Personuppgiftspolicy1.    Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur Lauritz.com A/S inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via Lauritz.coms webbplats, www.lauritz.com.

Lauritz.com är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos Lauritz.com ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.

Cookies

Vanligtvis kan du söka anonymt på vår webbplats, www.lauritz.com. När du besöker vår hemsida samlar vi dock automatiskt in information om dig med hjälp av cookies.

En cookie är en liten textfil som placerar sig på din dators hårddisk, smartphone eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att upptäcka din dator/IP-adress och inhämta information om vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor och funktioner du besöker, t.ex. vilka söktermer du använder på webbplatsen.

Primärt placerar vi cookies på din dator för att kunna föra statistik över användningen av webbplatsen. De uppgifter vi får är till exempel webbläsartyper, besökta sidor och klickade länkar. Vi använder uppgifterna för att få en samlad överblick över hur webbplatsen används. Den statistik vi får med hjälp av cookies använder vi till att förbättra webbplatsen.

Därutöver använder vi cookies, till exempel för att göra det möjligt att dela händelser från vår kalender på Facebook. På samma sätt använder vi cookies för att hålla reda på om du är inloggad på sidor som är skyddade genom inloggning.

Vi gör detta med avseende på att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra denna och genomföra riktad marknadsföring. Vi använder även tredjepartscookies som är cookies som placeras av andra än oss. Det kan t.ex. vara företag som hjälper oss att mäta, analysera och rikta våra tjänster, annonser och innehåll.

Vi använder cookies för följande syften:
- Styrning av generell teknisk funktionalitet på webbplatsen.
- Trafikmätning via Gemius och Google Analytics.
- Hantering av annonser från olika annonsnätverk.
- Riktad visning av de annonser vi förmodar är mest intressanta för dig baserat på ditt beteende.

Vissa cookies lagras tills du stänger din webbläsare, medan andra lagras under en längre tid. Om du vill begränsa vilka cookies vi använder kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som placeras på din dator. Du ska dock vara medveten om att du i så fall eventuellt inte kan använda vissa tjänster och funktioner som kräver cookies för att spara de val du har gjort.

Du kan välja att avstå från cookies.
Första gången du loggar in på vår webbplats visas cookiefunktionen. Här har du möjlighet att godkänna eller neka vår användning av cookies.

Det är också möjligt att ta bort befintliga cookies från din dator.
På vilket sätt du kan undvika cookies beror på vilken webbläsare du använder. Nedan kan du hitta länkar till anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i en rad olika webbläsare:

•    Googles anvisningar för att avlägsna cookies i de mest använda webbläsarna.
•    Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Firefox
•    Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Google Chrome
•    Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Internet Explorer 7, 8 och 9.

Personuppgifter

När du registrerar dig som kund ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna bjuda på en vara måste du som minimum informera om namn, adress, e-post och telefonnummer. Önskar du sälja ska du även ange bankuppgifter samt ID.

Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras och används uteslutande med avseende på att göra det möjligt för dig att köpa eller sälja varor hos Lauritz.com samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Vi använder dessutom dina personuppgifter för att kunna hämta eller leverera dina varor. Vi delar relevanta personuppgifter med de transportföretag vi samarbetar med. Transportföretagen använder endast dina uppgifter för att fullgöra de avtal du har ingått med dem och oss.

Lauritz.com använder Transportbyrån som transportpartner:

Transportföretagen har förpliktigat sig att upprätthålla Lauritz.coms affärsvillkor, och förbundit sig att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Lauritz.coms personuppgiftsregler och säkerhetsregler.

Utöver dina personuppgifter samlar vi in information om vilka produkter du bjuder på, köper eller säljer, ångrar eller reklamerar. Det gör vi för att alltid kunna säkerställa att alla auktioner genomförs etiskt korrekt.

Personuppgifter lagrade via extern certifierad betalväxel

Om du har vunnit budgivningen på en vara ska du betala online med din valda betalningsmetod (t.ex. Visa-kort, MasterCard o.s.v.). När du betalar har du möjlighet att spara dina kortuppgifter i ditt kundkonto. Om du väljer att göra detta kommer information om din valda betalningsmetod att sparas via en certifierad extern leverantör.

Lauritz.com utnyttjar betalväxeln AltaPay.

Vi använder uteslutande godkända överförings- och lagringsprotokoll såsom kryptering för att förhindra att uppgifterna blir tillgängliga för obehöriga. Det innebär att känsliga uppgifter såsom kreditkortsinformation alltid konverteras till krypterade koder innan de skickas till oss via internet med en säker metod.

Användning av personuppgiftsbiträden

Som nämnts i avsnittet 1 'Cookies' använder vi externa företag bland annat för att hjälpa oss med den tekniska driften av webbplatsen, till exempel för att förbättra webbplatsen, utföra riktad marknadsföring och retargeting samt att inhämta information om kundbetyg av våra produkter etc.

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Google Analytics och Google AdWords v/Google Inc. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

Oracle Corporation. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

Facebook Business. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

När du laddar ner och använder vår app

När du laddar ner vår app godkänner du att vi använder en så kallad autentiseringstoken på din mobiltelefon. En autentiseringstoken är en krypterad text som används som en typ av digital biljett som identifierar dig t.ex. genom ditt namn, kundnummer, e-postadress och som låter dig hämta/ändra dina basuppgifter och bjuda på varor etc. Du godkänner också att vi använder 'Google Tag Manager' för att spåra dina aktiviteter och din appanvändning, till exempel vilka sidor du besöker och tidsförbrukning etc. Den information som nämns gör det möjligt för oss att bättre rikta, förbättra och utveckla appen, vilket ger dig en optimal användarupplevelse. Du godkänner också att vi registrerar din geografiska placering för att kunna ge dig en vägbeskrivning till närmaste auktionshus.

