidigare medarbetare är polisanmäld
Uppdrag Granskning kritiserar att Lauritz.com tillbaka i tiden under 2004 hade en medarbetare anställd under 1,5 år, som 9 år efter sin avgång har lämnat in konstförfalskningar hos Lauritz.com som professionell säljare. Under 2014 försökte personen att lämna in fyra Andy Warhol polaroid-verk hos Lauritz.com Helsingborg. På grund av förfalskningsmisstankar kontaktade Lauritz.com lokala polismyndigheter. Varorna blev konfiskerade och polisen övertog ärendet. Laurtiz.com återkallade tidigare sålda verk av personen. Åter igen under 2015 har personen försökt att lämna in konstförfalskningar genom en familjemedlem. Även denna försäljning stoppade vi och säljaren blev polisanmäld. Det har nyligen kommit till vår kunskap att samma person har målat och sålt egna verk på Lauritz.com under konstnärsnamnet Michael Kadaz som pseudonym. Vi har därför beslutat oss för att framöver inte sälja nya verk av Michael Kadaz. Det är inget fel med hans verk, men vi önskar självklart inte att stötta en kriminell person.

Som det framgår enligt ovan så är vi inte eniga i alla Uppdrag Gransknings punkter av kritik. Läs vårt fulla svar punkt för punkt här:
https://www.lauritz.com/sv/lauritz-com-kritiseras-laes-vaart-svar-haer/a12091/0/0/  

Läs mer om Lauritz.com i pressrummet här:
https://www.lauritz.com/sv/pressrum/a3361/3/0/

 

Om Lauritz.com
Lauritz.com är Nordens ledande auktionshus och internationellt sett ett av världens största auktionshus. Lauritz.com har sina rötter i det traditionella danska auktionshuset Lauritz Christensen Auktioner, som grundades 1885. År 1999 blev Lauritz.com världens första auktionshus att helt övergå till nätauktioner. Med sin bakgrund i den traditionella auktionsvärlden var det Lauritz.coms svenska grundare och ägare Bengt Sundströms grundtanke att sätta kunden i centrum och flytta auktionerna från det fysiska rummet till internet. Lauritz.coms affärsidé är att förena det bästa från den traditionella auktionsvärlden, såsom expertis och visning, med modern informationsteknologi såsom internets räckvidd och tillgänglighet.

Lauritz.com har i dag 25 auktionshus, i Danmark (13), i Sverige (8), Tyskland (3) och Belgien (1). Här kan säljare dagligen lämna in föremål till husens experter och köpare fysiskt inspektera varor i auktionshusets showroom. Alla varor värderas, beskrivs och fotograferas av Lauritz.coms egna experter och fotografer. Idag sysselsätter företaget cirka 340 medarbetare. Under 2014 var omsättningen SEK 1 277 miljoner. Lauritz.com har mer än 1,2 miljoner registrerade kundnummer. Varje dag registreras över 140 000 besök på webbplatsen och appen. Besökarna kommer från cirka 200 länder.