Leverans av varor

 

 

Olika möjligheter till leverans/avhämtning av varor:

 

1. Försändelse med post
Du kan välja att få mindre varor som inte överstiger vissa storleks- och viktbegränsningar skickade med post. Läs mer...

2. Intern transport - Få ditt köp levererat till en Lauritz-filial nära dig
I samarbete med Transportbyrån erbjuder Lauritz intern transport mellan alla danska Lauritz auktionshus*. Det gäller för alla varor med undantag för vissa varor sålda i kategorin ”Jakt, fiskeri, vapen och militaria”.
*) Gäller inte Gamefair i Nærum och värderingskontoret i Rønne.

3. Transport med vår fasta transportpartner
Du kan välja att få större varor fraktade vår fasta transportpartner i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Leverans till hemadress är dock inte möjligt till öar som saknar broförbindelse. Läs mer…

4. Hämta varan själv i auktionshuset eller transport med oberoende transportfirma
Du kan välja att själv hämta varan eller ge någon annan fullmakt att göra det å dina vägnar, exempelvis en annan speditör än de vi erbjuder. Om det är du som hämtar varan måste du ta med kvitto på köpet samt ett giltigt ID med foto (pass eller körkort). Om någon annan hämtar varan å dina vägnar måste vederbörande utöver kvitto och eget ID också ta med sig en kopia av ditt ID och en skriftlig fullmakt för annan speditör än de vi erbjuder. Se öppettider och adresser för det auktionshus där du har köpt varan. Observera att du själv ska hantera varan vid utlämning.

Alla avtal ingås direkt mellan dig och den transportfirma du väljer.  Har du beställt frakt med transportfirma för avhämtning av din vara, måste du komma ihåg att informera det aktuella auktionshuset där varan finns om detta. För att slippa förvaringsavgift måste du därför informera auktionshuset om det ingångna avhämtningsavtalet. (Gäller ej leverans med Lauritz fasta Transportpartner (Transportbyraan), där aktuellt auktionshus automatiskt meddelas när transporten är betald).

Val av leveransmetod har betydelse för om du får återbetalat kostnader för leverans och retur vid ångrat köp
Vid ångrat köp ersätts leveranskostnader endast om varan levererats med post eller av vår fasta transportpartner (Transportbyrån) och returneras med samma företag. Lägg också märke till att det alltid åligger dig att betala returfrakten från dig till Lauritz.com vid ångrat köp. Vid val av lösning 1 eller 2 övergår risken för varan till dig först när varan har levererats. Vid val av lösning 3 övergår risken för varan till dig vid utlämningen från Lauritz.com.

Läs mer om ångerrätt.

Priser för leverans
När en vara är på auktion kan du under auktionsförloppet se priser för försändelse och/eller transport av varan.

När du har vunnit en auktion och betalar för varan via vår online betalningssystem under 'Min sida' kan du samtidigt få priser för försändelse eller transport. Om du redan har betalt för varan kan du se transportanbud från vår fasta transportpartner här.

Ansvar för försändelse och transport
Alla paketförsändelser som du betalar för på Lauritz.com täcks av en försäkring. För varor med ett värde på över SEK 300 000 kan det komma ett tillägg för ytterligare försäkring. Om en vara skadas eller kommer bort under transporten ska du kontakta det auktionshus där du har köpt varan.

Om du har anlitat en transportfirma för att leverera din vara och det uppstår skador under transporten eller om varan kommer bort, ska du vända dig till den aktuella transportfirman. Vi rekommenderar att du tar reda på transportfirmans gällande frakt- och leveransvillkor.

 

Som kund ska du alltid kontrollera varan innan du kvitterar försändelsen från transportören. Om du skriver på innan du har inspekterat varan förlorar du möjligheten att få ersättning av transportören om du senare skulle upptäcka att varan skadats under transporten. Lauritz.com försöker alltid hjälpa våra kunder på bästa sätt, men eftersom vi inte hanterar transporten har vi inte någon möjlighet att bistå dig vid en eventuell tvist med transportören. Därför rekommenderar vi dig att alltid inspektera varan innan du kvitterar försändelsen.

Feedback
Om du har fått din vara levererad hem, antingen med postförsändelse eller med en transportfirma, kan du hjälpa andra kunder genom att låta oss få veta om du var nöjd eller mindre nöjd med leveransen. Du kan ge din feedback här. Hos Lauritz.com läser vi all feedback och tar den med i våra överväganden om vilka transportmöjligheter vi finner välvald för våra kunder.

Tull och importmoms
Observera att särskilda regler gäller vid import av varor över EU:s gränser. En köpare från ett EU-land påläggs utgifter för tull och importmoms vid import av varor köpta i ett land utanför EU. Detsamma gäller om en kund i ett land utanför EU köper varor i ett land inom EU. Läs mer…

Speciellt för vapen, som kräver vapenlicens
Vapen ska hämtas personligen mot uppvisande av giltig vapenlicens eller skickas med en transportfirma som har tillåtelse att transportera vapen. Giltig vapenlicens ska alltid uppvisas.

Om du inte är skriven i Danmark får du inte själv utföra vapnet från Danmark, eftersom du inte får handha vapnet i Danmark. Vapnet måste sändas till ditt hemland med en speditör, som lagligen kan transportera vapnet.


Ofta ställda frågor
Jag har bokad transport av min köpta och betalda vara, men nu har det gått en tid. Varför har jag inte fått den än?
Kontakta vår transportpartner med det beställningsnummer du fick då du beställde transporten. De kan försöka spåra varan åt dig.
Varför skickas inte vapen med post?

Vapen skickas inte med post eftersom det är olagligt med postförsändelse av vapen eller blankvapen som kräver licens. Några transportföretag har dock tillstånd att transportera vapen, bland annat vår transportpartner. Du är välkommen att kontakta gällande Lauritz.com auktionshus för närmare information.

Vänligen notera: Om du inte är skriven i Danmark får du inte själv utföra vapnet från Danmark, eftersom du inte får handha vapnet i Danmark. Vapnet måste sändas till ditt hemland med en speditör, som lagligen kan transportera vapnet.

 

Vilken transportfirma rekommenderar ni?
Läs mer om detta under Leverans - Vår transportpartner.