Partnerpaketet

Som partner på Lauritz.com får du: 

  • Licens för ett specifik auktionshus i en stad, där du kan bedriva verksamhet under varumärket Lauritz.com
  • Tillgång till Lauritz.coms auktionssystem och värderingsprogram, samt tillstånd att använda varumärket
  • Tillgång till Lauritz.coms manualer som i detalj beskriver hur ett Lauritz.com auktionshus ska drivas och hur varumärket får användas. Manualerna hjälper dig att genomföra konceptet korrekt i ditt auktionshus och säkerställer att alla auktionshusen blir enhetliga
  • Lauritz.com som samarbetspartner och stöd i samband med uppstart, utbildning, drift, marknadsföring, kommunikation, IT, strategisk och operationell sparring och ekonomisk rådgivning
  • Tillgång till och en stor fördel av Lauritz.coms huvudkontors löpande utveckling och effektivisering av konceptet
  • Huvudkontorets landstäckande profilering och marknadsföring av varumärket Lauritz.com
  • Lauritz.com University arrangerar löpande fackkurser för dig och dina medarbetare