Partnerpaketet


• Licens för ett specifik auktionshus i en stad, där du kan bedriva verksamhet under varumärket Lauritz.com.


• Tillgång till Lauritz.coms auktionssystem och värderingsprogram, samt tillstånd att använda varumärket.


• Tillgång till Lauritz.coms manualer som i detalj beskriver hur ett Lauritz.com auktionshus ska drivas och hur varumärket får användas. Manualerna hjälper dig att genomföra konceptet korrekt i ditt auktionshus och säkerställer att alla auktionshusen blir enhetliga.


• Lauritz.com som samarbetspartner och stöd i samband med uppstart, utbildning, drift, marknadsföring, kommunikation, IT, strategisk och operationell sparring och ekonomisk rådgivning.


• Tillgång till och en stor fördel av Lauritz.coms huvudkontors löpande utveckling och effektivisering av konceptet.


• Huvudkontorets landstäckande profilering och marknadsföring av varumärket Lauritz.com.


• Lauritz.com University arrangerar löpande fackkurser för dig och dina medarbetare.