Lauritz.com ökar tillväxt och vinst

 

Nyckeltal från årsredovisning 2009 för Lauritz.com A/S. I stort sett hade vi ett mycket tillfredsställande år, då vi styrde oss genom finanskrisen med en liten tillväxt på 2%. Vi tillåter oss här nedan att skicka med några sammanfattade fakta om företaget rörande år 2009. Vi har dessutom formulerat några optimistiska tankegångar inför 2010, då Lauritz.coms omsättning under första kvartalet har stigit med 20% och även vinsten slår tidigare resultat. Vi hoppas att ni ska tycka att materialet är värt att ta upp.

Omsättning.
Lauritz.com har under 2009 fastslagit sin position som Nordens största auktionshus. Omsättningen på hemsidan låg en bra bit över en halv miljard, på 724 milj SEK. Detta visar en tillväxt på 2% jämfört med 2008. Lauritz.com har valt att satsa offensivt inför 2010, där det budgeteras för en omsättning på hemsidan på 819 milj SEK, d.v.s. en tillväxt på 13%. Detta kan tyckas optimistiskt i det rådande ekonomiska klimatet, men kan anses vara rimligt med rätta insatser, vilket första kvartalet även bekräftar med en omsättningstillväxt på 20%.

Resultat. Lauritz.com A/S presterade under 2009 ett EBITDA på 21,8 milj SEK., en förbättring på 27% jämfört med 2008. Ledningen valde åter, att under 2009 företa större investeringar på de nyare huvudmarknaderna Sverige och Tyskland för att säkra en snabb och synlig uppbyggnad av koncept och varumärke. Likväl blev nettoresultatet 16 milj SEK. (d.v.s. 43%) bättre än föregående år. Detta är det bästa resultat någonsin. Till resultatet för Lauritz.com A/S ska läggas den vinst, som genereras hos våra självständiga partners, som driver största delen av Lauritz.com husen på partnerbasis. Det budgeteras för 2010 för ett resultat före skatt på 31,1 milj SEK, ca en fördubbling av resultatet för 2009. Det skall bli möjligt bl.a. genom omsättningstillväxten, en ny ledarstruktur samt en rad interna rationaliseringsprocesser, som Lauritz.com A/S har implementerat under 2009. Efter första kvartalet 2010 visar resultatet före skatt ett överskott på 7,7 milj SEK, vilket ligger 14% över budget och 228% över nettoresultatet under samma period 2009.

Kunder. Lauritz.coms kunder kom under 2009 från 199 länder. Trafiken på Lauritz.com har under 2009 varit stabil, d.v.s. att användarintresset är orubbat högt. Detta är en positiv överraskning när man jämför med andra förmedlare av lyxvaror och deras kamp mot fallande konsumtion p.g.a. finanskrisen. Lauritz.com registrerade ca 2 000 nya kunder varje vecka, 450 000 besök och 200 000 bud på hemsidan. Under det senaste kvartalet 2009 ökade trafiken t.o.m. med 25%, likaså steg det genomsnittliga klubbslaget med drygt 10% under året. Båda företeelserna slog fast att kunderna fortfarande finns där. Den positiva utvecklingen av webbsiffrorna fortsätter in i 2010, då det f.n. registreras ca 500 000 besök på Lauritz.com i veckan. Fram till 1 april 2010 fanns det 650 000 registrerade kunder.

Sortiment. Det såldes under 2009 ca 225 000 varunummer inom konst, design och antikviteter. Dagligen föll i snitt klubbslag på mer än 1 300 varunummer, medan det alltid fanns mer än 6 500 pågående auktioner att bjuda på. Sortimentes mångfald och den breda kundprofilen uppfattas som en styrka, vilket gör Lauritz.com mindre känsligt för de konjunktursvängningar, som under 2008 och 2009 drabbade den traditionella auktionsbranschen hårt. 
 

Resultat. Lauritz.com A/S præsterede i 2009 et EBITDA på 16,8 mio. kr., en forbedring på 27% jf. 2008. Ledelsen valgte igen i 2009 at foretage større investeringer på de nyere hovedmarkeder Sverige og Tyskland for at sikre en hurtig og synlig opbygning af koncept og varemærke. Alligevel beløb nettoresultatet sig til 12,3 mio. kr., 43% bedre end i 2008. Dette er det bedste resultat nogensinde. Til resultatet for Lauritz.com A/S kan lægges den indtjening, der genereres hos de selvstændige partnere, der driver størstedelen at Lauritz.com husene på partnerbasis. Der budgetteres for 2010 med et resultat før skat på 24 mio. kr., ca. en fordobling af 2009. Det skal muliggøres bl.a. gennem omsætningstilvæksten, en ny ledelsesstruktur samt en række interne rationaliserings-processer, som Lauritz.coms A/S har implementeret i 2009. Efter 1. kvartal 2010 viser resultatet før skat et overskud på 5,9 mio. kr., hvilket er 14% over budget og 228% over nettoresultatet i samme periode 2009.

 

Öppnandet av filialer. Lauritz.com valde under 2009 att koncentrera sig på driften av de befintliga filialerna, varför inga nya auktionshus öppnades. I dag sysselsätter Lauritz.com ca 250 anställda fördelade på 18 auktionshus i Danmark, Sverige, Tyskland och Norge (f.n. stängt tills en ny partner finns på plats). I gengäld satsas det under 2010 intensivt på den fortsatta utvecklingen av Lauritz.com i Sverige och Tyskland, där öppnandet av totalt 4 nya filialer har budgeterats. Målet är 12 svenska filialer under 2012 (f.n. 5) och 15 filialer i Tyskland (f.n. 3).