Alla uppgifter om dig via denna autentiseringstoken behandlas konfidentiellt, se vår personuppgiftspolicy. Information från 'Google Tag Manager' är dessutom anonym och kan inte återföras till dig personligt. Information om din geografiska placering sparas inte heller. Inga uppgifter vidarebefordras till tredje part.

Om du inte vill att en autentiseringstoken ska sparas på din mobiltelefon ska du avinstallera appen på din mobil enligt beskrivningen i användarhandboken för enheten.

2.    Dina rättigheter
För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Lauritz.com har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.

Du kan se alla personuppgifter som vi har registrerat genom att gå in på vår webbplats www.lauritz.com och logga in med ditt kundnummer och lösenord på 'Min sida' – 'Basuppgifter'. Här kan du dessutom se de varor du har bjudit på, följt, köpt och sålt samt betalningar och utbetalningar.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Det gör du genom att ladda ner uppgifterna direkt på 'Min sida – 'Basuppgifter'. 

Rätten till rättelse
Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjlighet att se de uppgifter som vi samlade in om dig i samband med att du registrerade dig som kund genom att besöka www.lauritz.com och klicka på 'Min Sida' – 'Basuppgifter'. Här kan du också genomföra eventuella ändringar av uppgifter som du inte anser är korrekta. Av säkerhetsmässiga skäl kan du inte ändra förnamn och efternamn. Vill du genomföra ändringar beträffande t.ex. namn kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna korrigeras. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Rätten till radering
I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.  

Vissa uppgifter som vi har samlat in i samband med att du registrerade dig som kund hos oss har du själv möjlighet att radera genom att gå till www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' – 'Basuppgifter' – 'Rätta basuppgifter'. Alternativt kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna kommer att raderas. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Du kan också begära fullständig radering av all information vi har om dig, inklusive anonymisering av andra uppgifter, t.ex. varor du har bjudit på, köpt eller sålt, ångrat eller reklamerat. Om du vill göra detta kan du begära radering via 'Min sida' – 'Basuppgifter'. Dina uppgifter kommer inte att kunna återskapas och din kundrelation avslutas.

Rätten till att begränsa behandlingen till lagring
Du har i vissa fall rätt att kräva att dina personuppgifter uteslutande lagras och inte används, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta. I detta fall blir ditt kundnummer låst, men inte raderat. Detta gör du genom att kontakta Lauritz.coms Customer Support på e-post: support@lauritz.com.
 
Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan se alla personuppgifter som vi har registrerat om dig genom att gå in på vår webbplats www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' – 'Basuppgifter'. Du kan ladda ner dessa uppgifter i ett format som kan överföras till andra aktörer.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.  Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas.   

Lauritz.com avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.

Rätten att återkalla samtycke
Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du återkallar ditt samtycke enligt följande:

Tillåtelse för användning av dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och erbjudanden, se avsnitt 2
Du återkallar ditt samtycke genom att gå till www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' – 'Basuppgifter' – 'Rätta basuppgifter'. Avmarkera rutan till vänster om den/de marknadsföringssamtycken du vill återkalla.

Tillåtelse av behandling och lagring av dina personuppgifter, se avsnitt 2
Du återkallar ditt samtycke genom att gå till www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' – 'Basuppgifter' och begära radering Om du väljer att återkalla ditt samtycke för 'lagring av dina personuppgifter' kommer alla dina personuppgifter att raderas och inte kunna återskapas. Därmed avslutas också din kundrelation.

Tillåtelse till att vi sparar din betalningsmetod, se avsnitt 3.
Du återkallar ditt samtycke genom att gå till www.lauritz.com och klicka på 'Min sida' - 'Basuppgifter' - 'Rätta basuppgifter' - 'Betalningsmetod'.  Avmarkera rutan till höger om aktuell betalningsmetod.

Rätten till klagomål
Du har rätt att rikta klagomål hos Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, Danmark, kring vår behandling av dina personuppgifter.

3.    Automatisk radering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser.

4.    Säkerhet
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos Lauritz.com och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för Lauritz.coms auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. Vi har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på Lauritz.coms server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion.

Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.

Lauritz.com samarbetar med polisen. Därför lämnar Lauritz.com ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förpliktiga Lauritz.com att lämna ut dina personuppgifter.

5.    Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om detta vid din nästa inloggning på webbplatsen. Om du inte godkänner den ändrade policyn kan du inte fortsätta använda webbplatsen och dina personuppgifter kan raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.  

6.    Kontroll mot penningtvätt
Som auktionshus måste Lauritz följa reglerna for kontroll mot penningtvätt.
Lauritz.com har rapporteringsplikt. Information kan därför överlämnas till relevanta myndigheter om misstanke om penningtvätt eller terrorfinansiering föreligger.
Informationen sparas i 5 år och om inget annat föreskrives raderas den efter 5 år. Som kund har du rätt att se vad som registrerats om dig och rätt att få felaktig, registrerad information korrigerad.

7.    Kontakt
Lauritz.com A/S är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas via webbplatsen. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på Lauritz.coms personuppgiftspolicy kan du kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

Lauritz.com A/S
Dynamovej 11C
2860 Søborg
Danmark
E-post: administration@lauritz.com

Versioner

Detta är version 4 av Lauritz.coms personuppgiftspolicy från 2021-03-24